UPM.FI
 • Sijoittajat

Sitoutuminen ilmastotekoihin

Sitoudumme YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

UPM:n osavuosikatsaus Q1 2020:
Vahva Q1 tulos, UPM varautunut tämän hetken epävarmuuteen ja valmis tulevaan elpymiseen

Q1 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 15 % ja oli 2 287 (Q1 2019: 2 693) miljoonaa euroa, lasku johtui alemmista sellun ja paperin hinnoista sekä graafisten paperien toimitusten vähenemisestä 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 26 % ja oli 279 (374) miljoonaa euroa 
 • UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätyksellinen 
 • Teollisuudenalan lakko Suomessa vaikutti UPM:n sellu- ja paperiliiketoimintoihin kahden viikon ajan ja saha- ja vaneriliiketoimintoihin neljän viikon ajan 
 • COVID-19 -pandemia ei vaikuttanut merkittävästi UPM:n toimintaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
 • UPM toteutti mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan turvata työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä varmistaa liiketoimintojen jatkuvuus ja strategisten hankkeiden edistyminen pandemian aikana 
 • UPM on varautunut työvuorojärjestelyihin, tilapäisiin lomautuksiin ja työaikojen lyhentämiseen, jotta toiminta voidaan sopeuttaa kulloisenkin tilanteen mukaan 
 • UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa edistyvät suunnitellun
  valmistumisaikataulun mukaisesti 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 137 (320) miljoonaa euroa käyttöpääoman lisäännyttyä kausiluontoisesti 
 • Nettovelka laski -405 (-5) miljoonaan euroon 
 • Käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,2 miljardia euroa maaliskuun lopussa 
 • Yhtiökokous pidettiin erityisjärjestelyin aikataulussaan 31.3. ja osinko 1,30 euroa osakkeelta maksettiin 16.4.
 

 
 

UPM Sijoittajaesitys 2020 (englanniksi)

 

Arvoa vastuullisuudesta 2019

 

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on selkeästi määritelty rooli UPM:llä. Liiketoiminta-alueet ovat erilliset, mutta niitä kaikkia yhdistää Biofore -visio ja selkeä tavoite: luoda arvoa asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.  

 
 

Viimeisimmät tiedot

 

Viimeisimmät uutiset

 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Mediayhteystiedot: 040 588 3284, media@upm.com