Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM tilinpäätöstiedote 2019:
UPM teki hyvän tuloksen ja ennätyksellisen rahavirran - investointi
Uruguayssa mahdollistaa tuloksen merkittävän kasvun

Q4 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 10 % sellun hinnan ja painopaperitoimitusten myötä ja oli 2 447 miljoonaa euroa (Q4 2018: 2 731) 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 15 % ja oli 343 miljoonaa euroa (404) 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellinen 592 miljoonaa euroa (384) 
 • Nettovelka laski -453 miljoonaan euroon (2018: -311, ennen IFRS 16 voimaantuloa) 
 • UPM Communication Papers ja UPM Raflatac tekivät ennätyksellisen rahavirran, UPM Specialty Papers ylsi ennätykselliseen vertailukelpoiseen liikevoittoon 
 • UPM Specialty Papersin laajennus UPM Changshussa valmistui, ja UPM Nordland aloitti erikoispapereille muunnetun paperikoneen ylösajon 
 • UPM ilmoitti investoivansa CHP-voimalaitokseen UPM Nordlandissa

Vuosi 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 2 % ja oli 10 238 miljoonaa euroa (2018: 10 483) 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 7 % ja oli 1 404 miljoonaa (1 513) 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellinen 1 847 miljoonaa euroa (1 330) 
 • Hallitus ehdottaa 1,30 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti, mikä on 38 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti 
 • UPM päätti rakentaa 2,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria maksavan 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan Uruguayhin lähelle Paso de los Torosin kaupunkia 
 • Vuoden aikana UPM sulki 620 000 tonnia graafisten paperien kapasiteettia ja käynnisti neuvottelut 240 000 tonnin sanomalehtipaperikapasiteetin myymiseksi tai sulkemiseksi 
 • UPM nimettiin YK:n Global Compact LEAD -yhtiöksi, ja yhtiölle myönnettiin useita kestävän kehityksen tunnustuksia, kuten Dow Jones Sustainability Index, MSCI AAA ja CDP A

 

Tunnuslukuja          
  Q4/2019 Q4/2018 Q3/2019 Q1–Q4/2019 Q1–Q4/2018
Liikevaihto, milj. euroa 2 447 2 731 2 493 10 238 10 483
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 1) 442 473 455 1 851 1 868
% liikevaihdosta 1) 18,1 17,3 18,2 18,1 17,8
Liikevoitto, milj. euroa 336 744 316 1 344 1 895
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 343 404 342 1 404 1 513
% liikevaihdosta 14,0 14,8 13,7 13,7 14,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa 324 731 319 1 307 1 839
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 331 390 345 1 367 1 457
Kauden voitto, milj. euroa 263 591 260 1 073 1 496
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 261 319 281 1 119 1 194
Tulos per osake (EPS), euroa 0,50 1,11 0,46 1,99 2,80
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,49 0,60 0,50 2,07 2,24
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,5 24,9 10,7 10,7 16,2
Vertailukelpoinen ROE, % 10,4 13,4 11,6 11,2 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 11,9 28,8 12,0 12,3 18,4
Vertailukelpoinen ROCE, % 12,2 15,5 12,9 12,8 14,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1) 592 384 500 1 847 1 330
Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa 1) 1,11 0,72 0,94 3,46 2,49
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 18,87 18,36 18,28 18,87 18,36
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 474 10 575 11 172 11 474 10 575
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa -453 -311 -2 -453 -311
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 1) -0,24 -0,17 0,00 -0,24 -0,17
Henkilöstö kauden lopussa 18 742 18 978 19 020 18 742 18 978

1)  Vuoden 2018 vertailuluvut on oikaistu johtuen muutoksesta metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatteissa.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2019 tulosta:

“2019 oli merkittävä UPM:n strategisen uudistumisen vuosi. Heinäkuussa teimme päätöksen rakentaa Keski-Uruguayhin erittäin kilpailukykyisen sellutehtaan, joka tulevaisuudessa nostaa UPM:n tuloksen ja selluliiketoiminnan uudelle tasolle. Kaikki liiketoimintomme jatkoivat fossiilisia materiaaleja korvaavien tuotteiden kehittämistä. Biokemikaalit ja biopolttoaineet ovat tämän kehityksen kärjessä. 

Liiketoimintojemme tulokset olivat edelleen hyviä hidastuvasta talouskasvusta huolimatta. Onnistuimme säilyttämään marginaalit vakaina koko vuoden, ja rahavirtamme nousi uuteen ennätykseen. Tämä oli hyvä saavutus ottaen huomioon, että tuotteidemme hinnat laskivat vuoden toisella puoliskolla.

Vuonna 2019 liikevaihto laski 2 % ja vertailukelpoinen liikevoitto 7 %. Liiketoiminnan rahavirta nousi yli puolella miljardilla 1 847 miljoonaan euroon, ja vuoden lopussa nettovelkamme oli ennätyksellisen matala -453 miljoonaa euroa. Kiitän vilpittömästi kaikki UPM:läisiä menestyksekkäästä vuodesta 2019.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 10 % lähinnä sellun myyntihintojen ja graafisten papereiden toimitusmäärien laskun takia. Marginaalit ja kannattavuus olivat kahden edellisen neljänneksen tasoa, mutta vertailukelpoinen liikevoitto laski 15 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liiketoiminnan rahavirta nousi uuteen kvartaaliennätykseen 592 miljoonaan euroon.

UPM Biorefiningissa sellun, uusiutuvien biopolttoaineiden ja sahatavaran asiakaskysyntä jatkui hyvänä. Liikevoittoon vaikutti odotetusti sellun selvästi alemmat hinnat. Liiketoiminta-alueen paras menestyjä oli biopolttoaineet. Yhtiölle uraauurtavaa liiketoimintaa luova Lappeenrannan biojalostamo on ollut kaupallisessa tuotannossa viisi vuotta.

UPM Communication Papersin neljännes oli erinomainen. Liiketoiminta hyötyi vakaiden sopimushintojen ja laskevien muuttuvien kustannusten yhdistelmästä. Taloudellisesti vaisuna vuonna paperin kysyntä kuitenkin laski aiempia vuosia nopeammin.

Sopeutuaksemme asiakaskysyntään vähensimme 620 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia vuoden toisella puoliskolla. UPM Plattling Saksassa ja UPM Rauma sulkivat kumpikin yhden paperikoneen, ja UPM Nordland Saksassa muunsi yhden koneen irrokepaperituotantoon. Ranskassa UPM Chapelle on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut tehtaan myymiseksi tai sulkemiseksi, mikä mahdollisesti vähentää 240 000 tonnia sanomalehtikapasiteettia.

Kysynnän laskusta huolimatta graafisten papereiden markkinat ovat kooltaan edelleen merkittävät. Olemme sitoutuneet toimimaan näillä markkinoilla kannattavasti, ja palvelemme asiakkaita kilpailukykyisimmistä ja maantieteellisesti sopivimmista yksiköistä. Olemme osoittaneet pitävämme huolta toimintojemme kilpailukyvystä, mutta myös toimintaympäristön kilpailukyvyn on oltava kunnossa.

UPM Specialty Papersin asiakaskysyntä oli hyvää. Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätyksellinen alempien tuotantokustannusten ja monien kiinteitä kustannuksia alentaneiden toimenpiteiden ansiosta. Irrokepaperikapasiteetin laajennus UPM Changshun tehtaalla Kiinassa valmistui ennakoitua aiemmin joulukuussa, ja paperikone 2:n muuntaminen irrokepaperituotantoon UPM Nordlandin tehtaalla on käynnistysvaiheessa.

UPM Energy teki vahvan tuloksen vesivoimatuotannon olosuhteiden kohennuttua. UPM Raflatacin vuosineljännestä kuvaa hyvä marginaalien hallinta ja ennätyksellinen rahavirta. UPM Plywoodin vuosi päättyi mollivoittoisesti heikentyneen kysynnän, laskevien hintojen ja joulukuulle ajoittuneiden työtaistelutoimien vuoksi.

Tammikuussa ilmoitimme sitoutumisestamme YK:n Global Compact Business Ambition 1,5°C -tavoitteeseen. UPM:llä on ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Innovoimme ilmastopositiivisia tuotteita, ja luomme niistä kasvavaa liiketoimintaa. Samalla rajoitamme riskejä, jotka liittyvät ilmastopolitiikkaan sekä ilmastonmuutoksen fyysisiin vaikutuksiin. Tämä on tärkeää yhtiön arvolle pitkällä aikavälillä.

Vuosi 2020 näyttää monella tavalla kiinnostavalta. Meillä on merkittäviä uudistushankkeita sekä käynnissä että suunnittelupöydällä, ja ne mahdollistavat tuloskasvun ja arvon nousun. Uruguayssa uuden maailmanluokan sellutehtaan rakentaminen etenee suunnitellusti. Viime viikolla UPM ja Andritz Group allekirjoittivat alustavan toimitussopimuksen energiatehokkaasta ja ympäristön kannalta parhaasta mahdollisesta sellutuotantoteknologiasta.

Poikkeuksellisen vahvan taloudellisen asemamme ansiosta voimme tehdä monista mahdollisuuksista totta. Samanaikaisesti voimme maksaa omistajillemme houkuttelevaa osinkoa.

UPM:n hallitus on tänään ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 1,30 (1,30) euroa osakkeelta eli 38 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Ehdotuksessa näkyy yhtiön poikkeuksellinen taloudellinen asema ja luottamus tulevaan rahavirtaan.

Näkymät vuodelle 2020

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2020, tosin melko vaatimattomana. Euroopassa kasvun odotetaan olevan hidasta. Keskeisten talousalueiden välisten kauppakiistojen mahdollinen lisääntyminen tai väheneminen aiheuttaa epävarmuutta liiketoimintaympäristössä. Nämä saattavat vaikuttaa UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin vuonna 2020.

Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2020 useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa, mutta kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella.

Vuoden 2020 alussa paperihintojen odotetaan laskevan kohtuullisesti verrattuna vuoden 2019 viimeiseen vuosineljännekseen. Läpi viime vuoden laskeneet sellun hinnat ovat vuoden alkaessa alhaisella tasolla.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi. Vuonna 2020 yhtiön merkittävien uudistushankkeiden odotetaan lisäävän hankekohtaisia kiinteitä kustannuksia.

Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alemmaksi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Tämä on seurausta laskeneista myyntihinnoista, joiden vaikutusta muuttuvien kustannusten lasku osittain lieventää. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kohentuvan vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla. 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 30.01.2020