Luonnon monimuotoisuus ylläpitää ekologisia prosesseja ja ekosysteemipalveluita

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän ja sen ekosysteemien moninaisuutta, mukaan lukien lajien sisäinen sekä lajien ja ekosysteemien välinen monimuotoisuus. Biodiversiteetti ylläpitää ekologisia prosesseja ja ekosysteemipalveluja, jotka ovat välttämättömiä ihmisten hyvinvoinnille. Ihmisen toiminnasta, kuten elinympäristöjen tuhoutumisesta, luonnonvarojen liikakäytöstä, saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta johtuva luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen johtaa lajien määrän ja monimuotoisuuden vähenemiseen.

Siksi jokaisen yrityksen on ymmärrettävä toimintansa kokonaisvaltaiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja edistettävä sitä kaikissa toiminnoissaan päivittäisistä käytännöistä ylimmän johdon päätöksentekoon.

 

Toiminnallamme on vahva linkki luonnon monimuotoisuuteen

Puunhankinnallamme on suurin vaikutus luonnon monimuotoisuuteen laajan maantieteellisen kattavuutensa vuoksi. Luonnon monimuotoisuuden edistämisellä on kriittinen rooli metsien terveyden ylläpitämisessä ja muuttuvaan ilmastoon sopeutumisessa. Sillä on myös rooli energialiiketoimintamme kestävyyden varmistamisessa, erityisesti vesivoimalaitoksiemme osalta. Emme voi myöskään unohtaa tuotantolaitoksiemme vaikutuksia paikalliseen ympäristöön.  Vaikutusten ymmärtäminen ja vähentäminen sekä niiden mittaamiseen tarkoitettujen indikaattoreiden kehittäminen ja seuranta ohjaavat toimiamme luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Vuonna 2022 nostimme biodiversiteetin edistämisen omaksi ympäristöpainopistealueeksi. Toimintaamme ohjaavat kaksi keskeistä indikaattoria, jotka auttavat meitä mittaamaan edistymistämme ja varmistamaan toimintamme todelliset vaikutukset:

  • Positiivinen vaikutus metsien monimuotoisuuteen ja seurannan kehittäminen omissa metsissä Suomessa ja puuviljelmillämme Uruguayssa
  • Esteistä vapaat virtavedet: tavoitteena vapauttaa virtavesiä 500 km 2030 mennessä.
 
 

Luonnon monimuotoisuutta johdetaan kokonaisvaltaisesti

Luonnon monimuotoisuus on yksi ympäristöön liittyvistä painopistealueistamme ja linkittyy siten kiinteästi myös johtamiseen. Vuonna 2020 sidoimme 750 miljoonan euron valmiusluottomme marginaalin luonnon monimuotoisuustavoitteiden edistymiseen omissa metsissämme Suomessa. Vuonna 2022 biodiversiteetin edistämiseen liittyvät tavoitteet ja niitä seuraavat mittarit sisällytettiin johdon palkitsemisjärjestelmään, ja myös UPM:n hallitus seuraa tavoitteiden edistymistä.

 
 

Uskomme yhteistyön voimaan luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi kestävällä tavalla. Teemme tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten kanssa kehittääksemme mittareita biodiversiteetin seurantaan sekä ymmärtääksemme paremmin harvinaisia ja uhanalaisia lajeja sekä edistääksemme suojelua ja kestäviä käytäntöjä kaikkialla maailmassa.

Vuonna 2022 liityimme Science Based Targets Network (SBTN) Corporate Engagement -ohjelmaan. Tämän ohjelman kautta kehitämme työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan asettaa tieteeseen perustuvia luontotavoitteita.

 
 
 

Lue lisää aiheesta

Metsäsertifioinnin vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen halutaan ymmärtää entistä paremmin
Blogi | Sakari Suuriniemi | 09/28/2023 05:53:44 | 3 min

Metsäsertifioinnin vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen halutaan ymmärtää entistä paremmin

Lue lisää
Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?
Blogi | Elina Warsta | 09/18/2023 09:46:56 | 2 min

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?

Lue lisää
Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa toimintamme
Blogi | Tuomas Kara | 09/12/2023 11:23:01 | 3 min

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa toimintamme

Lue lisää
Repoveden kansallispuisto 20 vuotta – UPM lahjoitti ja suojeli lähes 2000 hehtaaria metsää
Artikkeli | 08/24/2023 12:36:51 | 1 min

Repoveden kansallispuisto 20 vuotta – UPM lahjoitti ja suojeli lähes 2000 hehtaaria metsää

Lue lisää