Henkilöstömme

 

Henkilöstömme osaaminen, terve arvopohja ja halu pyrkiä parempaan tekevät meistä ainutlaatuisia. Huolehdimme siitä, että jokaisen UPM:läisen työympäristö on turvallinen ja avoin ja että jokaisella on inspiroivat ja vastuulliset johtajat ja mahdollisuus kehittyä.

 

Olemme sitoutuneet edistämään suorituskykyä, aktivoimaan henkilöstöä ja luomaan turvallisen työympäristön.  Kiinnitämme sosiaalisen vastuun ja henkilöstön kunnioittamisen näkökulmasta erityisesti huomiota monimuotoisuuteen ja avoimuuteen, työolosuhteisiin, oppimiseen ja kehittymiseen sekä vastuulliseen johtamiseen. Olemme myös määrittäneet kunnianhimoiset tulostavoitteet ja arvioimme toimintaamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta.

Sosiaaliseen vastuuseen ja henkilöstöasioihin liittyvät vuoteen 2 030 ulottuvat tavoitteemme keskittyvät monimuotoisuuteen ja avoimuuteen, työolosuhteisiin, oppimiseen ja kehittymiseen sekä vastuulliseen johtamiseen.  Olemme samassa yhteydessä tunnistaneet kestävän kehityksen tavoitteet, joita voimme parhaiten edistää. Keskitymme erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin, kunnollisiin työoloihin ja taloudelliseen kasvuun.

 

Lue lisää painopistealueista ja tavoitteista

 

Henkilöstö ja kulttuuri

Henkilöstömme tekee meistä ainutlaatuisen ja on avain menestykseemme. UPM:läiset ovat vastuun ottavia, tuloshakuisia, ulospäinsuuntautuneita ja ketteriä. Aiming Higher -kulttuurimme vaikuttaa kaikkeen toimintaamme ja kannustaa koko henkilöstöämme kehittymään yhtä lailla yksilöinä kuin laajemmin yhtiönä. Toimintamme perustuu arvoihimme – luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä ja uudistu rohkeasti – sekä toimintaohjeeseemme.

Johtajuus ja kehittyminen

Haluamme tukea johtamistaitojen sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä. Aiming Higher -kulttuuri tarkoittaa meille oppimista, kasvamista ja jokaisen työntekijän menestymisen mahdollistamista. Pyrimme tähän inspiroivan ja vastuullisen johtamisen, motivoinnin ja tuen kautta.

 

Monimuotoisuus

Arvostamme henkilöstön monimuotoisuutta ja pyrimme sallivaan kulttuuriin ja työympäristöön. Kunnioitamme työntekijöidemme yksityisyyttä ja tarjoamme kaikille tasapuolisesti ja puolueettomasti mahdollisuuksia työtehtäviin ja uralla kehittymiseen. Kaikkia UPM:n työntekijöitä kohdellaan yksilöinä sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä tai kansallisuudesta riippumatta, ja globaaliin tiimimme ovat tervetulleita erilaista osaamista tai taustaa edustavat henkilöt.

Työolosuhteet ja työsuhdeasiat

Ensisijainen tavoitteemme on varmistaa kunnolliset työolosuhteet ja reilut työolot kaikille työntekijöille. Se on myös olennainen osa yhtiömme arvoja ja työtämme sosiaalisen vastuun kehittämiseksi. Olemme sitoutuneet edistämään ihmisarvoisia ja reiluja työolosuhteita sekä omissa toiminnoissamme että koko arvoketjussa.