Turvallisuusperehdytys

Tavoitteenamme on olla alan johtava toimija työterveys- ja turvallisuusasioissa. Haluamme, että jokainen työpäivä on turvallinen, ja tavoitteenamme on nollaraja vakavien onnettomuuksien suhteen. Toimintatapoihimme kuuluu jatkuva kehittäminen ja tehokas riskienhallinta. Turvallisuusperehdytys on osa turvallisuustyötämme.

 

Haluamme taata työntekijöidemme sekä toimittajiemme turvallisuuden. Yhteistyökumppaniemme sekä heidän työntekijöidensä onkin noudatettava turvallisen työn käytäntöjämme ja turvallisuussääntöjämme sekä -periaatteitamme. Odotamme toimittajiltamme aktiivista osallistumista riskien arviointiin sekä proaktiiviseen turvallisuusraportointiin.

Ennen UPM:n alueella työskentelyä toimittajamme saavat turvallisuuskoulutuksen, työkohtaisen turvallisuusperehdytyksen sekä työluvan.

UPM:n turvallisuusvaatimukset koskevat kaikkia toimittajia

Kutsumme työturvallisuussuunnitteluun ja riskien arviointiin mukaan kattavan edustuksen työntekijöitä ja varmistamme työturvallisuuden tehokkaiden riskienhallintatoimien avulla.

Keräämme säännönmukaisesti tietoja turvallisuusasioista, jotta tunnistamme onnettomuuksien syyt ja opimme estämään ne tulevaisuudessa.

Korjaamme havaitut turvallisuuspuutteet ja ongelmakohdat nopeasti.

Opastamme henkilöstöä ja urakoitsijoita turvallisissa työtavoissa ja yhtiön turvallisuusvaatimuksissa.

Tarkastamme ja arvioimme säännöllisesti kaikkia turvallisuusprosesseja ja -suunnitelmia, jotta voimme jatkuvasti parantaa työturvallisuutta.

Emme salli huumeita tai alkoholia työpaikalla. Lisäksi UPM on 1.1.2013 lähtien ollut savuton työpaikka Suomessa. Tupakoimattomuussääntö koskee kaikkia UPM:n Suomen toimitiloissa työskenteleviä vieraita, toimittajat ja alihankkijat mukaan lukien.

 
 

Huolto-, rakennus- tai muiden palveluiden tarjoaja  

Mikäli teet työtä tai tuotat palvelua UPM:n tiloissa, sinun tulee suorittaa seuraavat turvallisuusperehdytysmoduulit:

 • UPM:n yleinen turvallisuusperehdytys, joka kattaa yhtiön globaalit, turvallisuuteen liittyvät aiheet.
 • Yksikkökohtainen perehdytys, joka kattaa paikalliset, turvallisuuteen liittyvät ohjeet.
 • Urakoitsijan turvallisuuskoulutus, joka kattaa urakoitsijoita koskevien turvallisuus standardien vaatimukset.

Urakoitsijan tulee ilmoittaa UPM yksikköön työskentelemään tulevat henkilöt Resurssiluettelossa, joka tehdaskohtaisen jakelun perusteella menee mm. tehdasporteille, jossa varmistetaan, että tarvittavat työntekijätiedot ovat annettu ja että tiedot ovat ajantasaiset.

UPM resurssiluettelo 2020

UPM resource list 2020

UPM Timber resurssiluettelo 2022

Urakoitsijaportaalilla toimittaja hallinnoi työtilauksia, jotka kohdistuvat Suomen sellu- tai paperitehtaisiin.

Ohjeet urakoitsijoille urakoitsijaportaalin käyttöön   

UPM:n Suomen tuotantolaitosten kulunvalvonta ja kulkuoikeuden hakeminen uusitaan. Jos olet tulossa alueelle urakoitsijana tai vierailijana, hae kulkuoikeus uuden järjestelmän kautta. Järjestelmää käyttävät myös muut samalla tehdasalueella toimivat yritykset. Listan uutta kulunvalvontajärjestelmää käyttävistä paikkakunnista näet järjestelmän etusivulta.

Hae kulkuoikeuksia täältä

Muilla tuotantolaitoksilla toimitaan kuten tähänkin saakka.

 

 

 

Raskaan liikenteen kuljettaja

Mikäli olet raskaan liikenteen kuljettaja, sinun tulee suorittaa raskaan liikenteen kuljettajan turvallisuusperehdytys. Muita perehdytyksiä ei edellytetä.

UPM:n turvallisuusperehdytys

Mikäli teet työtä useammassa UPM:n yksikössä, sinulla  tulee olla voimassa oleva todistus suoritetusta perehdytyksestä jokaisen yksikön osalta erikseen. UPM:n yleinen turvallisuusperehdytys tehdään vain kerran.

Perehdytykset ovat voimassa enintään kolme vuotta. Niiden voimassaoloaika voi vaihdella yksikkökohtaisesti tai kun perehdytyksen sisältö muuttuu olennaisesti.

Urakoitsijan turvallisuuskoulutus

UPM haluaa varmistaa, että kaikki UPM:n työntekijät, urakoitsijat ja aliurakoitsijat sekä näiden työntekijät toimivat turvallisesti sekä ymmärtävät laitoksen säännöt ja noudattavat niitä työskennellessään UPM:n tiloissa. 

Turvallisuus-standardeilla asetetaan UPM:n turvallisuustoiminnan vähimmäisvaatimukset. Siksi niitä kutsutaan myös vähimmäisstandardeiksi. Turvallisuus-standardien ja niiden perusteella laadittujen ohjeiden noudattaminen on pakollista UPM:n kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toiminnoissa.

UPM:llä on 13 turvallisuus-standardia. Urakoitsijan turvallisuuskoulutuksessa käydään läpi alla olevat 6 standardia:

  1. Työlupajärjestelmä
  2. Urakoitsijoiden turvallisuus
  3. Korkealla työskentely
  4. Suljettu tila
  5. Turvalukitusstandardi
  6. Liikkuva kalusto ja nosturit

Urakoitsijan turvallisuuskoulutuksen rekisteröityminen ja aloittaminen tehdään saman linkin kautta kuin turvallisuusperehdytys. Kun rekisteröidyt järjestelmään, valitse urakoitsijan turvallisuuskoulutus. 

Turvallisuusperehdytys suomeksi

Safety induction in English

Sicherheitsunterweisung auf Deutsch

Induction in Chinese

Säkerhetsintroduktion på svenska

Accueil sécurité en francais

Инструктаж по безопасности на русском языке

Registration instructions 

Rekisteröintiohje turvallisuusperehdytykseen