UPM.FI

Biofore-strategia ohjaa toimintaamme

Vastuullisuustyömme painopistealueet, tavoitteet ja mittarit kattavat vastuullisuuden kaikki kolme osa-aluetta: taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuun ympäristöstä. 

 

2030 tavoitteemme

Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat määrittelemämme painopistealueet, suorituskyvyn mittarit sekä tavoitteet vuodelle 2030. Painotukset ja mittarit, jotka kattavat taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuun ympäristöstä, on valittu olennaisuusarviointimme avulla. Olemme ottaneet sidosryhmiemme erilaiset painopistealueet huomioon tehdessämme olennaisuusarviotamme. Lisäksi omat tavoitteemme tukevat YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteita. Arvioimme tavoitteita vuosittain ja julkaisemme tulokset vuosikertomuksessamme.

 

Vastuullisuustavoitteemme vuodelle 2030

 

 

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden joukosta meille merkityksellisimmät tavoitteet, jota edistämme 2030-tavoitteidemme lisäksi.

 
 
 

2030- ja kestävän kehityksen tavoitteiden aikajana

UPM:n tavoitteiden aikajana
 

Lue lisää aiheesta