UPM käyttöehdot​

Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme.

​Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia UPM:n WWW-palveluita. Tiettyjä sivustoja saattaa koskea myös lisäehdot.

Tämän palvelun sisällön omistavat UPM Oyj ja/tai sen tytäryhtiöt (jäljempänä UPM). UPM:n WWW-palvelun tekijänoikeus kuuluu UPM:lle. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa.

UPM-tavaramerkki ja kaikki muut UPM:n tavaramerkit (olipa ne mainittu UPM:n WWW-palveluissa tai ei) ovat UPM:n tavaramerkkejä. Sivujen käyttäminen ei merkitse, että myönnettäisiin lisenssi- tai käyttöoikeus sivuilla esiintyviin merkkeihin.

UPM:n WWW-palvelulla tarkoitetaan tässä kaikkia Internetistä käytettäviä palveluja, joiden omistaja on UPM tai UPM:n tytäryhtiö. Palveluja ovat esimerkiksi WWW-sivut, lomakkeet, sovellukset ja ohjelmakoodit sekä kaikki muut sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi WWW-sivuihin.

UPM:n WWW-palvelun sisällön tai sen osan jäljentäminen, kopiointi; siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missään muodossa mukaan lukien seuraavat toimet rajoittumatta kuitenkaan näihin: julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä, palveluun tai sen osaan perustuvien johdannaistuotteiden luominen, muihin sivustoihin, elektronisiin tiedonhakujärjestelmiin tai julkaisuihin liittäminen on sallittu vain UPM Oyj:ltä etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. UPM sallii kuitenkin tämän palvelun osien tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön, mutta ei jaettavaksi, edellyttäen aina, että UPM:n mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta ja että kopio tai tuloste sisältää kaikki tekijänoikeustiedot tai muut omistusoikeudelliset tiedot ja merkinnät tai tällaisiin tietoihin liittyvät vastuuvapauslausekkeet. Tässä palvelussa annettua tietoa ei saa muuttaa ilman UPM Oyj:n kirjallista lupaa. Joissakin yksittäisissä WWW-palvelujen dokumenteissa saattaa olla maininta erityisistä niitä koskevista lisäehdoista. Palvelun tietojen sellainen käyttö tai jakelu, joka näiden sääntöjen perusteella on sallittua mutta jonkun lainkäyttöalueen säädösten ja määräysten mukaan olisi laitonta tai aiheuttaisi velvoitteita, kuten rekisteröitymis- tai verovelvoitteita UPM:lle, on kiellettyä tällaisessa maassa tai tällaisella lainkäyttöalueella.

UPM:N WWW-PALVELUN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. PALVELUN TARKKUUDEN, SAATAVUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI SISÄLLÖN SUHTEEN EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, SEURAAVAT MUKAAN LUKIEN MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN: TAKUUT OMISTAJUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ OLETETUT TAKUUT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. UPM EI TAKAA, ETTÄ PALVELUSSA TAI SEN VÄLITTÄVÄLLÄ PALVELIMELLA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA.

UPM:n WWW-palvelu saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. UPM voi vapaasti tehdä tietoihin muutoksia tai lisäyksiä. UPM:llä on oikeus muuttaa palvelua tai estää siihen pääsy milloin tahansa.

UPM ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista eikä muistakaan vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät palvelujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että UPM:n WWW-palvelua tai jotakin siihen linkitettyä kohdetta selaillaan, tai siihen, että tämän palvelun sisältöä ei pystytä käyttämään, tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe, viive, virus tai linja- tai järjestelmävirhe, vaikka UPM:lle tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. UPM ei vastaa tiedosta tai aineistosta, jota kolmannet osapuolet tarjoavat UPM:n WWW-palveluun linkitetyn kohteen kautta. UPM EI VASTAA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMASTA SISÄLLÖSTÄ.

UPM:n WWW-sivujen tarkoituksena ei ole antaa ohjeita tai suosituksia eikä toimia päätösten tai toiminnan pohjana. UPM:n WWW-sivuston sisältöä ei pidä tulkita UPM:n pyynnöksi tai tarjoukseksi ostaa tai myydä palveluja, tuotteita, osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja tai sijoitusneuvojen tai -palvelun antamiseksi.

UPM:n WWW-sivut saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen omistamiin sivustoihin. UPM ei vastaa kolmansien osapuolten sivustoista, joihin siirrytään UPM:n sivuilta, eikä edusta tällaisia sivustoja. UPM ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai sivustojen käytöstä. Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen sivustoihin aina omalla vastuullaan.

UPM:n WWW-sivut saattavat sisältää käyttäjien hyväksi tarkoitettua kolmansien osapuolten omistamaa sisältöä. UPM ei voi valvoa tällaista sisältöä eikä vastaa kolmansien osapuolten omistamasta sisällöstä eikä edusta tällaista sisältöä. UPM ei ole vastuussa kolmannen osapuolen omistamasta sisällöstä, jonka epäillään loukkaavan jonkun immateriaalioikeuksia.

UPM varaa oikeuden milloin vain ja mistä syystä tahansa muuttaa näitä WWW-sivuja tai lopettaa sivut ilman ennakkovaroitusta. UPM ei ole missään vastuussa käyttäjälle WWW-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

Toimittamalla WWW-sivuihin liittyvää materiaalia mille tahansa UPM:n palvelimelle, esimerkiksi sähköpostin kautta tai WWW-palvelun välityksellä, materiaalin toimittajana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: Toimittamasi materiaali ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellista, materiaali kuuluu sinulle ja/tai sinulla on oikeus toimittaa se UPM:lle. UPM:llä on oikeus julkaista toimittamasi aineisto. Olet vastuussa toimittamasi materiaalin julkaisukelpoisuudesta. Olet korvausvelvollinen, jos kolmas osapuoli esittää UPM:lle vaatimuksia toimittamasi aineiston johdosta. Sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia UPM:ää kohtaan toimittamaasi aineistoon liittyen. UPM:llä on oikeus julkaista, ottaa toimittamasi aineisto kokonaan tai osittain tuotteisiinsa ilman korvausvelvollisuutta ja vastuuta. Sitoudut parhaan kykysi mukaan poistamaan materiaalista virukset ja muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet ennen toimittamista. UPM varaa oikeuden siirtää tai poistaa UPM:lle toimitetun materiaalin milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

UPM:n WWW-sivuston käyttäjiä kielletään käyttämästä sivustoa ja sen sisältöä laittomiin tai vilpillisiin tarkoituksiin tai laittoman, uhkaavan, herjaavan, loukkaavan, arkaluonteisen, pornografisen tai häpäisevän viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon tai siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin johtavan viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon. Sitoudut olemaan toimimatta tavalla, joka vahingoittaa tai haittaa sivuston toimintaa tai sen sisältöä.

Jos sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä, jotka koskevat tätä sivustoa, ota yhteyttä Webmasteriin.​
​​