UPM.FI
 • Sijoittajat

Sitoudumme käytännön toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

UPM:n osavuosikatsaus Q3 2021:
Ennätyksellinen vuosineljännes poikkeuksellisen epävakaassa globaalissa ympäristössä

Q3 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 24 % ja oli 2 523 (Q3 2020: 2 028) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 98 % ja oli 424 (215) miljoonaa euroa eli 16,8 % (10,6 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 318 (365) miljoonaa euroa
 • UPM:n tuotteiden kysyntä oli hyvä, ja kokonaisuutena myyntihintojen korotukset ylittivät tuotantopanosten hintojen nopean nousun vaikutuksen
 • UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynti saatiin päätökseen
 • Yritysten vastuullisuutta maailmanlaajuisesti arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle tunnustuksena yhtiön vastuullisuustoiminnasta vuonna 2021
 • YK:n johtava kestävän kehityksen foorumi, Global Compact nimesi UPM:n maailman 37 vastuullisimman yrityksen joukkoon

Q1-Q3 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 12 % ja oli 7 141 (Q1–Q3 2020: 6 392) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 45 % ja oli 1 010 (697) miljoonaa euroa, mikä oli 14,1 % (10,9 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 844 (659) miljoonaa euroa
 • Strategiset kasvuhankkeet etenivät hyvin
 • Nettovelka nousi 667 (89) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,38 (0,06)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa syyskuun lopussa
 • UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa
 • Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa
 

 
 

UPM Sijoittajaesitys 2021 (englanniksi)

 

Arvoa vastuullisuudesta

 

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on selkeästi määritelty rooli UPM:llä. Liiketoiminta-alueet ovat erilliset, mutta niitä kaikkia yhdistää Biofore -visio ja selkeä tavoite: luoda arvoa asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.  

 
 

Viimeisimmät tiedot

 

Viimeisimmät uutiset

 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Mediayhteystiedot: 040 588 3284, media@upm.com