UPM.FI

UPM:n henkilöstö ja kulttuuri

Henkilöstömme tekee meistä ainutlaatuisen ja on avain menestykseemme. UPM:läiset ovat vastuun  ottavia, tuloshakuisia, ulospäinsuuntautuneita ja ketteriä . Aiming Higher -kulttuurimme vaikuttaa kaikkeen toimintaamme ja kannustaa koko henkilöstöämme kehittymään yhtä lailla yksilöinä kuin laajemmin yhtiönä. Toimintamme perustuu arvoihimme – luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä ja uudistu rohkeasti – sekä toimintaohjeeseemme.

 
18 700
työntekijää 46 maassa
88%
vakituisia työntekijöitä
60%
työntekijöitä
40%
toimihenkilöitä
 

UPM:n arvot ja oikein toimimisen kulttuuri

 

UPM johtaa esimerkin kautta ja arvojensa ja tinkimättömän kulttuurin viitoittamana. UPM:n arvot – luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä ja uudistu rohkeasti – ohjaavat ja tukevat työntekijöitämme heidän jokapäiväisessä työssään. Kaikki UPM:n arvot on laadittu yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Olemme sitoutuneet eettiseen työkulttuuriin emmekä tingi periaatteistamme missään olosuhteissa. UPM:n toimintaohje luo perustan vastuullisille liiketoiminnoille ja jatkuvalle kehitykselle sekä määrittää vastuullisuusstandardit, joita jokaisen UPM:n työntekijän on noudatettava toimiessaan sidosryhmiemme kanssa.

 

Aiming higher -kulttuurin edistäminen

 

Hyvät tulokset nojaavat toimivan kulttuurin varaan.Tästä syystä käynnistimme koko yhtiön laajuisen hankkeen, jonka tarkoitus on kehittää ajatusmalleja, jotka yhdessä vahvuuksiemme kanssa auttavat UPM:ää menestymään tulevaisuudessa. Uudet ajatusmallit perustuvat työntekijöiden ja johtoryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Pyrimme olemaan ulospäinsuuntautuneita ja kokeilunhaluisia jokapäiväisessä työssä, ketteriä toteutuksessa sekä hyödyntämään ihmisten monimuotoisuuden voimavarana. Tähtäämme korkeammalle yhdessä.

 

 

Lisää läpinäkyvyyttä sosiaaliseen vastuuseen