UPM.FI

UPM:n henkilöstö ja kulttuuri

Henkilöstömme tekee meistä ainutlaatuisen ja on avain menestykseemme. UPM:läiset ovat vastuun  ottavia, tuloshakuisia, ulospäinsuuntautuneita ja ketteriä . Aiming Higher -kulttuurimme vaikuttaa kaikkeen toimintaamme ja kannustaa koko henkilöstöämme kehittymään yhtä lailla yksilöinä kuin laajemmin yhtiönä. Toimintamme perustuu arvoihimme – luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä ja uudistu rohkeasti – sekä toimintaohjeeseemme.

 

18,978

työntekijää 46 maassa

88%

vakituisia työntekijöitä

61%

työntekijöitä

39%

toimihenkilöitä
 

UPM:n arvot ja oikein toimimisen kulttuuri

 

UPM johtaa esimerkin kautta ja arvojensa ja tinkimättömän kulttuurin viitoittamana. UPM:n arvot – luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä ja uudistu rohkeasti – ohjaavat ja tukevat työntekijöitämme heidän jokapäiväisessä työssään. Kaikki UPM:n arvot on laadittu yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Olemme sitoutuneet eettiseen työkulttuuriin emmekä tingi periaatteistamme missään olosuhteissa. UPM:n toimintaohje luo perustan vastuullisille liiketoiminnoille ja jatkuvalle kehitykselle sekä määrittää vastuullisuusstandardit, joita jokaisen UPM:n työntekijän on noudatettava toimiessaan sidosryhmiemme kanssa.

 

Aiming higher -kulttuurin edistäminen

 

Hyvät tulokset nojaavat toimivan kulttuurin varaan.Tästä syystä käynnistimme koko yhtiön laajuisen hankkeen, jonka tarkoitus on kehittää ajatusmalleja, jotka yhdessä vahvuuksiemme kanssa auttavat UPM:ää menestymään tulevaisuudessa. Uudet ajatusmallit perustuvat työntekijöiden ja johtoryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Pyrimme olemaan ulospäinsuuntautuneita ja kokeilunhaluisia jokapäiväisessä työssä, ketteriä toteutuksessa sekä hyödyntämään ihmisten monimuotoisuuden voimavarana. Tähtäämme korkeammalle yhdessä.

 

99%

työntekijöistä on suorittanut UPM:n toimintaohjekoulutuksen
 

Lisää läpinäkyvyyttä sosiaaliseen vastuuseen