UPM.FI
  • Vastuullisuus

Sitoudumme käytännön toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Biofore-strategiamme vastaa koko maailmaa mullistaviin megatrendeihin

Tulevaisuudessa yli kaksi miljardia uutta keskiluokkaista kuluttajaa asuu kaupungeissa ja heidän odotuksensa paremmasta elintasosta ovat korkealla. Tämä on haaste toimijoille, jotka tuottavat tuotteita ja palveluita. Yhtälöön on vain yksi ratkaisu: vastuullinen liiketoimintatapa ja luonnonvarojen käyttö.

Meidän vastauksemme on Biofore-strategia. Se motivoi meitä saavuttamaan haastavat 2030-tavoitteemme, jotka samaan aikaan edistävät monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n Global Compact -aloitteen pitkäaikaisena jäsenenä, ja vuodesta 2016 myös Global  Compact LEAD -yhtiönä noudatamme YK:n kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä sekä korruption estämistä ja ehkäisyä.

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on ainoa oikea perusta pitkän aikavälin arvonluonnille

Resurssien niukkuus, ilmastonmuutos, kiristyvä sääntely ja tiedostavat kuluttajat haastavat meitä joka päivä. Olemme yhtä mieltä siitä, että kestävä kehitys on ainoa oikea tapa edistää liiketoimintaa.

Vuonna 2021 keskitymme toiminnassamme edistämään aktiivisesti kunnianhimoisia ilmastotavoitteitamme ja kestävä metsänhoito on tärkeässä roolissa tässä työssä. Meille on myös tärkeää edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vastuullisella toiminnoilla ja kestävillä ja turvallisilla ratkaisuilla.

 

Ilmasto

Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda pitkän aikavälin lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön CO2 -päästöjä 65 prosentilla.


 

 

 

Kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n Global Compact LEAD-yrityksenä olemme sitoutuneet tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme tunnistaneet 17:stä tavoitteista ja niiden alatavoitteista ne, joihin toiminnallamme, tuotteillamme ja ratkaisuillamme on suurin vaikutus – joko positiivinen tai negatiivinen.

 

Saavutuksemme

89%
Tuotantojätteestä käytetty uudelleen tai kierrätetty
71%
Henkilöstön sitoutumista kuvaava indeksi
82%
Ympäristömerkittävissä olevien tuotteiden osuus
83%
Sertifioidun puun osuus
 

Sitoumuksemme vuoteen 2030 mennessä

0
Prosessijätettä kaatopaikalle
1.5 °C
Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen
-65 %
Hiilidioksidipäästöjä
2040
Hiilineutraali yritys
 
 

Paikallista yhteistyötä Covid-19 pandemiassa

 
 

Teoriasta käytäntöön 

Aiming Higher -kulttuurimme  kannustaa meitä hyödyntämään koko vastuullisen liiketoiminnan potentiaalin joka päivä. Pyrimme viemään asioita teoriasta käytäntöön ja se energisoi meitä. Alla muutamia konkreettisia esimerkkejä.

 
 
 

UPM:lle merkittävä AAA-luokitus CDP:n ympäristöarvioinnissa

 

UPM mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä jo 10 vuotta peräkkäin

 

YK nimesi UPM:n Global Compact LEAD-jäseneksi osoituksena yhtiön vastuullisuustyöstä

 

UPM sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 
 
 

Ota meihin yhteyttä: responsibility@upm.com

 

Lue lisää aiheesta