UPM.FI

Biofore-strategia ohjaa toimintaamme

Vastuullisuustyömme painopistealueet, tavoitteet ja mittarit kattavat vastuullisuuden kaikki kolme osa-aluetta: taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuun ympäristöstä. 

 

2030 tavoitteemme

Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat määrittelemämme painopistealueet, suorituskyvyn mittarit sekä tavoitteet vuodelle 2030. Painotukset ja mittarit, jotka kattavat taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuun ympäristöstä, on valittu olennaisuusarviointimme avulla. Olemme ottaneet sidosryhmiemme erilaiset painopistealueet huomioon tehdessämme olennaisuusarviotamme. Lisäksi omat tavoitteemme tukevat YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteita. Arvioimme tavoitteita vuosittain ja julkaisemme tulokset vuosikertomuksessamme.

 

2030- ja kestävän kehityksen tavoitteiden aikajana

UPM 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteiden aikanjana
 
 

Aina kohti parempaa

Taloudellinen suorituskykymme on kohentunut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Suuria edistysaskelia on samaan aikaan otettu myös sosiaalisessa vastuussa ja ympäristövastuussa.

2018 verrattuna vuoteen 2008

 

KEHITTYNYT TALOUDELLINEN TULOS

Vertailukelpoinen liikevoitto
+195%
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto
+9.5pp
Nettovelka/EBITDA
-105%
Tuottavuus: Myynti/työntekijää kohden
+46%

PAREMPI SOSIAALINEN SUORITUSKYKY

Turvallisuus: Tapaturmataajuus
-89%
Henkilöstön sitoutuminen
+22pp

​ENEMMÄN VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ

Sähkön kulutus/paperitonni
-12%
Jäteveden määrä/tuote
-14%
Kaatopaikkajäte
-41%
Sertifioidun kuidun määrä
+15pp
 

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden joukosta meille merkityksellisimmät tavoitteet, jota edistämme 2030-tavoitteidemme lisäksi.

 

Lue lisää aiheesta