UPM.FI
  • Liiketoiminnot

Luomme arvoa asiakkaillemme maailmanlaajuisesti

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin.

Laaja tuotevalikoimamme sisältää kestäviä ja turvallisia tuotteita jokapäiväiseen käyttöön. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista ja biohajoavista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä. Tutustu tuotevalikoimaamme!

 

Globaalit funktiot

Lisäarvoa tuovat, tehokkaat ja vastuulliset globaalit funktiot ovat tärkeä osa UPM:n liiketoimintaa.  Globaalit funktioiden tuoma ammatillinen näkemys auttaa liiketoimintoja menestymään monimutkaisessa toimintaympäristössä. Tutustu henkilömääriltään suurimpiin globaaleihin funktioihimme alla. Tällä sivulla esiteltyjen funktioiden lisäksi meillä työskentelee alansa osaajia esimerkiksi legal-, strategy-, ja internal audit -tiimeissä.

 

 

Oikea reitti

Puun kuidut, molekyylit, tähteet ja sivuvirrat ovat tulevaisuuden rakennusaineita. Kehitämme entistä ohuempia ja kevyempiä materiaaleja ja käytämme uudelleen tai kierrätämme tähteet ja sivuvirrat. Haastamme itseämme jatkuvasti uusilla loppukäyttöalueilla. Uskomme tulevaisuuteen, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista.

Globaalit megatrendit ohjaavat kestävien ja turvallisten ratkaisujen kysyntää

Uusi suunta löytyy metsästä. Uusiutuva puu ja kierrätettävät tuotteet vähentävät maailman riippuvuutta fossiilisista ja muista uusiutumattomista raaka-aineista. Kaiken liiketoimintamme perusta on vastuullinen metsänhoito. Jokaista kaatamaamme puuta kohti istutamme neljä uutta. Metsät puhdistavat vettä ja ilmaa sekä sitovat hiilidioksidia ilmakehästä.

 

Kuitutuotteet

Tarjoamme kestävästi tuotettuja kuitupohjaisia tuotteita, joita käytetään pakkauksissa, hygieniatuotteissa ja pehmopapereissa. Monissa tapauksissa tuotteemme korvaavat uusiutumattomia raaka-aineita. Graafisten papereiden, erikoispakkauspapereiden, tarramateriaalien ja biokomposiittituotteiden raaka-aineena on uusiutuva puukuitu.

Puutuotteet

Puutuotteista valtaosa käytetään rakentamiseen. Vaneria ja sahatavaraa käytetään myös huonekaluissa ja parketeissa, pakkauksissa, ajoneuvojen lattioissa sekä eristeenä nesteytettyä maakaasua kuljettavissa tankkereissa. Puutuotteet tarjoavat ilmastonmuutosta hillitsevän, terveellisen ja turvallisen ratkaisun. Puuhun sitoutunut hiili varastoituu tuotteisiin koko niiden elinkaaren ajan.

Molekulaariset biotuotteet

Biopolttoaineet ja biokemikaalit tarjoavat suuria kasvumahdollisuuksia nykyiseen tuotevalikoimaan. Polttoaine- ja kemikaalimarkkinat ovat valtavat, mutta ne perustuvat pääasiassa fossiilisille raaka-aineille. Ne luovat pohjan kestävien vaihtoehtojen kysynnän nopealle kasvulle. Liiketoiminnan kehittämisessä UPM:llä on merkittäviä etuja: kilpailukykyinen toiminta, kestävät raaka-aineet ja maankäyttö, teknologia biomassan jalostuksessa ja immateriaalioikeudet.

Vähäpäästöinen energia

Energiaportfoliossamme on pääasiassa energianlähteitä, joista ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tuotamme vesivoimaa, ydinvoimaa ja tehtaiden yhteydessä olevissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP) biomassapohjaista energiaa. Energiatehokkuus merkitsee pienempää energiankulutusta ja jatkuvasti väheneviä päästöjä.

 

Vaihtoehtoja fossiiliseen talouteen