UPM.FI

Ympäristötiedot pähkinänkuoressa

Uskomme, että tiedon avoin jakaminen hyödyttää asiakkaitamme ja meitä itseämme. Tuoteselosteet sisältävät tietoja tuotteidemme ympäristösuorituskyvystä ja auttavat asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja.

 
 

Tuoteselosteet saatavilla tuotteistamme

Tarjoamme asiakkaillemme helpon pääsyn heidän mahdollisesti tarvitsemaansa vastuullisuuteen liittyvään tietoon tuotteistamme ja tuotantoketjustamme. Tuoteselosteet ja ympäristötiedot ovat tarjolla useimmista tuotteistamme.

Kehitämme parhaillaan myös tuoteprofiileja, jotka sisältävät kaikki olennaiset tiedot biomassapohjaisten tuotteidemme ympäristötehokkuudesta. Tuoteprofiileja kehitetään käyttäjien erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi sen varmistamiseen, etteivät tuotteet sisällä vaarallisia kemikaaleja. Ne sisältävät myös tietoja uusiutuvien ja uusiutumattomien resurssien käytöstä, valitun vaikutusluokan mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä tuotteen kierrätyksestä tai uusiokäytöstä sen elinkaaren loppuvaiheessa.

Tuoteprofiileissa ilmoitetut ympäristövaikutukset perustuvat ISO-standardissa määritettyyn elinkaarianalyysiin (ISO 14040: Ympäristöasioiden hallinta – Elinkaariarviointi – Periaatteet ja pääpiirteet sekä ISO 14044: Ympäristöasioiden hallinta – Elinkaariarviointi – Vaatimukset ja suuntaviivoja).

Hallintajärjestelmät

Sertifioidut hallintajärjestelmät auttavat meitä hallitsemaan ja parantamaan suorituskykyämme ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta ja laatua koskevissa asioissa.

Lähes kaikilla tuotantolaitoksillamme ja yhtiön puunhankinnassa on käytössä ympäristö-, laatu-, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät, jotka on sertifioitu ISO 9001:n, ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n/ISO 45001:n  mukaan. Keski-Euroopan paperitehtailla on ISO50001 energian hallintajärjestelmä ja Suomen paperitehtailla energia tehokkuus systeemi+.

Lue lisää hallintajärjestelmistämme täältä.

 

Sellutuotteiden tuoteselosteet

Sellutuotteidemme ympäristötuoteselosteissa esitetään sellutehtaiden ja tuotannossa käytettävien raaka-aineiden ympäristösertifikaatit ja kuvataan prosessipäästöjen, tuotteen ominaisuuksien ja tehtaiden kuluttamien energiamuotojen keskeisimmät tekijät.

Selluprofiilituoteselosteet sisältävät myös tuotantovaiheen tuotekohtaiset hiilijalanjälkilaskelmat.

Paperituoteseloste

Julkaisemme tiedot paperituotteidemme tuotekohtaisesta ympäristösuorituskyvystä johtavien paperinvalmistajien käyttämän vapaaehtoisen ympäristöilmoitusjärjestelmän mukaisina paperiprofiileina (Paper Profile).

Paper Profile -ympäristötuoteselosteet sisältävät tiedot sellun ja paperin tuotannon ympäristövaikutuksista, tuotteiden koostumuksista, niiden aiheuttamista päästöistä, puuraaka-aineen hankinnasta ja ympäristöjohtamisesta.

Paper Profile -tuoteselosteiden lisäksi julkaisimme laskelmia paperituotteidensa hiilijalanjäljestä.

 

Hiilijalanjäljen laskennasta CEPI-mallin kymmenelementtijärjestelmän perusteella voit lukea täältä

Vaneri- ja sahatavaraprofiilit

Tarjoamme vanerituotteillemme ympäristötuoteselosteet, jotka sisältävät tietoja ympäristöhallinta-
järjestelmistämme, ympäristöparametreista, tuotteiden ominaisuuksista sekä lämmön ja sähkön kulutuksesta.

 

Laskemme sahatavaratuotteidemme hiilijalanjäljen käyttämällä paperi- ja kartonkituotteita varten kehitettyä hiilijalanjälkilaskelmaa, joka sisältää kymmenen osa-aluetta. Laskelman on kehittänyt CEPI (Confederation of European Paper Industries).

Biokomposiitit

Tuoteprofiilit ovat saatavana UPM ProFi -tuotteille Certificate Finder -kannasta ja UPM Formi -tuotteille pyydettäessä.

 

Lue lisää aiheesta