UPM.FI

UPM sijoituskohteena

UPM on tasaisesti parantanut vime vuosina taloudellista, sosiaalista ja ympäristösuoritustaan. Tulevina vuosina voimme ohjata enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistamiseen ja samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa osakkeenomistajille ja säilyttää liikkumatilan vahvassa taseessamme.

 
 

UPM Strategia - Aiming Higher

 

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin. Tämä avaa meille lukuisia kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tarjoavat turvallisia ja kestäviä ratkaisuja kasvavaan globaaliin kuluttajakysyntään.

 
 
 

Kasvun keihäänkärjet

 
UPM_Magazine_Spearheads_for_growth_FIN_Kimmo.png
 

Liiketoimintojemme kysynnän kasvua ajaa globaalit megatrendit. Pyrimme sijoittamaan liiketoimintoihin, jotka tarjoavat lähtökohdat pitkän aikavälin kannattavuuteen ja kasvuun kuten myös mahdollisuuden saavuttaa kestävää kilpailuetua.

Tulevina vuosina UPM tavoittelee merkittävää kasvua Sellussa, Erikoispakkausmateriaaleissa ja Molekulaarisissa biotuotteissa. Näitä kolmea kasvun keihäänkärkeä yhdistää se, että niissä korkealaatuisten tuotteiden valmistus edellyttää vahvaa osaamista. Innovointi on strategiamme ytimessä tulevaisuuden kasvun turvaamiseksi.

 

Strategian painopistealueet

 
 

Ytimessä omistaja-arvo

 

Omistaja-arvon luominen on strategiamme ytimessä ja uskomme, että siitä on pitkällä aikavälillä hyöty myös muille sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.

Vahva rahavirta

Vahva rahavirta mahdollistaa kohdennetut kasvuinvestoinnit, kohdennetut yrityskaupat, uuden liiketoiminnan kehittämisen sekä houkuttelevan osingon UPM:n osakkeenomistajille.

Toimialalla johtava tase

Toimialallamme erinomainen tase auttaa hallitsemaan riskejä ja luo edellytykset liiketoiminnan muutoksen kiihdyttämiselle, kun aika ja tilaisuus ovat otolliset.

 

Houkutteleva osinko

 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com