YK:n arvion mukaan ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttäminen vaatii päättäväisiä toimia vuosikymmenen loppuun mennessä. Työsarkaa riittää, mutta paljon on ratkaisujakin. Me UPM:llä näemme tulevan vuosikymmenen kestävän kasvun ja palauttamisen aikana; tekojen vuosina, jotka viitoittavat tietä kohti fossiilisista raaka-aineista vapaata tulevaisuutta.

 

UPM Forest Action -ohjelma yhdistää kaikki metsätalouden vastuullisuustavoitteemme samaan toimintasuunnitelmaan. Ohjelma tarkastelee alansa ensimmäisenä metsätalouden vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja globaalisti viidellä eri osa-alueella: ilmasto, luonnon monimuotoisuus, vesi, maaperä ja yhteiskuntavastuu. Päämääränä on maksimoida metsätaloutemme positiivinen vaikutus kaikilla ohjelman osa-alueilla vuosikymmenen loppuun mennessä.

 
 

 

Vahvistamme luonnon monimuotoisuutta

Monimuotoinen metsä voi ja kasvaa hyvin. Vaalimalla monimuotoisia metsäekosysteemejä ja käyttämällä niitä vastuullisesti voimme korvata fossiilisia raaka-aineita ja vastata aikamme suuriin haasteisiin. Yksinkertaistettuna: ilman biodiversiteettiä ei ole tulevaisuutta.

UPM:llä on ollut oma biodiversiteettiohjelma vuodesta 1998 lähtien. Vuonna 2018 asetimme tavoitteen parantaa luonnon monimuotoisuutta (Net Positive Impact, NPI).

 

UPM parantaa ja kunnostaa tuhansia hehtaareja elinympäristöjä

 
 

Uhanalaisten kääpien siirtoistutukset lupaava keino lisätä monimuotoisuutta UPM:n metsissä ja hakkuuaukeilla

 
 

Biodiversiteettisitoumuksemme

2X

Kaksinkertaistamme lehtipuiden määrän omissa metsissämme Suomessa

+++

Parannamme luonnon monimuotoisuutta

 
 
 
 

Uusi Forest Action -raportti kertoo kestävistä teoista

 

 
 

Olemme sitoutuneet 1,5° ilmastotavoitteeseen

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita, johon vastaaminen vaatii fossiilisista raaka-aineista luopumista. Siirtymä kohti vihreää taloutta ei onnistu ilman metsiä, joiden rooli muutoksessa on ratkaiseva. Ne toimivat hiilinieluina ja -varastoina sekä kestävästi tuotettujen tuotteiden uusiutuvana raaka-aineena.

Olemme sitoutuneet konkreettisiin tekoihin, joilla ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Vuonna 2021 liityimme ensimmäisenä metsäyhtiönä The Climate Pledge -aloitteeseen, joka pyrkii saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet kymmenen vuotta etuajassa.

 
 

Ilmastositoumuksemme

-65 %

Vähennämme toimintamme CO2-päästöjä

 

-30 %

Vähennämme toimitusketjumme CO2-päästöjä

 

Kehitämme ilmastopositiivisia tuotteita

Säilytämme metsät hiilinieluina

 
 
 
 

Lehtipuiden lisääminen parantaa puuston kasvua, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastokestävyyttä

 

Näin metsät sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja toimivat pitkäaikaisina hiilinieluina

 
 

Turvaamme vesien laadun

Maailmanlaajuisesti joka kolmas ihminen kärsii ajoittain puhtaan veden puutteesta. Yrityksillä on suuri vastuu ja velvollisuus käyttää vettä harkiten ja huolehtia vesistöjen hyvinvoinnista.

Metsät ovat tärkeä osa veden kiertokulkua: ne puhdistavat vettä ja säätelevät sen liikettä. Vastuullisella metsänhoidolla minimoidaan metsätalouden vaikutukset vesistöihin ja ylläpidetään metsien säätelemiä vesiekosysteemejä.

 
 

Vesisitoumuksemme

Siirrymme jatkuvapeitteiseen kasvatukseen rehevillä korpikohteilla

Käytämme lannoitteita vastuullisesti

Suojelemme pohjavesien laatua

FSC™ & PEFC*

Otamme käyttöön uusien FSC & PEFC FM -standardien mukaiset leveämmät suojavyöhykkeet
*FSC N003385, PEFC/02-44-41

 
 
 

Vesistöjen ennallistaminen

 
 

Varmistamme maaperän tuottokyvyn

Ekologisista kriiseistä puhuttaessa maaperän hyvinvointi nousee harvoin esiin. Maaperä on kuitenkin maailman suurin hiilivarasto heti merien jälkeen, ja sen merkitys metsien hiilensidonnalle, ilmastokestävyydelle ja terveelle kasvulle on mittava.

Hyvinvoivat metsät kasvavat hyvinvoivasta maasta, ja siksi me haluamme turvata terveen maaperän. Istutamme oikean puulajin oikealle kasvupaikalle ja käytämme lannoitteita vastuullisesti.

Metsien kestävä käyttö edistää maaperän hyvinvointia ja vähentää haittavaikutuksia.

 
 

Sitoumuksemme maaperän tuottokykyyn

 

Minimoimme vaikutukset maaperään

Kehitämme maaperän huomiointia metsätaloudessa

 
 
 

Metsän alkulähteellä – Maaperällä on elintärkeä merkitys metsätaloudelle ja hiilivarastoille

 
 

Luomme arvoa ja mahdollisuuksia

Siirtymä fossiilisista raaka-aineista uusiutuviin voi luoda taloudellista hyvinvointia ja uusia mahdollisuuksia miljoonille. Yritysten ja valtioiden tehtävänä on varmistaa, että luotu arvo jakautuu tasapuolisesti. Paikallisyhteisöjen tulee myös hyötyä vihreän siirtymän positiivista tuloksista.

Olipa kyse Suomen metsistä tai Uruguayn puuviljelmistä, toiminnallemme on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan. Kaikkiaan 54 tuotantolaitostamme 43 maassa työllistävät yhteensä 16 600 UPM:läistä. Yhdessä metsänomistajien, alihankkijoiden ja muun arvoketjun kanssa luomme arvoa ja hyvinvointia työllisyydellä ja verotuloilla kaikkialla missä toimimme. Huolehdimme, että toimitusketjumme toimii vastuullisesti ja varmistaa hyvät työolosuhteet työntekijöilleen.

 
 

Yhteiskuntavastuun sitoumuksemme

Osallistamme paikallisyhteisöjä ja varmistamme, että toimintamme vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti

Huolehdimme vastuullisesta toiminnasta läpi hankintaketjun

Luomme arvoa vastuullisilla hankinnoilla ja hyvillä liiketoimintatavoilla

 
 
 

Opiskelua ja kulttuurivaihtoa Uruguayssa

 

Lue lisää aiheesta:


Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 03/21/2024 09:02:54 | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 11/28/2023 09:35:41 | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle
Artikkeli | 11/08/2023 07:16:48 | 3 min

2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle

Lue lisää
UPM:n virtavesiohjelma mahdollistaa Arvajan koskireitin vaelluskala­tutkimuksen jatkumisen
Artikkeli | 10/19/2023 06:54:53 | 4 min

UPM:n virtavesiohjelma mahdollistaa Arvajan koskireitin vaelluskala­tutkimuksen jatkumisen

Lue lisää