UPM.FI

Yhteiskuntasuhteet

 

Aktiivisella yhteiskuntasuhdetoiminnalla pyrimme edistämään investointimahdollisuuksiamme, kustannuskilpailukykyämme ja liiketoimintaympäristömme ennustettavuutta. Säännöllinen kommunikointi päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja median kanssa luo myös edellytyksiä kasvulle ja uusille liiketoiminnoille.

 
 
 

​Tulevaisuus ilman fossiilisia raaka-aineita

 

Maailman pyrkiessä nopeasti eroon fossiilisista raaka-aineista olemme yksi edelläkävijöistä, sillä kaikki liiketoimintamme ja tuotekehityksemme perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen. Sekä me että maailma menestyvät matkalla kohti fossiilisista riippumatonta tulevaisuutta hyödyntämällä metsiä vastuullisesti, edistämällä ilmastomyönteisten innovaatioiden käyttöönottoa sekä edistämällä talouden ja yhteiskunna kestävää muutosta.

 

 

Monipuolista vuoropuhelua useilla eri tasoilla

 

Olemme jäsenenä useissa teollisuuden yhdistyksissä ja verkostoissa. Aktiivinen osallistuminen mahdollistaa monipuolisen vuoropuhelun ja yhteistyön eri sidosryhmien kanssa kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla. Nämä yhteydet on lueteltu yksityiskohtaisesti Yhteistyö ja jäsenyydet -osiossa.

Vuoropuhelumme viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa on läpinäkyvää. Tunnuksemme EU:n läpinäkyvyysrekisterissä on 861194311863-31.

 
 

Vastuullista talouskasvua Suomeen

 

Lue lisää aiheesta