Biokiertotaloutta käytännössä

 
 
 

UPM BioVerno -diesel ja -nafta ovat kestäviä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille

Käytämme UPM BioVernon raaka-aineena selluntuotannon tähteenä saatavaa mäntyöljyä, joka on peräisin pääosin kotimaisista metsistä.

Lue lisää

 

Uusiutuva muovi on ilmastokestävä ratkaisu kasvavaan muovitarpeeseen

Uusiutuvat, biopohjaiset muovit tarjoavat muovin tutut ominaisuudet mutta pienemmän hiilijalanjäljen.

Lue artikkeli

 

Arla tuo kauppoihin 40 miljoonaa kokonaan puupohjaista pakkausta

Arla haluaa tarjota kuluttajille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia vastuullisempiin valintoihin. Tänä vuonna Arla siirtyy käyttämään ensimmäisenä Suomessa maitojen, jogurttien ja ruoanvalmistustuotteiden harjakattoisissa kartonkipakkauksissa uusiutuvaa puupohjaista biomuovia, jonka mäntyöljypohjainen raaka-aine on UPM:n suomalainen innovaatio.

Lue lehdistötiedote

 

Joka kolmas perhe kierrättää enemmän lasten ansiosta – Arla ja UPM innostavat perheitä kierrättämään uudella Kierrätyskamut-pelillä.

Lue lehdistötiedote

 

Suomen ensimmäinen eskarilaisten opetusmateriaali kierrätyksestä on täällä

Kierrätyskaverit on Suomen ensimmäinen eskarilaisten opetusmateriaali, joka kertoo kierrätyksestä ja kiertotaloudesta. UPM, Arla Suomi ja K-ryhmä ovat tuottaneet materiaalin Suomen noin 60 000 esikoululaiselle yhdessä Oppi&ilon kanssa. Materiaalin tavoitteena on auttaa kasvattamaan sukupolvi, jolle kierrättäminen on jokapäiväinen, helppo ja hauska juttu.

Lue lehdistötiedote

 

UPM BioVerno -dieselin tarina

Katso kuinka idea uusiutuvasta UPM BioVerno –dieselistä toteutui UPM Lappeenrannan biojalostamolla.

Katso video

 

UPM Raflatac kerää asiakkailtaan ja yhteistyökumppaneiltaan tarralaminaattijätettä ja kierrättää sen RafCycle®-kierrätyskonseptinsa mukaisesti mm. UPM ProFin tuotannossa

Lue lisää

 

UPM Raflatac innovoi kohti kiertotaloutta

Yhdessä muiden alan johtavien toimijoiden kanssa UPM Raflatac on sitoutunut kehittämään etiketöintiratkaisuja, jotka tukevat brändinomistajia heidän tavoitteissaan luopua tarpeettomista muovipakkauksista ja siirtyä täysin uudelleenkäytettäviin, kierrätettäviin tai kompostoituviin pakkauksiin vuoteen 2025 mennessä.

Lue artikkeli

 

Testattu saunassa – ohuen ohut innovaatio mullistaa pienpanimoiden etikettimahdollisuudet

UPM Raflatac on kehittänyt lukuisia innovatiivisia ratkaisuja, kuten ohuita etikettimateriaaleja, poispestäviä liimoja sekä kierrätysmateriaaleista tehtyjä etikettejä.

Lue artikkeli

 

 

Kierrätettyjen taustapapereiden tuoteperhe on ensimmäinen laatuaan

Tuotannossa käytettäviä taustapapereita kerätään asiakkailta ja niistä poistetaan silikoni ainutlaatuisella menetelmällä. Jäljelle jäävä sellu käytetään paperintuotantoon.

 

UPM ProFi -puumuovikomposiitti on hyvä esimerkki jätteen uusiokäytöstä

UPM ProFin valmistukseen käytetään tarralaminaattien tuotannossa hyödyntämättä jäävää paperia ja muovia. Vuonna 2022, 57 % UPM ProFissa käytetystä muovista oli kierrätysmateriaalia, ja kierrätysmateriaalin osuus kasvaa tulevaisuudessa.

Lue lisää

 

 

Paperinkierrätys on kiertotalouden malliesimerkki

Se on kestävin tapa antaa paperille uusi elämä. Olemme yksi maailma johtavia keräyspaperin käyttäjiä graafisten papereiden tuotannossa. Vuonna 2022 käytimme keräyspaperia yhteensä noin 1,4 miljoonaa tonnia. Paperintuotannossa käyttämistämme kuiduista 24 % on kierrätyskuitua.

Keräyspaperi on meille tärkeä raaka-aine. Haluamme varmistaa sen saatavuuden ja laadun toimimalla yhteistyössä yhteisöjen ja paperinkeräysyritysten kanssa. Lähes kaikki paperi, esimerkiksi käytetyt sanomalehdet, pahvi, pakkausmateriaalit, kirjepaperi, mainoslehtiset, aikakauslehdet, luettelot, kortit, kirjekuoret ja käärepaperi, voidaan kierrättää.

 

Lue lisää aiheesta

 

UPM Plywood käyttää ligniiniin perustuvaa WISA BioBond -liimausteknologiaa vanerinvalmistuksessaan. Ligniiniä syntyy selluntuotannon sivutuotteena.

Lue lisää aiheesta

 

UPM Plywood ottaa käyttöön uuden ympäristöystävällisen WISA BioBond -liimausteknologian

UPM Plywood ottaa käyttöön uuden ympäristöystävällisen ligniiniin perustuvan WISA BioBond liimausteknologian vanerinvalmistuksessa. Uudessa liimausteknologiassa 50% vaneriliiman valmistukseen käytettävästä öljypohjaisesta fenolista on korvattu sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvällä ligniinillä.

Lue lehdistötiedote

 

 

Tuhkaa syntyy biopohjaisen energian tuotannossa ja se muodostaa suurimman osan tuottamastamme kiinteästä jätteestä

Tällä hetkellä 97 prosenttia tuhkasta hyötykäytetään esimerkiksi maanrakennuksessa, sementtiteollisuudessa tai lannoitteena.

Hyvä esimerkki innovatiivisuudestamme on lentotuhkapohjainen Elurit, jota käytämme lipeän korvaajana massan valkaisuvaiheessa. Myös maanparannustuote Cinerit valmistetaan biopohjaisen energian tuotannon sivutuotteena syntyvästä lentotuhkasta. UPM Schongaun tehdas Saksassa on kehittänyt yhdessä SMI:n kanssa uuden prosessin saostetun kalsiumkarbonaatin valmistamiseen tuhkasta.

Lue lisää aiheesta (saksaksi)

 

Tuhka on metsäteollisuudessa merkittävä jätejae, jolle löytyy monia hyötykäyttökohteita

UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä ja Suomessa jo muutaman vuoden sisällä. Yhtään jätettä ei tämän jälkeen viedä kaatopaikalle tai polteta ilman energian talteenottoa. Tuhka on yksi suurimmista jätejakeista - sille löytyy kuitenkin jo kohtuullisen hyvin hyötykäyttökohteita.

Lue artikkeli

Lue lisää kiertotaloudesta rakennusalalla

 

Läpimurto tuhkan kierrätyksessä

UPM Schongaun paperitehdas Saksassa on kehittänyt yhdessä SMI-yhtiön kanssa uuden prosessin saostetun kalsiumkarbonaatin valmistamiseen kierrätetystä tuhkasta. Uusi valmistustapa on läpimurto monellakin tapaa; se hyödyntää sivuvirtatuhkaa uudella tavalla sekä säästää merkittävän määrän energiaa.

Lue artikkeli

 

Tuhkasta on moneksi

Lähes kaikki ratkaisumme – ne kaikkein innovatiivisimmatkin – juontavat juurensa metsästä. Perinteisen metsäteollisuuden prosesseissa syntyvistä kuitupohjaisista sivuvirroista voidaan tuottaa biomassapohjaista energiaa. Tästä taas syntyy uusi sivuvirta: tuhka.

Lue lisää


 

Kaikki talteen – selluntuotannon tähteet ja sivuvirrat

Ihmiset kaikkialla elävät pidempään, terveemmin ja vauraammin. Väestön ja sitä kautta kulutuksen kasvu luovat haasteita kestävälle kehitykselle. Tarvitaan lisää uusiutuvia ja kierrätettäviä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille, ja tähteet ja sivuvirrat on käytettävä tehokkaasti.

Lue lisää

 

 

Tavoitteenamme on käyttää ainoastaan kierrätettyjä ravinteita  jätevedenpuhdistuslaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä

UPM tukee Baltic Sea Action Groupin toimintaa rehevöitymisen ehkäisemiseksi

UPM jatkaa monivuotista yhteistyötään Baltic Sea Action Groupin (Elävä Itämeri Säätiö, BSAG) kanssa Itämeren ja Suomen vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseksi.  

Lue lehdistötiedote

 

Kekkilän kompostissa valmistuu herkkuateria UPM Kaukaan vedenpuhdistamon mikro-organismeille

UPM Kaukaan integraatin biologisen vedenpuhdistamon käyttämistä ravinteista noin kolmannes on vuoden 2019 alusta pystytty korvaamaan Kekkilä Recyclingin Joutsenon kompostointilaitoksen sivuvirralla: typpipitoisella rejektivedellä.

Lue artikkeli

 

Ainutlaatuinen materiaalikierrätyslaitoksemme UPM Shottonin tehdasalueella Isossa-Britanniassa käsittelee kotitalouksilta kerättyä jätettä kierrätykseen

Lue lisää

 
Sekajätteen ensisijainen hävitystapa on sen tuotannon minimointi
Artikkeli | 01/09/2017 22:00:00

Sekajätteen ensisijainen hävitystapa on sen tuotannon minimointi

Lue artikkeli
Olomuodoltaan hankala soodasakka on pulmallinen kierrätettävä
Artikkeli | 12/03/2016 22:00:00

Olomuodoltaan hankala soodasakka on pulmallinen kierrätettävä

Lue artikkeli
Lietteiden hyötykäyttöarvoa kohennetaan polttoarvoa parantamalla ja uusia käyttökohteita kartoittamalla
Artikkeli | 11/09/2016 22:00:00

Lietteiden hyötykäyttöarvoa kohennetaan polttoarvoa parantamalla ja uusia käyttökohteita kartoittamalla

Lue artikkeli
Hankalille puujakeille kehitetään tehokkaampia seulonta- ja kuivausmenetelmiä
Artikkeli | 09/22/2016 21:00:00

Hankalille puujakeille kehitetään tehokkaampia seulonta- ja kuivausmenetelmiä

Lue artikkeli
UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä
Artikkeli | 05/30/2016 21:00:00

UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä

Lue artikkeli
Tuhka on metsäteollisuudessa merkittävä jätejae, jolle löytyy monia hyötykäyttökohteita
Artikkeli | 09/06/2016 21:00:00

Tuhka on metsäteollisuudessa merkittävä jätejae, jolle löytyy monia hyötykäyttökohteita

Lue artikkeli
 

Lisää aiheesta

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | Miika Laihonen | 11/28/2023 09:35:41 | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
Pakkaukset kuumentavat tunteita Brysselissä
Blogi | Jukka-Pekka Rantakokko | 11/24/2023 09:14:25 | 4 min

Pakkaukset kuumentavat tunteita Brysselissä

Lue lisää
YK:n Forward Faster -aloite vauhdittaa yrityksiä edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, elämiseen riittävää palkkaa ja ilmastotekoja
Artikkeli | Päivi Vistala-Palonen | 11/20/2023 15:50:21 | 10 min

YK:n Forward Faster -aloite vauhdittaa yrityksiä edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, elämiseen riittävää palkkaa ja ilmastotekoja

Lue lisää
2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle
Artikkeli | Elina Warsta | 11/08/2023 07:16:48 | 3 min

2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle

Lue lisää