UPM.FI
  • Liiketoiminnot

Luomme arvoa asiakkaillemme maailmanlaajuisesti

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin.

Laaja tuotevalikoimamme sisältää kestäviä ja turvallisia tuotteita jokapäiväiseen käyttöön. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista ja biohajoavista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä. Tutustu tuotevalikoimaamme!

 

Globaalit funktiot

Lisäarvoa tuovat, tehokkaat ja vastuulliset globaalit funktiot ovat tärkeä osa UPM:n liiketoimintaa.  Globaalit funktioiden tuoma ammatillinen näkemys auttaa liiketoimintoja menestymään monimutkaisessa toimintaympäristössä. Tutustu henkilömääriltään suurimpiin globaaleihin funktioihimme alla. Tällä sivulla esiteltyjen funktioiden lisäksi meillä työskentelee alansa osaajia esimerkiksi legal-, strategy-, ja internal audit -tiimeissä.

 

 

Oikea reitti

Puun kuidut, molekyylit, tähteet ja sivuvirrat ovat tulevaisuuden rakennusaineita. Kehitämme entistä ohuempia ja kevyempiä materiaaleja ja käytämme uudelleen tai kierrätämme tähteet ja sivuvirrat. Haastamme itseämme jatkuvasti uusilla loppukäyttöalueilla. Uskomme tulevaisuuteen, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista.

Globaalit megatrendit ohjaavat kestävien ja turvallisten ratkaisujen kysyntää

Uusi suunta löytyy metsästä. Uusiutuva puu ja kierrätettävät tuotteet vähentävät maailman riippuvuutta fossiilisista ja muista uusiutumattomista raaka-aineista. Kaiken liiketoimintamme perusta on vastuullinen metsänhoito. Jokaista kaatamaamme puuta kohti istutamme neljä uutta. Metsät puhdistavat vettä ja ilmaa sekä sitovat hiilidioksidia ilmakehästä.

 

Puutuotteet

Puuteollisuuden tuotteista valtaosa käytetään rakentamiseen. UPM:n puutuotteita eli vaneria ja sahatavaraa käytetään myös huonekaluissa ja parketeissa, pakkauksissa, ajoneuvojen lattioissa sekä eristeenä nesteytettyä maakaasua kuljettavissa tankkereissa. Puutuotteet tarjoavat teknisesti korkealaatuisen, ilmastonmuutosta hillitsevän, terveellisen ja turvallisen ratkaisun.

Kuitutuotteet

Vastaamme kuluttajakysynnän kasvuun kestävillä ja turvallisilla tuotteilla. Voimme korvata uusiutumattomia raaka-aineita kestävästi tuotetuilla sellutuotteilla, joita käytetään pakkauksissa, hygieniatuotteissa, pehmopapereissa ja graafisissa papereissa. Myös erikoispakkauspapereiden, tarramateriaalien ja biokomposiittituotteiden raaka-aineena on uusiutuva puukuitu.

Molekulaariset biotuotteet

Houkutteleva biomolekyyliliiketoiminta tarjoaa meille suuria kasvumahdollisuuksia ja asemamme niiden kehittämisessä on erinomainen. Polttoaine- ja kemikaalimarkkinat ovat valtavat ja markkinoita tukee kestävien vaihtoehtojen kysynnän kasvu. Biopolttoaineet ja biokemikaalit luovat uusia mahdollisuuksia nykyiseen tuotevalikoimaan. Liiketoiminnan kehittämisessä UPM:llä on merkittäviä etuja: kilpailukykyinen toiminta, kestävät raaka-aineet ja maankäyttö, vahva asema metsäbiomassan jalostuksessa sekä immateriaalioikeudet.

 

Vaihtoehtoja fossiiliseen talouteen