UPM.FI

Taloudelliset tavoitteet

UPM tähtää korkeammalle taloudellisessa tuloksessa

​Huipputulokset edistävät arvonluontia ja vähentävät liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä. Ne mahdollistavat myös investoinnit kasvuun, innovaatioihin ja vastuullisuuteen.

  • Liiketoiminta-alueet tavoittelevat houkuttelevia pitkän aikavälin tuottoja (sijoitetun pääoman tuottoprosentti), jotka ovat voimassa liiketoiminta- ja investointisyklien yli ja mahdollistavat myös kasvuinvestointien arvonluonnin.

  • Konsernitasolla UPM:n tavoitteena on kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoaan.

  • UPM:n tavoitteena on säilyttää vahva tase. UPM:n velkaantuneisuuspolitiikan tavoitteena on, että nettovelan ja EBITDAn suhde on noin kaksinkertainen tai pienempi.

  • UPM:n oman pääoman tuottotavoite on 10 %. Oman pääoman tuotto sisältää myös konsernin rahoituksen, verotuksen ja pääomarakenteen.

  • UPM tavoittelee houkuttelevaa 30-40 prosentin osinkoa yhtiön vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti. ​

 

Liiketoiminta-alueiden tavoitteet

 

Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteet

​Liiketoiminta-alue Mittari Tavoite (%) Toteuma 2020 (%) Toteuma 2019 (%) Toteuma 2018 (%)
​UPM Biorefining ​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​14 4,6 15,7 26,6
​UPM Energy ​​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%)** ​6 7,4 7,5 5,3
​UPM Raflatac ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​20 39,5 21,8 23,6
​UPM Specialty Papers ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​14 22,2 13,3 10,1
​UPM Communication Papers Vapaa kassavirta / investoinnit (%)* ​14 19,1 39,1 15,3
​UPM Plywood ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​18 11,2 11,0 18,4
 

​​Sijo​itetun pääoman tuotto (%) = Sijoitetun pääoman tuotto (%) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Vapaa rahavirta investointien (investoinnit ja/tai omaisuuden myynnit) ja uudelleenjärjetelykulujen vähentämisen jälkeen.

** UPM Energyn osakkuudet on arvostettu käypään arvoon.

Liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteet verrattuna tuottototeumiin

 
 

Konsernin tavoitteet

 

Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu konsernitason tavoitteena

​Mittari ​Tavoite Toteuma 2020 (milj.euroa) Toteuma 2019 (milj. euroa) Toteuma 2018 (milj.euroa)
​Vertailukelpoinen liikevoitto ​Kasvu 948 1 404 1 513
 

Vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoite

​Mittarit ​Tavoite (%) Totauma 2020 (%) Toteuma 2019 (%) Toteuma 2018 (%)
​Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (%) ​10,0 7,5 11,2 12,9
 

Nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka​

​Mittarit ​Käytäntö Toteuma 2020 Toteuma 2019 Toteuma 2018
Nettovelka/EBITDA ​noin kaksinkertainen tai pienempi 0,04 -0,24 -0,17
 

Konsernin taloudellinen kehitys

 

UPM_WEB-graphs-2021_Group-area-performance_FI.png

 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

 
Sivua muokattu viimeksi 06.04.2021