UPM.FI

Biofore-strategia ohjaa toimintaamme

Vastuullisuustyömme painopistealueet, tavoitteet ja mittarit kattavat vastuullisuuden kaikki kolme osa-aluetta: taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuun ympäristöstä. 

 

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista

Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat määrittelemämme painopistealueet, suorituskyvyn mittarit sekä tavoitteet vuodelle 2030. Painotukset ja mittarit on valittu oman olennaisuusarviointimme avulla ja ne ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteiden kanssa. Arvioimme tavoitteita vuosittain ja julkaisemme tulokset vuosikertomuksessamme. Alla muutamia esimerkkejä.

Aina kohti parempaa

Taloudellinen suorituskykymme on kohentunut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Suuria edistysaskelia on samaan aikaan otettu myös sosiaalisessa vastuussa ja ympäristövastuussa.

2018 verrattuna vuoteen 2008

 

KEHITTYNYT TALOUDELLINEN TULOS

Vertailukelpoinen liikevoitto
+195%
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto
+9.5pp
Nettovelka/EBITDA
-105%
Tuottavuus: Myynti/työntekijää kohden
+46%

PAREMPI SOSIAALINEN SUORITUSKYKY

Turvallisuus: Tapaturmataajuus
-89%
Henkilöstön sitoutuminen
+22pp

​ENEMMÄN VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ

Sähkön kulutus/paperitonni
-12%
Jäteveden määrä/tuote
-14%
Kaatopaikkajäte
-41%
Sertifioidun kuidun määrä
+15pp
 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet motivoivat ja kannustavat toimimaan yhdessä

 
 

Lue lisää aiheesta