UPM.FI

​​​​​​Kaikki hyötyvät yhteistyöstä ja avoimuudesta

Haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka auttavat heitä kehittymään ja menestymään. Saumaton yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu, joiden avulla opimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin, ovat parhaita keinoja saavuttaa hyviä tuloksia yhdessä.

 
 

Asiakkaiden menestystä tukemassa

Panostamme jatkuvaan vuoropuheluun asiakkaidemme kanssa ja säännöllisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin. Toimiva asiakassuhde perustuu vuoropuhelun kautta saavutettuun ymmärrykseen markkinoiden ja asiakkaan tarpeista sekä tuotteiden loppukäyttökohteista.

Jatkuvan vuoropuhelun lisäksi käynnissä on aina lukuisia yhteisiä kehityshankkeita. Monet hankkeista liittyvät tuotekehitykseen, toimitusketjun tehokkuuden parantamiseen ja optimointiin sekä toiminnan yhteiseen suunnitteluun.

Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä useimmissa liiketoiminnoissamme sisäisten tai kolmannen osapuolen tekemien kyselyjen avulla. Saamamme palaute ohjaa toimintamme kehittämistä, ja tuo tärkeän asiakasnäkökulman mukaan henkilöstön tulostavoitteiden ohjaukseen.

Käymämme vuoropuhelu ja tekemämme kyselyt ovat näyttäneet meille, että asiakkaamme ovat kiinnostuneita vastuullisuudestamme ja kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Eniten asiakkaitamme kiinnostavat tuoteturvallisuus, ympäristömerkit, metsäsertifiointi, puun alkuperän seurantajärjestelmä, resurssitehokkuus, turvallisuusasiat ja toimitusketju. Myös pitkäaikaisen taloudellisen suorituskyvyn ja toimittajan kannattavuuden merkitys ovat kasvussa.

 

 
 

Tarrajäte kokonaan kiertoon

 

Elinkaariarviointi viinipullon ympäristövaikutuksista

 

Lue lisää aiheesta