UPM.FI

UPM Biokemikaalit

Kehitämme innovatiivisia, kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia biokemikaaleja lukuisiin käyttökohteisiin. Korkealaatuiset biokemikaalimme valmistetaan puusta, joka on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

 

Uusiutuvat puupohjaiset biokemikaalit avaavat brändeille ja materiaalivalmistajille kiinnostavia uusia mahdollisuuksia ympäristösuorituskyvyn parantamiseksi. Biokemikaalit ovat kilpailukykyinen vaihtoehto fossiilisten raaka-aineiden korvaajiksi erilaisiin sovelluksiin useille eri teollisuuden aloille. 

 
 

Lue lisää liiketoiminnastamme

Kattavan, yli viisi vuotta kestäneen, teknologiakehitys- ja pilotointityön jälkeen arvioimme parhaillaan mahdollisen biojalostamon rakentamista Saksaan. Täysin uudenlainen biojalostamo hyödyntäisi uusinta teknologiaa ja kestävää puuraaka-ainetta innovatiivisella tavalla. Teollisen mittakaavan biojalostamo pystyisi tuottamaan glykoleita ja ligniiniä keski-eurooppalaisista kestävästi hoidetuista metsistä saatavasta lehtipuusta. 

Korkealaatuiset uusiutuvat glykolimme, biopohjaiset MEG ja MPG, voisivat korvata fossiilisia raaka-aineita useissa teollisissa tuotteissa sekä erilaisissa päivittäiskäytössä olevissa kuluttajatuotteissa. Uusiutuvien glykoleiden käyttö on kiertotalouden periaatteiden mukaista ja tukee asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteissaan. 

Ligniini on täysin biopohjainen sidosaine, jota on kaikissa kasveissa ja erityisesti puissa - ligniiniä voi olla jopa 30 % biomassasta. Ligniinin avulla voidaan parantaa mm. lujuusominaisuuksia ja se on monipuolisuutensa vuoksi erinomainen biopohjainen vaihtoehto korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Ligniiniä käytetään alati enemmän erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten hartseissa, liimoissa, biomuoveissa ja polyuretaaneissa.

Lehdistötiedote: UPM etenee kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä 

 
 

Missä olemme vahvoja

  • Puupohjaisten bioinnovaatioiden johtava asiantuntija
  • Korkealaatuiset tuotteet, joilla on suuret ympäristöhyödyt
  • Merkittävä ja kasvava asema immateriaalioikeuksissa
  • Kilpailukykyinen ja kestävä ruoka-arvoketjun ulkopuolinen raaka-aine
  • Laaja yhteistyöverkosto useissa arvoketjuissa
 
 
 

Viimeisimmät artikkelit