Vuoropuhelua paikallisyhteisöjen kanssa

 

UPM on maailmanlaajuinen yritys, jonka toiminnalla on paikallisia vaikutuksia. Uskomme avoimeen keskusteluun kaikkien sidosryhmiemme kanssa aina asiakkaista viranomaisiin – omaa henkilöstöämme unohtamatta. Vastuullisuus on olennainen osa strategiaamme, jonka avulla varmistamme, että yrityksemme kumppanit, toimittajat ja ympäröivät yhteisöt hyötyvät toiminnastamme ja läsnäolostamme. Toimintaohjeessamme on määritetty vastuullisen toiminnan periaatteet koskien kaikkia sidosryhmiämme.

 
 

Globaali läsnäolomme ja kasvu uusille liiketoiminta-alueille avaa meille uusia mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös haasteita. Ihmiset ovat kaiken toimintamme keskiössä - samoin kuin panoksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen.

Olemme määrittäneet selkeät painopistealueet ja tavoitteet työllemme sosiaalisen vastuun saralla. Nämä asiat kattavat ihmisoikeuksien kunnioittamisen kaikissa liiketoiminnoissamme, turvallisen ja motivoivan työympäristön takaaminen kaikille työntekijöillemme ja toimipaikkojemme läheisyydessä olevien paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden tukeminen.

 

 

Sosiaalisen vastuun tavoitteemme

 
<1
TRIF-luku
<2%
poissaolojen määrä työajasta
parhaimman 10 %:n vertailuryhmässä
henkilöstön yhteenkuuluvuudessa
100%
työntekijöistä on käynyt tavoitekeskustelun ja tehnyt henkilökohtaisen kehityssuunnitelman
 
 
 

Sosiaalisen vastuun painopistealueemme

Työturvallisuus on ykkösprioriteettimme. Meille se tarkoittaa ennaltaehkäisevän työturvallisuuskulttuurin omaksumista ja turvallisen ja terveellisen työympäristön takaamista työntekijöille, urakoitsijoille, kumppaneille ja toimittajille. Työturvallisuus tarkoittaa myös kannustamista terveelliseen elämäntapaan sekä hyvän tasapainon saavuttamiseen työn ja vapaa-ajan välillä.

Pyrimme motivoimaan ja tukemaan henkilöstöämme rehellisellä, innoittavalla ja vastuullisella johtajuudella. Monimuotoisen ja sallivan työympäristön kehittäminen on niin ikään yksi painopistealueistamme. Meille on tärkeää kerätä yhteen osaajia, joilla on monenlaisia kykyjä ja jotka edustavat erilaisia taustoja, sukupuolia, ikäluokkia ja kansalaisuuksia.

Sidosryhmäodotukset yritystoiminnan vastuullisuudelle ovat nykyisin korkealla. UPM on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, jonka toiminnalla on merkittävää yhteiskunnallinen vaikutus moniin paikallisyhteisöihin. Olemme sitoutuneet tukemaan niiden hyvinvointia käymällä avointa keskustelua, ennakoimalla ja hallitsemalla toimintamme vaikutuksia sekä panostamalla meitä ympäröivien paikallisyhteisöjen kestävään kehitykseen.

 

Yhteisöt toiminnassa: yhteistyötä vihreämmän tulevaisuuden eteen

Lue lisää aiheesta

Mets&#xE4;palot yleistyv&#xE4;t maailmalla &#x2013; ovatko ne jo karanneet k&#xE4;sist&#xE4;?
Artikkeli | 03/19/2020 10:02:24 | 6 min

Metsäpalot yleistyvät maailmalla – ovatko ne jo karanneet käsistä?

Lue lisää
Yksin asuvat ostoksilla
Artikkeli | 03/12/2020 06:22:43 | 8 min

Yksin asuvat ostoksilla

Lue lisää
Global Compact auttaa yrityksi&#xE4; menestym&#xE4;&#xE4;n vastuullisesti
Blogi | 03/09/2020 06:54:55 | 3 min

Global Compact auttaa yrityksiä menestymään vastuullisesti

Lue lisää