Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen liiketoiminnassamme ja koko arvoketjussamme on keskeinen osa UPM:n Toimintaohjetta ja kaikkea toimintaamme. Ihmisoikeuksien jatkuva ja vastuullinen huomiointi edellyttää kuitenkin yhteistyötä eri tahojen välillä. Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeä osa tätä työtä.

 

Ajattelumme

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen liiketoiminnassamme ja koko arvoketjussamme on keskeinen osa UPM:n Toimintaohjetta ja kaikkea toimintaamme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan  ihmisoikeuksia sellaisina kuin ne on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritelty.

Vakavat ihmisoikeusvaikutukset

Keskitymme tunnistamaan vaikutuspiiriimme kuuluvat vakavimmat mahdolliset ihmisoikeusvaikutukset, ja varmistamme, että niihin kiinnitään erityistä huomiota kaikissa liiketoiminoissamme. Raportoimme näistä vaikutuksista, niihin liittyvistä haasteista ja tavoistamme hallinnoida niitä. 

Riskikartoitus

Arvioimme vaikutuksiamme ihmisiin ja mahdollisia ihmisoikeusriskejä ihmisoikeusriskikartoitusohjelmallamme. Ohjelman avulla pienennämme riskejä, seuraamme toimintamme tehokkuutta ja viestimme toimenpiteistämme.

 

Yhteenveto UPM:n ihmisoikeustyöstä kertoo ihmisoikeusriskeihin liittyvistä käytännöistämme

 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee osaksi yritysten arkea, kun se tehdään kaikille ymmärrettäväksi

 
Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja
Artikkeli | 09/07/2022 10:22:52 | 3 min

Sapsokosken kunnostus valmis – 30 kutusoraikkoa odottaa vaelluskaloja

Lue lisää
Uudistetut sosiaalisen vastuun tavoitteet toivat UPM:lle ennätyksellisen korkeat pisteet EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa
Uutiset | 08/18/2022 10:00:00 | 2 min

Uudistetut sosiaalisen vastuun tavoitteet toivat UPM:lle ennätyksellisen korkeat pisteet EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa

Lue lisää
UPM uudistaa perhevapaita koskevaa käytäntöään Suomessa
Uutiset | 07/28/2022 10:00:00 | 2 min

UPM uudistaa perhevapaita koskevaa käytäntöään Suomessa

Lue lisää