UPM Osavuosikatsaus Q1 2024: 
Positiivinen vuoden alku, kasvuinvestoinnit näkyvät tuloksessa

Q1 2024 lyhyesti 

  • Liikevaihto laski 5 % ja oli 2 640 (Q1 2023: 2 787) miljoonaa euroa

  • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 6 % ja oli 333 (356) miljoonaa euroa eli 12,6 % (12,8 %) liikevaihdosta

  • Liiketoiminnan rahavirta oli vakaa 335 (714) miljoonaa euroa sisältäen kausiluonteisen kasvun käyttöpääomassa

  • Nettovelka oli 2 312 (2 167) miljoonaa euroa, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,46 (0,82)

  • Katteiden hallinnassa onnistuttiin ja kysynnän elpyminen jatkui useimmissa liiketoiminnoissa

  • UPM Paso de los Torosin sellutehdas saavutti positiivisen liikevoiton ensimmäisellä neljänneksellä, tuotanto 83 % kapasiteetista

  • Steyrermühlin tehdasalue Itävallassa myytiin tammikuussa

  • CDP myönsi UPM:lle kaksi A:ta avoimuudesta ilmastonmuutos- ja metsäasioissa

 

 
 

UPM Sijoittajaesitys 2024 (englanniksi)

 

Arvoa vastuullisuudesta

 

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on selkeästi määritelty rooli UPM:llä. Liiketoiminta-alueet ovat erilliset, mutta niitä kaikkia yhdistää Biofore -visio ja selkeä tavoite: luoda arvoa asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.  

 
 

Viimeisimmät tiedot

 

Viimeisimmät uutiset

 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Mediayhteystiedot: 040 588 3284, media@upm.com