Luomme arvoa asiakkaillemme maailmanlaajuisesti

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin.

Laaja tuotevalikoimamme sisältää kestäviä ja turvallisia tuotteita jokapäiväiseen käyttöön. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista ja biohajoavista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä. Tutustu tuotevalikoimaamme!

 

Globaalit funktiot

Lisäarvoa tuovat, tehokkaat ja vastuulliset globaalit funktiot ovat tärkeä osa UPM:n liiketoimintaa.  Globaalit funktioiden tuoma ammatillinen näkemys auttaa liiketoimintoja menestymään monimutkaisessa toimintaympäristössä. Tutustu henkilömääriltään suurimpiin globaaleihin funktioihimme alla. Tällä sivulla esiteltyjen funktioiden lisäksi meillä työskentelee alansa osaajia esimerkiksi legal-, strategy-, ja internal audit -tiimeissä.

 

 

Metsistä kestäviksi tuotteiksi

Liiketoimintamme perustuu metsiin: kasvatamme ja käytämme puuta uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien ja tuotteiden valmistamiseksi. Innovaatiot, jotka tarjoavat vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille, ovat keskeinen osa Biofore-strategiaamme.

Megatrendit kasvattavat kysyntää

Globaaliin kuluttajakysyntään vaikuttavat voimakkaasti kasvavan keskiluokan tarpeet. Samanaikaisesti on välttämätöntä ratkoa ilmastonmuutoksen ja resurssien niukkuuden aiheuttamia haasteita. Monipuolisen tuotevalikoimamme ansiosta pystymme vastaamaan kuluttajakysynnän kasvuun sekä mahdollistamaan kestävät valinnat asiakkaillemme ja kuluttajille.

 

Kuitutuotteet

Tarjoamme kestävästi tuotettuja kuitupohjaisia tuotteita pakkauksiin, hygieniatuotteisiin ja pehmopapereihin. Monissa tapauksissa tuotteemme korvaavat uusiutumattomia raaka-aineita. Graafisten papereiden, erikoispakkauspapereiden, tarramateriaalien ja biokomposiittituotteiden raaka-aineena on uusiutuva puukuitu.

Molekulaariset biotuotteet

Puupohjaiset biopolttoaineet ja biokemikaalit laajentavat tuotevalikoimaamme ja tarjoavat suuria kasvumahdollisuuksia. Kehittyneet biopolttoaineemme soveltuvat kaikkiin moottoreihin, ja nafta korvaa fossiilisia raaka-aineita kemikaalien tuotannossa. Biokemikaaleja käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten tekstiileissä, PET-pulloissa, pakkauksissa, kosmetiikassa, lääkkeissä, pesuaineissa, kumeissa ja hartseissa.

Puutuotteet

Puutuotteista valtaosa käytetään rakentamiseen. Vaneria ja sahatavaraa käytetään myös huonekaluissa ja parketeissa, pakkauksissa, ajoneuvojen lattioissa sekä eristeenä nesteytettyä maakaasua kuljettavissa tankkereissa. Puutuotteet ovat ilmastonmuutosta hillitsevä, terveellinen ja turvallinen ratkaisu. Puuhun sitoutunut hiili varastoituu tuotteisiin koko niiden elinkaaren ajan.

Vähäpäästöinen energia

Energiaportfoliossamme on pääasiassa energianlähteitä, joista ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tuotamme vesivoimaa, ydinvoimaa ja tehtaiden yhteydessä olevissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP) biomassapohjaista energiaa. Energiatehokkaalla toiminnalla pienennämme energiankulutusta ja vähennämme jatkuvasti päästöjä.