UPM.FI

Lakien ja määräysten noudattaminen

Lakien, määräysten ja asetusten, kuten REACH, tai elintarvike- ja lelutuotteiden erityisasetusten, noudattaminen on meille vasta alkua.

Paperituoteasiakkaidemme käytössä on UPM tuoteturvallisuusprofiili -työkalu, joka tarjoaa kattavan koosteen kaikesta olennaisesta tuoteturvallisuuteen liittyvästä tiedosta.

 

 
 


REACH

EU:n asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) tarkoittaa Euroopan kemikaalilainsäädäntöä, joka astui voimaan kesäkuussa 2007. REACHin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla terveyden ja ympäristön suojelua.

UPM täyttää kaikki REACH-asetuksen vaatimukset ja pitää REACHia edistysaskeleena EU:n kemikaalilainsäädännön yhdenmukaistamisessa.

UPM on pääasiassa kemikaalien loppukäyttäjä, ja olemme varmistaneet, että kaikki kemikaalitoimittajamme ovat tietoisia REACH-asetuksen vaatimuksista.

UPM on rekisteröinyt biopolttoainetuotteensa sekä kemiallisen selluntuotannon sivu- ja välituotteet REACH-asetuksen mukaisesti.

 

Elintarvikekontaktimateriaali- ja lelusertifikaatti

Kun tuotetta käytetään leluna tai se on kosketuksissa elintarvikkeiden tai lelujen kanssa, sitä säännellään tiukasti. Tarkat säädökset voivat vaihdella maantieteelliseen alueen mukaan, mutta tunnetuimpia ja viitatuimpia säädöksiä ovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston säädökset (FDA-säädökset, 21 CFR, osat 170–189, USA) ja Saksan riskienarviointilaitoksen säädökset (BfR-suositukset, no. XXXVI, Saksa), jotka asettavat tuotteille tiukat testausvaatimukset koskien esimerkiksi kemiallisten aineiden siirtymistä ja raskasmetallipitoisuutta.

Kaikki UPM-tuotteet, jotka voivat olla kosketuksissa elintarvikkeisiin tai leluihin, tai materiaalit, joita käytetään lelujen raaka-aineena, testataan huolellisesti riippumattomissa sertifioiduissa laboratorioissa. Kolmannen osapuolen varmistama tuoteturvallisuustaso on yksi keino taata, että pakkausmateriaaleissa ja erityisesti elintarvike- ja lelupakkauksissa käytettävät UPM-tuotteet täyttävät kaikki kuluttajien ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset ja määräykset. Tuotekohtaiset elintarvike- ja/tai lelusertifikaatit ovat saatavana pyydettäessä.

Tutustu myös UPM:n sertifikaattihakuun (UPM Certificate Finder).

 

 

Biohajoavuus ja kompostoitavuus

Kaikki sellu- ja paperituotteemme ovat luonnostaan biohajoavia ja kompostoitavia. Tietyt hienopaperilaadut, etiketti- ja pakkauspaperit on testattu ja testeissä varmistettu biohajoaviksi ja kompostoituviksi standardin EN 13432 mukaisesti. UPM:n asiakaspalvelutiimeiltä saat lisätietoa aiheesta.

 

Paperituotteiden tuoteturvallisuusprofiili

Tarjoamme paperituoteasiakkaillemme ainutlaatuisen työkalun, UPM-tuoteturvallisuusprofiilin (Product Safety Profile), joka tarjoaa kattavan koosteen kaikesta olennaisesta tuoteturvallisuuteen liittyvästä tiedosta.

UPM:n tuoteturvallisuusprofiilit sisältävät yksityiskohtaisia tietoja paperituotteidemme turvallisuudesta, hallintajärjestelmistämme sekä tuoteturvallisuusasioihin liittyvistä sertifikaateista. Kullekin paperikonelinjalle on saatavana tuoteturvallisuusprofiili. Tuoteturvallisuusprofiilit saat asiakaspalvelutiimeiltämme tai sertifikaattihausta (UPM Certificate Finder).

 


Lue lisää aiheesta