Uusiutuvat puupohjaiset biokemikaalit avaavat brändeille ja materiaalivalmistajille kiinnostavia uusia mahdollisuuksia ympäristösuorituskyvyn parantamiseksi. Biokemikaalit ovat kilpailukykyinen vaihtoehto fossiilisten raaka-aineiden korvaajiksi erilaisiin sovelluksiin useille eri teollisuuden aloille. 

Lue lisää liiketoiminnastamme

UPM käynnistää merkittävän kasvuhankkeen biokemikaaleissa ja investoi biojalostamoon Leunassa, Saksassa. Biojalostamo tuottaa 100-prosenttisesti puupohjaisia biokemikaaleja, jotka mahdollistavat siirtymän fossiilisten raaka-aineiden käytöstä kestävämpiin vaihtoehtoihin useissa kuluttajalähtöisissä lopputuotteissa. Investointi avaa UPM:lle kokonaan uudet markkinat sekä huomattavia tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.  

Korkealaatuiset uusiutuvat glykolimme, biopohjaiset MEG ja MPG, korvaavat fossiilisia raaka-aineita useissa teollisissa tuotteissa sekä erilaisissa päivittäiskäytössä olevissa kuluttajatuotteissa. Uusiutuvien glykoleiden käyttö on kiertotalouden periaatteiden mukaista ja tukee asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteissaan. 

Ligniini-pohjaisia uusiutuvia toiminnallisia täyteaineita käytetään erilaisissa kumituotteissa, ja ne ovat vastuullinen vaihtoehto hiilimustalle ja silikalle. Ilmastovaikutusten lisäksi UPM:n uusiutuvat toiminnalliset täyteaineet tarjoavat asiakkaalle muitakin hyötyjä, kuten keveys ja puhtaus. 

Ligniini on täysin biopohjainen sidosaine, jota on kaikissa kasveissa ja erityisesti puissa - ligniiniä voi olla jopa 30 % biomassasta. Ligniinin avulla voidaan parantaa mm. lujuusominaisuuksia ja se on monipuolisuutensa vuoksi erinomainen biopohjainen vaihtoehto korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Ligniiniä käytetään alati enemmän erilaisissa teollisuuden sovelluksissa, kuten hartseissa, liimoissa, biomuoveissa ja polyuretaaneissa.

Lue lisää: UPM investoi uuden sukupolven biokemikaaleihin

 
 

Missä olemme vahvoja

  • Puupohjaisten bioinnovaatioiden johtava asiantuntija
  • Korkealaatuiset tuotteet, joilla on suuret ympäristöhyödyt
  • Merkittävä ja kasvava asema immateriaalioikeuksissa
  • Kilpailukykyinen ja kestävä ruoka-arvoketjun ulkopuolinen raaka-aine
  • Laaja yhteistyöverkosto useissa arvoketjuissa
 
 
 

Viimeisimmät artikkelit


EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä
Artikkeli | Jukka-Pekka Rantakokko | 03/20/2024 10:51:39 | 5 min

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä

Lue lisää
Suunnittelu avainsana prosessitur­vallisuudessa
Artikkeli | Dan Rider | 04/18/2023 12:53:08 | 7 min

Suunnittelu avainsana prosessitur­vallisuudessa

Lue lisää
Ison kynnyksellä
Artikkeli | Marko Erola | 11/16/2022 08:54:38 | 8 min

Ison kynnyksellä

Lue lisää