UPM.FI

Tuoteturvallisuus etusijalla

Otamme tuoteturvallisuuden vakavasti ja teemme kaikkemme tarjotaksemme asiakkaillemme tuotteita, jotka ovat sekä turvallisia käyttää että ympäristöystävällisiä.

 

Ekosuunniteltu alusta loppuun

Tuoteturvallisuus on tuotevastuumme perusta. Asetamme turvallisuuden aina etusijalle ja käytämme siksi uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja luoden vankan pohjan tuotevastuulle aina tuotteen luomisesta sen hävittämiseen, ja siitä eteenpäin.

Tuoteturvallisuusjärjestelmämme kattavat koko valmistusprosessin – raaka-aineiden hankinnasta aina lopputuotteen toimitukseen. Ekosuunnittelu merkitsee, että kaikkien raaka-aineidemme sekä tuotantoprosessiemme ympäristövaikutukset tunnistetaan tuotteen koko arvoketjun ajalta ja minimoidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Koko arvoketju suurennuslasin alla

Ekosuunnitteluun kuuluu, että kaikki tuotantoprosesseissa käytettävät kemikaalit käyvät läpi tiukan valintaprosessin jo tuotekehitysvaiheessa. Valittujen kemikaalien tulee täyttää kaikki asiaankuuluvat tekniset vaatimukset. Tämän lisäksi kemikaalit täyttävät lukuisat lainsäädäntöä, ympäristöä, työterveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset tuotteen koko elinkaaren aikana.

Esimerkiksi tuotannossa käytettävät kemikaalit eivät saa aiheuttaa vaaraa niitä käsittelevälle henkilöstölle. Lisäksi kemikaalien pitää olla tuotantolaitosten ympäristölupien mukaisia eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa ympäristölle ilma- tai vesiteitse. 

UPM:n tuotteiden pitää aina olla turvallisia käsitellä, ja ne eivät saa sisältää allergeeneja, karsinogeeneja tai muita terveydelle haitallisia kemikaaleja. Jos tuote on tarkoitettu elintarvike- tai lelukäyttöön, sen täytyy läpäistä myös tiukat siirtymätestit. Tämä rajoittaa tuotteissa käytettäviä kemikaaleja. Myös erilaiset ympäristömerkit asettavat rajoituksia kemikaalien käytölle. Olemme myös luoneet UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon suojellaksemme ympäristöä ja varmistaaksemme, että tuotteemme ovat turvallisia käyttää. Tuotteen käyttöiän lähestyessä loppuaan me takaamme, että tuote voidaan hävittää turvallisesti tai hyödyntää tehokkaasti uusiokäytössä.

 
 
 

Puuarkkitehtuurikilpailun voittanut hirsikoulu on viihtyisä ja terveellinen oppimisympäristö

 

Kiinan huonekalumarkkinat piristävät suomalaisen sahatavaran vientiä

 

Lue lisää aiheesta