UPM.FI

Taloudelliset tavoitteet

UPM tähtää entistä korkeammalle uusilla pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla 

​Tammikuussa 2017 UPM uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa:​

  • Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteita on nostettu.
  • Vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoitetta on nostettu.
  • Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu on lisätty uudeksi konsernitason tavoitteeksi.
  • On uusi, nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka.
  • Rahavirtaan perustuva osinkopolitiikka säilyy ennallaan. UPM tavoittelee houkuttelevaa 30-40 prosentin osinkoa yhtiön vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti. ​

 

Liiketoiminta-alueiden tavoitteet

 

Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteet

​Liiketoiminta-alue Mittari Tavoite (%) ​​Toteuma 2017 (%) Toteuma 2016 (%) ​Toteuma 2015 (%)
​UPM Biorefining ​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​14 ​18,2 ​12,6 ​14,6
​UPM Energy ​​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%)** ​6 ​4,0 ​5,0 ​6,7
​UPM Raflatac ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​20 ​27,2 ​25,5 ​17,6
​UPM Specialty Papers ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%)* ​14 ​17,2 ​12,1 ​5,5
​UPM Communication Papers Vapaa kassavirta / investoinnit (%)* ​14 ​24,3 ​31,0 ​4,7
​UPM Plywood ​​​​​Sijoitetun pääoman tuotto (%) ​18 ​23,1 ​22,6 ​20,9
 

​​Sijo​itetun pääoman tuotto (%) = Sijoitetun pääoman tuotto (%) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Vapaa rahavirta investointien (investoinnit ja/tai omaisuuden myynnit) ja uudelleenjärjetelykulujen vähentämisen jälkeen.

** UPM Energyn osakkuudet on arvostettu käypään arvoon.

Liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteet verrattuna tuottototeumiin

 
 

Konsernin tavoitteet

 

Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu konsernitason tavoitteena

​Mittari ​Tavoite ​​Toteuma 2017 (milj.euroa) Toteuma 2016 (milj.euroa) ​Toteuma 2015 (milj.euroa)
​Vertailukelpoinen liikevoitto ​Kasvu ​1 292 ​1 143 ​916
 

Vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoite

​Mittarit ​Tavoite (%) Toteuma 2017 (%) ​​Toteuma 2016 (%) ​Toteuma 2015 (%)
​Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (%) ​10,0 ​11,9 ​10,9 ​9,5
 

Nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka​

​Mittarit ​Käytäntö Toteuma 2017  ​Toteuma 2016  ​Toteuma 2015
Nettovelka/EBITDA ​noin kaksinkertainen tai pienempi ​0,11 ​0,73x ​1,56x
​Velkaantumisaste ​N/A ​2 % ​14 % ​26 %
 

Konsernin taloudellinen kehitys

 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com