UPM.FI

Taloudelliset tavoitteet

UPM tähtää korkeammalle taloudellisessa tuloksessa

​Huipputulokset edistävät arvonluontia ja vähentävät liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä. Ne mahdollistavat myös investoinnit kasvuun, innovaatioihin ja vastuullisuuteen.

  • Liiketoiminta-alueet tavoittelevat houkuttelevia pitkän aikavälin tuottoja (sijoitetun pääoman tuottoprosentti), jotka ovat voimassa liiketoiminta- ja investointisyklien yli ja mahdollistavat myös kasvuinvestointien arvonluonnin.

  • Konsernitasolla UPM:n tavoitteena on kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoaan.

  • UPM:n tavoitteena on säilyttää vahva tase. UPM:n velkaantuneisuuspolitiikan tavoitteena on, että nettovelan ja EBITDAn suhde on noin kaksinkertainen tai pienempi.

  • UPM:n oman pääoman tuottotavoite on 10 %. Oman pääoman tuotto sisältää myös konsernin rahoituksen, verotuksen ja pääomarakenteen.

  • UPM tavoittelee houkuttelevaa 30-40 prosentin osinkoa yhtiön vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti. ​

 

Liiketoiminta-alueiden tavoitteet

 

Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteet

​Liiketoiminta-alue Mittari Tavoite (%) Toteuma 2018(%) ​​Toteuma 2017 (%) Toteuma 2016 (%)
​UPM Biorefining ​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​14 26,6 ​18,2 ​12,6
​UPM Energy ​​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%)** ​6 5,3 ​4,0 ​5,0
​UPM Raflatac ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​20 23,6 ​27,2 ​25,5
​UPM Specialty Papers ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%)* ​14 10,1 ​17,2 ​12,1
​UPM Communication Papers Vapaa kassavirta / investoinnit (%)* ​14 15,3 ​24,3 ​31,0
​UPM Plywood ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​18 18,4 ​23,1 ​22,6
 

​​Sijo​itetun pääoman tuotto (%) = Sijoitetun pääoman tuotto (%) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Vapaa rahavirta investointien (investoinnit ja/tai omaisuuden myynnit) ja uudelleenjärjetelykulujen vähentämisen jälkeen.

** UPM Energyn osakkuudet on arvostettu käypään arvoon.

Liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteet verrattuna tuottototeumiin

 
 

Konsernin tavoitteet

 

Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu konsernitason tavoitteena

​Mittari ​Tavoite Toteuma 2018(milj.euroa) ​​Toteuma 2017 (milj.euroa) Toteuma 2016 (milj.euroa)
​Vertailukelpoinen liikevoitto ​Kasvu 1 513 ​1 292 ​1 143
 

Vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoite

​Mittarit ​Tavoite (%) Toteuma 2018 (%) Toteuma 2017 (%) ​​Toteuma 2016 (%)
​Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (%) ​10,0 12,9 ​11,9 ​10,9
 

Nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka​

​Mittarit ​Käytäntö Toteuma 2018 Toteuma 2017  ​Toteuma 2016 
Nettovelka/EBITDA ​noin kaksinkertainen tai pienempi -0,17 ​0,11 ​0,73x
​Velkaantumisaste ​N/A -3 % ​2 % ​14 %
 

Konsernin taloudellinen kehitys

 

Comparable-EBIT_ROE_Net_debt_18_FIN.png

 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com