UPM.FI
 • Sijoittajat

Luomme biotalouteen perustuvaa tulevaisuutta

Mahdollistamme asiakkaillemme ja kuluttajille vastuullisemmat valinnat.

 

UPM:n tilinpäätöstiedote 2020:
Poikkeuksellinen vuosi päättyi positiivisesti – merkittävät kasvuhankkeet budjetissa ja aikataulussa    

Q4 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 11 % ja oli 2 188 (Q4 2019: 2 447) miljoonaa euroa alentuneiden sellun hintojen sekä graafisten paperien vähentyneiden toimitusten ja alentuneiden hintojen
  seurauksena
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 252 (343) miljoonaa euroa, 11,5 % (14,0%) liikevaihdosta, vuositasolla laskua oli 27 % 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 347 (592) miljoonaa euroa 
 • Onnistuneiden varotoimien ansiosta liiketoiminta jatkui keskeytyksettä pandemiasta huolimatta ja kasvuhankkeet etenivät suunnitellusti
 • Vuosi päättyi myönteisissä merkeissä UPM:n tuotteiden hyvään kysyntään
 • UPM laski liikkeeseen 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelman alla
 • UPM listattiin toimialansa parhaaksi yhtiöksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja sai CDP:n AAA-luokituksen erinomaisesta ympäristösuorituskyvystä 
 • UPM etenee biopolttoaineliiketoimintansa kasvattamisessa seuraavaan vaiheeseen ja aloittaa uuden sukupolven biojalostamon perussuunnittelun

2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 16 % ja oli 8 580 (2019: 10 238) miljoonaa euroa graafisten paperien toimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 948 (1 404) miljoonaa euroa eli 11,1 % (13,7 %) liikevaihdosta, vuositasolla laskua oli 32 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 005 (1 847) miljoonaa euroa 
 • Nettovelka oli 56 (-453) miljoonaa euroa 
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 3,2 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa
 • Hallitus ehdottaa 1,30 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti
 • COVID-19-pandemian rajoitustoimenpiteet laskivat selvästi graafisten paperien kysyntää, kun taas UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers tekivät ennätystulokset
 • UPM:n merkittävä sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa edistyvät suunnitellussa aikataulussa
 • UPM Kaipolan ja UPM Chapellen paperitehtaat sekä UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin, tehostamistoimia useissa liike- ja tukitoiminnoissa
 
 

 
 

UPM Sijoittajaesitys 2021 (englanniksi)

 

Arvoa vastuullisuudesta (englanniksi)

 

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on selkeästi määritelty rooli UPM:llä. Liiketoiminta-alueet ovat erilliset, mutta niitä kaikkia yhdistää Biofore -visio ja selkeä tavoite: luoda arvoa asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.  

 
 

Viimeisimmät tiedot

 

Viimeisimmät uutiset

 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Mediayhteystiedot: 040 588 3284, media@upm.com