Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n tilinpäätöstiedote Q1 2023:
Vahva Q1-tulos hyvien katteiden tukemana, kaksi transformatiivista projektia valmistui

Q1 2023 lyhyesti 

 • Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 2 787 (Q1 2022: 2 507) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 29 % ja oli 356 (277) miljoonaa euroa eli 12,8 % (11,0 %) liikevaihdosta
 • Varastojen purku vaikutti toimitusmääriin monien tuotteiden arvoketjuissa
 • Onnistunut katteiden hallinta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 714 (12) miljoonaa euroa, mitä tuki energiasuojausten positiivinen rahavirta
 • Nettovelka nousi 2 167 (837) miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,82 (0,46)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 6,7 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • UPM Paso de los Torosin sellutehdas Uruguayssa käynnistyi 15. huhtikuuta
 • OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen sähköntuotannon 16. huhtikuuta ja Teollisuuden Voima (TVO) luovutti vastaanottotodistuksen OL3-laitostoimittajalle 20. huhtikuuta
 • UPM vei päätökseen vetäytymisensä Venäjältä
 • UPM ilmoitti suunnitelmasta sulkea pysyvästi UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 Saksassa ja aikaistaa tuotannon lopettamista Steyrermühlin tehtaalla Itävallassa vuoden 2023 toisen neljänneksen loppuun mennessä

Tunnuslukuja

  Q1/2023 Q1/2022 Q4/2022 Q1–Q4/2022
Liikevaihto, milj. euroa         2 787         2 507         3 231         11 720
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa         477         377         759         2 536
% liikevaihdosta         17,1         15,0         23,5         21,6
Liikevoitto, milj. euroa         318         183         675         1 974
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa         356         277         653         2 096
% liikevaihdosta         12,8         11,0         20,2         17,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa         239         179         638         1 944
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa         344         273         616         2 066
Kauden voitto, milj. euroa         183         139         503         1 556
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa         281         232         489         1 679
Tulos per osake (EPS), euroa         0,33         0,25         0,93         2,86
Vertailukelpoinen EPS, euroa         0,51         0,42         0,91         3,09
Oman pääoman tuotto (ROE), %         5,7         5,0         16,0         13,0
Vertailukelpoinen ROE, %         8,7         8,4         15,5         14,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %         6,0         5,8         15,0         12,8
Vertailukelpoinen ROCE, %         8,4         8,5         14,5         13,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa         714         12         1 576         508
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa         1,34         0,02         2,95         0,95
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa         23,42         20,11         23,44         23,44
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa         16 478         13 840         17 913         17 913
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa         2 167         837         2 374         2 374
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)         0,82         0,46         0,94         0,94
Henkilöstö kauden lopussa         16 985         16 843         17 236         17 236

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta

“Teimme toiseksi parhaan ensimmäisen vuosineljännestuloksemme yli 20 vuoteen, vaikka tulosta painoi lyhytaikainen toimitusmäärien puute. Voimakkaan inflaation ja hyödykepulan leimaaman viime vuoden jälkeen vuosi 2023 alkoi intensiivisellä varastojen purkamisella useimpien tuotteiden arvoketjuissa. Onnistuimme hyvin katteiden hallinnassa ja sopeutimme toimintojamme tilanteeseen. Liikevaihto nousi 11 % ja vertailukelpoinen liikevoitto 29 % viime vuodesta. Liiketoiminnan rahavirta oli vaikuttavat 714 miljoonaa euroa.

Erityisen ilahtunut olen kahden strategisen merkkipaalun saavuttamisesta. UPM Fibresin ja UPM Energyn merkittävät kasvuhankkeet valmistuivat: UPM Paso de los Torosin sellutehtaan käynnistys on meneillään Uruguayssa, ja OL3-ydinvoimalaitosyksikkö on aloittanut säännöllisen kaupallisen sähköntuotannon. Nämä investoinnit kasvattavat tulostamme ja avaavat mahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin. Haluankin kiittää kaikkia UPM:läisiä, jotka ovat osallistuneet näihin merkittäviin hankkeisiin vuosien saatossa.

Mitä vuosineljänneksen tulokseen tulee, useimpien tuotteidemme markkinatoimitukset jäivät selvästi pitkän aikavälin keskiarvoista, kun varastoja purettiin arvoketjuissa. UPM Communication Papers, UPM Energy ja UPM Plywood saavuttivat hyvät tulokset matalista toimitusmääristä huolimatta. UPM Fibres teki jälleen tyydyttävän tuloksen samalla, kun liiketoiminta valmistautui UPM Paso de los Torosin käynnistymiseen. UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers onnistuivat pitämään yksikkökatteet hyvinä, mutta kummankin liiketoiminta-alueen tuloksessa on parantamisen varaa, kun toimitusmäärät taas kohenevat.

Lyhyen aikavälin turbulenssista huolimatta pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat ennallaan ja houkuttelevat. Keskitymme edelleen katteiden hallintaan ja odotamme varastojen purkamisen vaikutuksen vähenevän tulevina kuukausina. Monet muuttuvat kustannukset ovat jo ohittaneet huippunsa, mutta hyöty UPM:n liiketoiminnoille näkyy tuloksissa vasta myöhemmin.

UPM Communication Papers -liiketoiminnassa päätimme lopettaa UPM Steyrermühlin tuotannon Itävallassa jo toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä, puoli vuotta suunniteltua aikaisemmin. Saksassa UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 on suunniteltu suljettavan pysyvästi toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Jatkamme houkuttelevien alustojen kehittämistä kasvaville biomateriaaliliiketoiminnoille:

UPM Paso de los Toros toimittaa vastuullisia tuotteita vastaamaan globaaliin kuluttajakysyntään, ja tehdas kasvattaa selluliiketoimintaamme yli 50 prosenttia. Tehtaan kassakustannustaso, noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohti, tekee tehtaasta yhden maailman kilpailukykyisimmistä. COVID-19-pandemia ja maailmantalous aiheuttivat hankkeen aikana yllättäviä haasteita, jotka UPM:läiset hoitivat erittäin ammattitaitoisesti. Olen hyvin ylpeä koko projektitiimistä. Tämä 3,47 miljardin dollarin kokonaisinvestointi luo hyvinvointia paikallisyhteisöille ja hyödyttää koko Uruguayn kansantaloutta. UPM:lle puuviljelmiin perustuva liiketoiminta avaa pitkällä aikavälillä lisää kasvumahdollisuuksia monissa biomateriaaleissa.

OL3-ydinvoimalaitosyksikkö lisää UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 prosenttia. Yksikkö on erinomainen esimerkki siitä, miten toteutamme yhtiön kunnianhimoista toiminnan tarkoitusta: luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. OL3 edistää yhteiskunnan sähköistymistä, lisää Suomen sähköomavaraisuutta ja tuo kovasti kaivattua helpotusta Suomen sähkömarkkinoiden kriisiin. Kilpailukykyinen ja ketterä energiaportfoliomme mahdollistaa pitkän aikavälin kasvua vihreässä siirtymässä, esimerkiksi synteettisissä polttoaineissa ja materiaaleissa.

Asiakkaat ovat edelleen erittäin kiinnostuneita Leunaan Saksaan nousevan biokemikaalijalostamon tuotteista. Tämä vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksiamme ja kasvustrategiaamme, joka perustuu fossiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen uusiutuvilla vaihtoehdoilla lukuisissa loppukäytöissä. Rotterdamiin Hollantiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu intensiivisesti.

Kun UPM Paso de los Toros ja OL3 ovat nyt käynnissä ja meillä on työn alla joukko uraauurtavia hankkeita, katson tulevaisuuteen luottavaisin ja innostunein mielin.”

Näkymät vuodelle 2023

LINKKI: PÖRSSITIEDOTE 11.5.2023

 

 

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 17.05.2023