UPM.FI

Elinikäistä vastuunkantoa

Tuotteemme ovat aina kestävän kehityksen mukaisia ja turvallisia käyttää, mutta tuotevastuu merkitsee meille paljon muutakin. Ekosuunnittelun avulla varmistamme, että tuotteidemme valmistuksen ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni ja että tuotteemme voidaan elinkaaren lopussa käyttää uudestaan – ja että voimme todistaa sen.

 
  • Globaalit megatrendit ohjaavat kestävien ja turvallisten ratkaisujen kysyntää
  • Uusiutuva puu ja kierrätettävät tuotteet vähentävät maailman riippuvuutta fossilisista ja muista uusiutumattomista raaka-aineista
  • Kestävät ja turvalliset ratkaisut
  • Koko elinkaaren huomioon ottaminen
  • Uudet puupohjaiset liiketoiminnat
  • Tuotteet valmistetaan uusiutuvista ja biohajoavista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä
  • Ekodesign-ajattelu, joka kattaa tuotteen koko arvoketjun raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteisiin ja niiden kierrätämiseen tai hävittämiseen
  • Rajoitettujen kemikaalien luettelo ja sertifioidut hallintajärjestelmät
  • Avoin ja läpinäkyvä tuoteviestintä jota tukevat esimerkiksi ympäristömerkit, sertifikaatit ja tuoteselosteet
  • 2030 tavoite: Kaikki soveltuvat tuotteet ovat ympäristömerkittävissä
 

Tuotevastuu ottaa askeleen eteenpäin

Tuotteemme on valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista, mikä luo vankan pohjan tuotevastuulle.

Suhtaudumme tuoteturvallisuuteen vakavasti. Olemme luoneet oman rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon (UPM Restricted Chemical Substances List) suojellaksemme ympäristöä ja varmistaaksemme tuotteidemme turvallisuuden. Lista auttaa meitä minimoimaan haitallisten aineiden, kemikaalien ja lisäaineiden käytön tuotteissamme. Tuotteiden valmistukseen ei käytetä erittäin haitallisiksi REACH SVHC -luokituksessa määriteltyjä aineita.

Tuotteemme sopivat hyvin kierrätykseen pääraaka-aineensa – uusiutuvan puun – ansiosta. Ekosuunnitteluun sisältyy aina pyrkimys löytää uusia innovatiivisia tapoja tuotteiden kierrätykseen elinkaaren lopussa.

Tarjoamme kaikista tuotteistamme tuoteselosteet ja ympäristötiedot, minkä ansiosta asiakkaamme saavat helposti tarvitsemansa tiedot­ tuotteiden ja toimitusketjun­ vastuullisuudesta.

Tuotteillemme on myönnetty useita ympäristömerkkejä, kuten EU:n ympäristömerkki ja saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) -merkki. Tuotantolaitoksemme sekä puunhankinta- ja metsätaloustoiminnot toimivat sertifioitujen ympäristöjärjestelmien mukaisesti, ja kaikissa puuraaka-ainetta käyttävissä tehtaissa on käytössä PEFC™- tai FSC®-sertifioitu alkuperän seurantajärjestelmä tai molemmat.

Biofore-tarinamme heijastuu myös Responsible Fibre™ -tuotemerkkiimme, joka takaa valmistamiemme toimistopapereiden sekä erikoispapereiden korkean suorituskyvyn. Uusi tuotemerkki yhdistää innovatiivisesti UPM:n ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuuden kiinteäksi osaksi tuotteen elinkaarta. Responsible Fibre™ on ainut laatuaan ja kertoo sitoumuksestamme täyttää teollisuuden edellyttämät tiukat, kolmansien osapuolien varmentamat vastuullisuuskriteerit.

 
 

Responsible Fibre

 

Maailma kääntyy kiertotalouteen

Lue lisää aiheesta