Toiminta-ajatuksemme

Luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

 

Biofore-strategiamme

Biofore-strategia ohjaa uudistumistamme biotalouden edelläkävijänä. Tavoittelemme kestävää kasvua. Erinomaiset tulokset, innovaatiot ja huippuluokan vastuullisuus ovat strategiamme kulmakiviä. Mahdollistamme asiakkaillemme ja kuluttajille vastuullisemmat valinnat. Luomme arvoa tarjoamalla ratkaisuja fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden rakentamiseksi.

 

Biofore-strategia on ohjannut uudistumistamme jo yli 10 vuotta, ja tahti vain kiihtyy. Meillä on oikea liiketoimintamalli sekä suorituksiin pyrkivä ja vahvoihin arvoihin nojaava kulttuuri. Olemme johtava yhtiö vastuullisuudessa.

Johdonmukaisen innovaatiotyön avulla luomme täysin uusia ratkaisuja asiakkaidemme ja kuluttajien tarpeisiin synnyttäen samalla uutta ja kannattavaa kasvuliiketoimintaa. Vaikuttavan pääoman allokoinnin ansiosta taseemme on lähes velaton ja liiketoimintaportfoliomme vahvistunut.

Tuotamme yrityksenä sekä tuotteillamme ja ratkaisuillamme arvoa osakkeenomistajillemme ja yhteiskunnalle. Luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

 
 
 
 

Kasvun keihäänkärjet

Olemme valinneet kolme painopistealuetta, joilla haemme merkittävää kasvua tulevina vuosina. Keihäänkärkien yhteisiä avaintekijöitä ovat merkittävät kasvumahdollisuudet sekä yhtiön laajaan osaamiseen ja korkeaan markkinoille tulokynnykseen perustuva kilpailuetu.

 

Korkean arvon kuitutuotteet

Globaalit kuluttajamegatrendit ja tarve löytää kestävämpiä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille tukevat markkinasellun kysynnän kasvua. Täyttämällä uusille sellutehtaille asetetut vaatimukset saavutamme kestävää kilpailuetua. UPM Paso de los Toros on turvallinen ja tehokas yksilinjainen sellutehdas, joka edustaa selluteollisuuden huippuosaamista.

UPM Pulp

Molekulaariset biotuotteet

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen uusiutuvien polttoaineiden avulla ja kestävien vaihtoehtojen tarjoaminen kuluttajatuotteiden fossiilipohjaisille kemikaaleille luovat merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kestävää kilpailuetua odotetaan kestävän kehityksen mukaisista raaka-aineista, patentoiduista teknologiakonsepteista sekä korkealaatuisista ja vaikutuksiltaan merkittävistä arjen tuotteista.

Rakennamme parhaillaan uuden sukupolven biokemikaalijalostamoa Leunaan Saksaan. Olemme myös aloittaneet mahdollisen nykyistä suuremman biojalostamon kaupallisen ja teknisen perussuunnittelun. Toteutuessaan hanke kasvattaisi menestyvää biopolttoaineliiketoimintaamme.

UPM BiopolttoaineetUPM Biochemicals

Erikoispakkausmateriaalit

Globaalit kuluttajamegatrendit lisäävät toiminnallisten sekä kestävän kehityksen mukaisten ja turvallisten tarra- ja pakkausratkaisujen kysyntää. Laajennamme nykyisiä tehtaita ja asiakaskuntaa sekä kehitämme jatkuvasti tuotevalikoimaa. Vahva asema ja innovaatiot näissä teknisesti vaativissa ja nopeasti kasvavissa pakkaamisen arvoketjun segmenteissä tarjoavat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia.

UPM Raflatac UPM Specialty Papers