UPM:n tilipäätöstiedote 2023: 
UPM:n tuloksen elpyminen jatkui Q4:llä, kasvuhankkeet valmiina tuottamaan

Q4 2023 lyhyesti 

 • Liikevaihto laski 22 % ja oli 2 531 (Q4 2022: 3 231) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 51 % ja oli 323 (653) miljoonaa euroa eli 12,8 % (20,2 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 456 (1 576) miljoonaa euroa, ja sitä tuki rahavirta käyttöpääomasta
 • Nettovelka oli 2 432 (2 374) miljoonaa euroa, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,55 (0,94)
 • Sellun ja sähkön myyntihinnat merkittävästi edellisvuotta alemmat, mikä vaikutti UPM Fibres- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueisiin. Katteiden hallinnassa onnistuttiin muilla liiketoiminta-alueilla
 • UPM:n monien tuotteiden kysynnän elpyminen jatkui vähitellen edellisvuosineljänneksistä
 • UPM Paso de los Torosin sellutehdas ja OL3-ydinvoimalaitosyksikkö vaikuttivat merkittävästi toimitusmääriin
 • UPM Plattlingin paperitehdas Saksassa suljettiin pysyvästi marraskuussa ja Steyrermühlin tehdasalue Itävallassa myytiin tammikuussa 2024
 • Joulukuussa UPM listattiin ainoana metsä- ja paperiteollisuuden yrityksenä Dow Jonesin globaalissa ja eurooppalaisessa indekseissä (DJSI) vuosiksi 2023–2024

2023 lyhyesti 

 • Liikevaihto laski 11 % ja oli 10 460 (2022: 11 720) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 52 % ja oli 1 013 (2 096) miljoonaa euroa, mikä oli 9,7 % (17,9 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellisen vahva 2 269 (508) miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat energiasuojauksista
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 3,6 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • Hallitus ehdottaa 1,50 euron (1,50) osakekohtaista osinkoa vuodelle 2023
 • UPM Paso de los Torosin sellutehdas Uruguayssa aloitti tuotannon toisella vuosineljänneksellä
 • OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen kaupallisen sähköntuotannon toisella vuosineljänneksellä
 • UPM Leunan biokemikaalijalostamohanke edistyy täyttä vauhtia
 • UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 Saksassa, UPM Steyrermühlin paperikone 4 Itävallassa ja UPM Plattlingin paperitehdas Saksassa suljettiin pysyvästi
 • Kansainvälisten yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle platinum-tasolle
 • UPM lähti mukaan YK:n Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen
 

 
 

UPM Sijoittajaesitys 2024 (englanniksi)

 

Arvoa vastuullisuudesta

 

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on selkeästi määritelty rooli UPM:llä. Liiketoiminta-alueet ovat erilliset, mutta niitä kaikkia yhdistää Biofore -visio ja selkeä tavoite: luoda arvoa asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.  

 
 

Viimeisimmät tiedot

 

Viimeisimmät uutiset

 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Mediayhteystiedot: 040 588 3284, media@upm.com