Tekoja tulevaan katsoen

Maailma tarvitsee vastuullisia ratkaisuja.
Yhdessä luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

UPM:n erikoispakkaus­materiaalien kasvu & tuoteinnovaatiot

Englanninkielinen webinaari järjestettiin 7.3.2023.

Tekoja tulevaan katsoen

Maailma tarvitsee vastuullisia ratkaisuja.
Yhdessä luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

 

UPM:n tilinpäätöstiedote 2022: UPM:llä käänteentekevä vuosi – yhtiö teki ennätystuloksen ja on valmis merkittävään kasvuun

Q4 2022 lyhyesti 

 • Liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 3 231 (Q4 2021: 2 673) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 42 % ja oli 653 (461) miljoonaa euroa eli 20,2 % (17,2 %) liikevaihdosta
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen
 • Varastojen purku vaikutti toimitusmääriin monien tuotteiden arvoketjuissa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 576 (406) miljoonaa euroa, jota tuki energiasuojausten positiivinen rahavirta
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 6,4 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • Joulukuussa UPM listattiin Dow Jonesin eurooppalaiseen ja globaaliin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI) vuosiksi 2022–2023 ainoana paperi- ja metsäteollisuuden edustajana
 • Joulukuussa CDP listasi UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena yhtiön toimista ja raportoinnista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi
 • Uruguayn kasvuhanke valmistautuu käynnistykseen ja uusi selluterminaali Montevideon satamassa on ollut toiminnassa lokakuusta lähtien

2022 lyhyesti 

 • Liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 11 720 (2021: 9 814) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 42 % ja oli 2 096 (1 471) miljoonaa euroa, mikä oli 17,9 % (15,0 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 508 (1 250) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta hyvin poikkeuksellisessa energiamarkkinassa
 • Nettovelka nousi 2 374 (647) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,94 (0,35). Merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista johtuen energiasuojausten ja tulevaisuuden energiantuotannon rahavirtavaikutuksista
 • UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta ja ehdottaa 1,50 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti
 • UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan
 • Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäiset liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset
 • Kesäkuussa UPM ilmoitti Steyrermühlin tehdasalueen myynnistä Itävallassa kilpailukykynsä turvaamiseksi ja sanomalehtipaperituotannon sopeuttamiseksi pitkän aikavälin markkinakehitykseen
 • Elokuussa EcoVadis nimesi vastuullisuusarvioinnissaan UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle
 • Syyskuussa UPM Raflatac sai AMC AG:n oston päätökseen
 

 
 

UPM Sijoittajaesitys 2023 (englanniksi)

 

Arvoa vastuullisuudesta

 

Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on selkeästi määritelty rooli UPM:llä. Liiketoiminta-alueet ovat erilliset, mutta niitä kaikkia yhdistää Biofore -visio ja selkeä tavoite: luoda arvoa asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.  

 
 

Viimeisimmät tiedot

 

Viimeisimmät uutiset

 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Mediayhteystiedot: 040 588 3284, media@upm.com