UPM:n puolivuosikatsaus 2023:
Voimakas käänne markkinoilla painoi Q2-tuloksen poikkeuksellisiin pohjalukemiin – transformaatio jatkuu

Q2 2023 lyhyesti 

 • Liikevaihto oli 2 558 (Q2 2022: 2 562) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 71 % ja oli 114 (387) miljoonaa euroa eli 4,5 % (15,1 %) liikevaihdosta

 • Varastojen purku vaikutti toimitusmääriin monissa tuotearvoketjuissa

 • Sellun ja energian hinnat laskivat syklin pohjalukemiin

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 459 (-879) miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat energiasuojauksista

 • UPM Paso de los Torosin sellutehtaan tuotanto Uruguayssa ylösajovaiheessa suunnitelman mukaisesti

 • OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen kaupallisen sähköntuotannon

 • UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 Saksassa ja UPM Steyrermühlin paperikone 4 Itävallassa suljettiin pysyvästi

H1 2023 lyhyesti 

 • Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 5 345 (H1 2022: 5 069) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 29 % ja oli 470 (664) miljoonaa euroa, mikä oli 8,8 % (13,1 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 173 (-867) miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat energiasuojauksista
 • Nettovelka laski 2 557 (2 688) miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,07 (1,42)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 6,4 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • UPM vei päätökseen vetäytymisensä Venäjältä
 • UPM Leunan biokemikaalijalostamohankkeen aikataulu päivitetty, jalostamon odotetaan käynnistyvän vuoden 2024 loppuun mennessä, ja kokonaisinvestoinniksi arvioidaan 1 180 miljoonaa euroa
 

 
 

UPM Sijoittajaesitys 2023 (englanniksi)

 

Arvoa vastuullisuudesta

 

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on selkeästi määritelty rooli UPM:llä. Liiketoiminta-alueet ovat erilliset, mutta niitä kaikkia yhdistää Biofore -visio ja selkeä tavoite: luoda arvoa asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.  

 
 

Viimeisimmät tiedot

 

Viimeisimmät uutiset

 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Mediayhteystiedot: 040 588 3284, media@upm.com