UPM Biokemikaalit

Kehitämme innovatiivisia, kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia biokemikaaleja lukuisiin käyttökohteisiin. Korkealaatuiset biokemikaalimme valmistetaan puusta, joka on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

 

Uusiutuvat puupohjaiset biokemikaalit avaavat brändeille ja materiaalivalmistajille kiinnostavia uusia mahdollisuuksia ympäristösuorituskyvyn parantamiseksi. Biokemikaalit ovat kilpailukykyinen vaihtoehto fossiilisten raaka-aineiden korvaajiksi erilaisiin sovelluksiin useille eri teollisuuden aloille. 

Lue lisää liiketoiminnastamme

UPM käynnistää merkittävän kasvuhankkeen biokemikaaleissa ja investoi biojalostamoon Leunassa, Saksassa. Biojalostamo tuottaa 100-prosenttisesti puupohjaisia biokemikaaleja, jotka mahdollistavat siirtymän fossiilisten raaka-aineiden käytöstä kestävämpiin vaihtoehtoihin useissa kuluttajalähtöisissä lopputuotteissa. Investointi avaa UPM:lle kokonaan uudet markkinat sekä huomattavia tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.  

Korkealaatuiset uusiutuvat glykolimme, biopohjaiset MEG ja MPG, korvaavat fossiilisia raaka-aineita useissa teollisissa tuotteissa sekä erilaisissa päivittäiskäytössä olevissa kuluttajatuotteissa. Uusiutuvien glykoleiden käyttö on kiertotalouden periaatteiden mukaista ja tukee asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteissaan. 

Ligniini-pohjaisia uusiutuvia toiminnallisia täyteaineita käytetään erilaisissa kumituotteissa, ja ne ovat vastuullinen vaihtoehto hiilimustalle ja silikalle. Ilmastovaikutusten lisäksi UPM:n uusiutuvat toiminnalliset täyteaineet tarjoavat asiakkaalle muitakin hyötyjä, kuten keveys ja puhtaus. 

Ligniini on täysin biopohjainen sidosaine, jota on kaikissa kasveissa ja erityisesti puissa - ligniiniä voi olla jopa 30 % biomassasta. Ligniinin avulla voidaan parantaa mm. lujuusominaisuuksia ja se on monipuolisuutensa vuoksi erinomainen biopohjainen vaihtoehto korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Ligniiniä käytetään alati enemmän erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten hartseissa, liimoissa, biomuoveissa ja polyuretaaneissa.

Lue lisää: UPM investoi uuden sukupolven biokemikaaleihin

 
 

Missä olemme vahvoja

  • Puupohjaisten bioinnovaatioiden johtava asiantuntija
  • Korkealaatuiset tuotteet, joilla on suuret ympäristöhyödyt
  • Merkittävä ja kasvava asema immateriaalioikeuksissa
  • Kilpailukykyinen ja kestävä ruoka-arvoketjun ulkopuolinen raaka-aine
  • Laaja yhteistyöverkosto useissa arvoketjuissa
 
 
 

Viimeisimmät artikkelit


Suunnittelu avainsana prosessitur­vallisuudessa
Artikkeli | Dan Rider | 04/18/2023 12:53:08 | 7 min

Suunnittelu avainsana prosessitur­vallisuudessa

Lue lisää
Ison kynnyksellä
Artikkeli | Marko Erola | 11/16/2022 08:54:38 | 8 min

Ison kynnyksellä

Lue lisää
Toiminnalliset täyteaineet suunnan­muuttajina
Artikkeli | 03/31/2022 09:59:18 | 8 min

Toiminnalliset täyteaineet suunnan­muuttajina

Lue lisää