Tavoitteena kestävä kasvu ja fossiilisia korvaavat innovaatiot

Elintason noustessa ja väestön ikääntyessä kasvava, kaupungistunut keskiluokka kuluttaa enemmän ja pidempään. Samalla maailma on edelleen hyvin riippuvainen ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista raaka-aineista ja energianlähteistä.

Tuotteemme ja palvelumme vastaavat näihin haasteisiin. Biofore-strategiamme, tulevaisuuteen katsova toiminta-ajatuksemme ja arvomme ohjaavat ja innostavat meitä luomaan positiivista arvoa yhteiskunnalle ja osakkeenomistajillemme. Ne kannustavat meitä kohti haasteellisia 2030-vastuullisuustavoitteitamme, jotka myötävaikuttavat positiivisesti moniin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Global Compact LEAD -jäsenenä olemme sitoutuneet Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja kunnioitamme sen kymmentä periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan.

Vastuullisuus kaiken toiminnan keskiössä

Raaka-ainehankintamme on vastuullista läpi koko hankintaketjun. Olemme myös asettaneet kunnianhimoiset, tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet. Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteemme vastaavat kuluttajien arkisiin tarpeisiin sekä moniin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen. Kaikki sosiaalisen vastuun tavoitteemme perustuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Vuonna 2022 keskitymme edistämään uudistettuja sosiaalisen vastuun 2030-tavoitteitamme. Pyrimme varmistamaan oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja kilpailukykyisen palkitsemisen, joka huomioi elämiseen riittävän palkan ja saman palkan samasta työstä sukupuolesta riippumatta kaikkialla missä toimimme. Uusi monimuotoisuustavoitteemme on osoitus sitoutumisestamme edistää monimuotoista ja osallistavaa yrityskulttuuria työpaikoilla.

 

Sosiaalinen vastuu

Ihmiset ovat toimintamme keskiössä ja meillä on selkeät sosiaalisen vastuun fokusalueet ja tavoitteet. Kunnioitamme ihmisoikeuksia koko arvoketjussa ja haluamme tarjota turvallisen, osallistavan ja monimuotoisen työympäristön työntekijöillemme. Aktiivinen dialogi sidosryhmiemme kanssa ja myötävaikuttaminen meitä ympäröivien yhteiskuntien elinvoimaisuuteen on meille tärkeää. 


 

 

 

Kestävä tuotesuunnittelu

Biopohjaiset ja kierrätettävät raaka-aineet ja tuotteet vähentävät maailman riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Tavoitteenamme on kasvattaa ilmastopositiivisten ja ekomerkittyjen tuotteiden määrää jatkuvasti ja kehittää tuotteita, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävän tuotesuunnittelun konseptimme ohjaa tuotekehityshankkeita, vahvistaa elinkaariajattelua ja varmistaa, että kaikilla uusilla tai uudistetuilla tuotteilla tai palveluilla on kestävyysarvolupaus.

 

Saavutuksemme

89%
tuotannon prosessijätteestä kierrätetty tai uudelleenkäytetty
-8%
hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 verrattuna
86 %
hankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille
84 %
sertifioidun puun osuus
 

Sitoumuksemme vuoteen 2030 mennessä

1.5 °C
Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen
0
ei hiilen ja turpeen käyttöä omassa energian tuotannossa 2030 mennessä
++
positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
+
Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja kilpailukykyinen palkitseminen
 
 

UPM allekirjoitti The Climage Pledge -sitoumuksen

 

UPM sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

Apua Ukrainaan

 
 

Teoriasta käytäntöön 

Aiming Higher -kulttuurimme  kannustaa meitä hyödyntämään koko vastuullisen liiketoiminnan potentiaalin joka päivä. Pyrimme viemään asioita teoriasta käytäntöön ja se energisoi meitä. Alla muutamia konkreettisia esimerkkejä.

 
 
 
 

CDP nostaa UPM:n ilmastoon, metsiin ja vesiin liittyvät toimet AAA-listalle

 

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi listaa UPM:n alansa johtavaksi toimijaksi

 
 
 

Ota meihin yhteyttä: responsibility@upm.com

 

Lue lisää aiheesta


Merien muoviroskista merkkituotteiksi
Artikkeli | Carita Rizzo | 01/26/2023 11:09:09 | 4 min

Merien muoviroskista merkkituotteiksi

Lue lisää
Metsien kasvun vahvistaminen vai hakkuista luopuminen?
Blogi | Elina Warsta | 01/25/2023 08:26:34 | 3 min

Metsien kasvun vahvistaminen vai hakkuista luopuminen?

Lue lisää
Kestävä tulevaisuus kasvaa metsissä — uusi Forest Action -raportti kokoaa UPM:n parhaat käytännöt yksiin kansiin
Blogi | Elina Warsta | 12/16/2022 09:35:48 | 3 min

Kestävä tulevaisuus kasvaa metsissä — uusi Forest Action -raportti kokoaa UPM:n parhaat käytännöt yksiin kansiin

Lue lisää
Kohti tieteeseen perustuvia luontotavoitteita
Artikkeli | Sakari Suuriniemi | 12/14/2022 12:26:26 | 4 min

Kohti tieteeseen perustuvia luontotavoitteita

Lue lisää