Tavoitteena kestävä kasvu ja fossiilisia korvaavat innovaatiot

Elintason noustessa ja väestön ikääntyessä kasvava, kaupungistunut keskiluokka kuluttaa enemmän ja pidempään. Samalla maailma on edelleen hyvin riippuvainen ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista raaka-aineista ja energianlähteistä.

Tuotteemme ja palvelumme vastaavat näihin haasteisiin. Biofore-strategiamme, tulevaisuuteen katsova toiminta-ajatuksemme ja arvomme ohjaavat ja innostavat meitä luomaan positiivista arvoa yhteiskunnalle ja osakkeenomistajillemme. Ne kannustavat meitä kohti haasteellisia 2030-vastuullisuustavoitteitamme, jotka myötävaikuttavat positiivisesti moniin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. YK:n Global Compact -aloitteen jäsenenä kunnioitamme sen kymmentä periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan.

Vastuullisuus kaiken toiminnan keskiössä

Raaka-ainehankintamme on vastuullista läpi koko hankintaketjun. Olemme myös asettaneet kunnianhimoiset, tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet. Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteemme vastaavat kuluttajien arkisiin tarpeisiin sekä moniin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen. Kaikki sosiaalisen vastuun tavoitteemme perustuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Vuoden 2022 lopulla nostimme biodiversiteetin edistämisen omaksi ympäristöpainopistealueeksi ja työ luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi jatkuu eri osa-alueilla. Olemme myös mukana Science Based Targets Network (SBTN) Corporate Engagement -ohjelmassa, missä kehitämme muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan asettaa tieteeseen perustuvia luontotavoitteita.Näiden lisäksi keskitymme vuonna 2023 viemään eteenpäin nettonollapäästötavoitteisiimme liittyvää kehitystyötä, jonka suunnannäyttäjinä toimivat Science Based Targets -aloite (SBTi) ja GHG Protolla. 

 
 
 

Saavutuksemme

90%
tuotannon prosessijätteestä kierrätetty tai uudelleenkäytetty
-11%
hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2021 verrattuna
88 %
hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille
86 %
sertifioidun puun osuus
 

Sitoumuksemme vuoteen 2030 mennessä

1.5 °C
Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen
0
ei hiilen ja turpeen käyttöä omassa energian tuotannossa 2030 mennessä
++
positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
40 %
Naisten osuus asiantuntija- ja johtotehtävissä
 
 
 

Apua Ukrainaan

 
 

Teoriasta käytäntöön 

Aiming Higher -kulttuurimme  kannustaa meitä hyödyntämään koko vastuullisen liiketoiminnan potentiaalin joka päivä. Pyrimme viemään asioita teoriasta käytäntöön ja se energisoi meitä. Alla muutamia konkreettisia esimerkkejä.

 
 
 
 

CDP nostaa UPM:n ilmastoon, metsiin ja vesiin liittyvät toimet AAA-listalle

 

UPM alansa ainoa yritys Dow Jonesin globaalissa ja eurooppalaisessa kestävän kehityksen indekseissä

 
 
 

Ota meihin yhteyttä: responsibility@upm.com

Lue lisää aiheesta


WISA-erikoisvanereita saa nyt pienerinä Puumerkistä
Artikkeli | Anu Ritvanen | 02/23/2024 08:58:38 | 4 min

WISA-erikoisvanereita saa nyt pienerinä Puumerkistä

Lue lisää
Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä
Artikkeli | Petra Niemi | 02/14/2024 13:08:45 | 3 min

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä

Lue lisää
Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista
Artikkeli | Sara Steensig | 02/08/2024 07:38:06 | 5 min

Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista

Lue lisää
Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen
Artikkeli | Sara Steensig | 02/05/2024 12:48:46 | 8 min

Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen

Lue lisää