UPM:n sellu- ja paperitehtaiden EMAS-raportointi

Kaikki eurooppalaiset sellu- ja paperitehtaamme sekä Fray Bentosin
sellutehdas Uruguayssa ja Changshun paperitehdas Kiinassa
on sertifioitu EU:n EMAS-asetuksen mukaisesti. EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) on yrityksille ja muille organisaatioille tarkoitettu
vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä niiden
ympäristötoiminnan parantamiseen sekä vuosittaiseen arviointiin ja
raportointiin.

 
 

Euroopassa sijaitsevat sellu- ja paperitehtaamme on sertifioitu EU:n vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjärjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) mukaisesti.

Vuonna 2012 otimme järjestelmän käyttöön Uruguayssa Fray Bentosin sellutehtaassa, josta tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen EMAS-sertifioitu tehdas. Vuonna 2013 UPM Changshusta tuli ensimmäinen Kiinassa sijaitseva paperitehdas, joka on rekisteröity EMAS-järjestelmään. Tänään vain kaksi yhtiötä käyttää EMAS-järjestelmää maailmanlaajuisesti. UPM:n paperi- ja sellutehtaat liittyivät EMAS-järjestelmään pian sen perustamisen jälkeen vuonna 1995 ja ovat olleet johdonmukaisesti mukana siitä lähtien.

Vuonna 2018 laajensimme EMAS-raportointiamme kertomaan myös yhteiskunnallisista vaikutuksistamme. Sellu- ja paperitehtaiden EMAS-selonteot antavat nyt konkreettista tietoa esim. paikkakunnalle tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta. Ne kertovat myös yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, kanssa.

Tehdaskohtaiset EMAS-selonteot täydentävät konsernitason vastuullisuusraportointia, joka on integroitu osaksi yhtiön vuosikertomusta. Olemme globaali yhtiö, jonka vaikutukset ovat paikallisia. Siksi haluamme ymmärtää ja raportoida entistä paremmin toimintamme yhteyden yksittäiseen paikkakuntaan ja sen asukkaisiin. Ja käydä kaksisuuntaista keskustelua alueiden ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteot, kuten myös konsernin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuselonteko, ovat alla.

 
  Englanti Saksa Suomi Ranska Kiina Espanja
Päivitetty ympäristöselonteko 2018 - UPM:n sellu- ja paperitehtaat icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif

 

UPM sellu- ja paperitehtaiden raportit (2018)

  Englanti Paikallinen *) kieli
UPM Augsburg icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Caledonian icon_pdf.gif  
UPM Changshu icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Chapelle Darblay icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Ettringen icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Fray Bentos icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Hürth icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Jokilaakso icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Kaukas icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Kymi icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Nordland icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Pietarsaari icon_pdf.gif icon_pdf.gif FI  icon_pdf.gif SE
UPM Plattling icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Rauma icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Schongau icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Shotton icon_pdf.gif  
UPM Steyrermühl icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Tervasaari icon_pdf.gif icon_pdf.gif

 ​**) ​ ​Kiina, Suomi, Ranska, Ruotsi, Saksa tai Espanja

 

 
 

Yhteiskuntavastuu osaksi paikallista ympäristöraportointia

 

Lue lisää aiheesta