UPM.FI
  • Vastuullisuus

Arvoa vastuullisuudesta

Vastuullinen liiketoiminta on vakaa perusta pitkän tähtäimen arvonluonnille. Olemme globaali ja innovatiivinen toimija, jolla on vahva asema metsäbiomassan hankinnassa. Siksi meillä on ainutkertainen mahdollisuus edistää kiertotaloutta ja rakentaa maailmaa, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista.

 

Biofore-strategiamme vastaa koko maailmaa mullistaviin megatrendeihin

Tulevaisuudessa yli kaksi miljardia uutta keskiluokkaista kuluttajaa asuu kaupungeissa ja heidän odotuksensa paremmasta elintasosta ovat korkealla. Tämä on haaste toimijoille, jotka tuottavat tuotteita ja palveluita. Yhtälöön on vain yksi ratkaisu: vastuullinen liiketoimintatapa ja luonnonvarojen käyttö.

Meidän vastauksemme on Biofore-strategia. Se motivoi meitä saavuttamaan haastavat 2030-tavoitteemme, jotka samaan aikaan edistävät monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n Global Compact -aloitteen pitkäaikaisena jäsenenä, ja vuodesta 2016 myös Global  Compact LEAD -yhtiönä noudatamme YK:n kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä sekä korruption estämistä ja ehkäisyä.

 

Saavutuksemme

 
90%
Tuotantojätteestä käytetty uudelleen tai kierrätetty
71%
Henkilöstön sitoutumista kuvaava indeksi
85%
Ympäristömerkittävissä olevien tuotteiden osuus
81%
Sertifioidun puun osuus
 
 
 
 

UPM sai CDP:n harvinaisen vastuullisuuden AAA-luokituksen

 

UPM sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

YK nimesi UPM:n yhdeksi 36:stä Global Compact LEAD -jäsenestä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen

 
 

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on ainoa oikea perusta pitkän aikavälin arvonluonnille

Resurssien niukkuus, ilmastonmuutos, kiristyvä sääntely ja tiedostavat kuluttajat haastavat meitä joka päivä. Olemme yhtä mieltä siitä, että kestävä kehitys on ainoa oikea tapa edistää liiketoimintaa.

Vastuullisen liiketoimintamme kulmakivet ovat kestävä maankäyttö, hiilineutraalit ilmastoratkaisut ja innovaatiot.

 

Ilmasto

Resurssien niukkuus on globaali haaste – tarvitsemme enemmän uusiutuvia ratkaisuja ja kierrätystä. Lisäämällä metsien kasvua ja vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä voimme ehkäistä ilmastonmuutosta ja kehittää kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin.


 

 

 

Innovaatiot

Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia aikakaudelle, jolloin maailma ei ole enää riippuvainen fossiilista raaka-aineista. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomia materiaaleja uusituvilla ja kierrätettävillä vaihtoehdoilla, jotka ovat biotalouden perusta.

Teoriasta käytäntöön 

Aiming Higher -kulttuurimme  kannustaa meitä hyödyntämään koko vastuullisen liiketoiminnan potentiaalin joka päivä. Pyrimme viemään asioita teoriasta käytäntöön ja se energisoi meitä. Alla muutamia konkreettisia esimerkkejä. 

 

 
 

Ota meihin yhteyttä: responsibility@upm.com

Lue lisää aiheesta