UPM:n sellu- ja paperitehtaiden EMAS-raportointi

 

Kaikki sellu- ja paperitehtaamme EU:ssa sekä Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa ja Changshun paperitehdas Kiinassa on sertifioitu EU:n EMAS-asetuksen mukaisesti. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on yrityksille ja muille organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä niiden ympäristötoiminnan parantamiseen sekä vuosittaiseen arviointiin ja raportointiin.

 
 

EU:ssa sijaitsevat sellu- ja paperitehtaamme on sertifioitu EU:n vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjärjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) mukaisesti.

Vuonna 2012 otimme järjestelmän käyttöön Uruguayssa Fray Bentosin sellutehtaassa, josta tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen EMAS-sertifioitu tehdas. Vuonna 2013 UPM Changshusta tuli ensimmäinen Kiinassa sijaitseva paperitehdas, joka on rekisteröity EMAS-järjestelmään. Tänään vain kaksi yhtiötä käyttää EMAS-järjestelmää maailmanlaajuisesti. UPM:n paperi- ja sellutehtaat liittyivät EMAS-järjestelmään pian sen perustamisen jälkeen vuonna 1995 ja ovat olleet johdonmukaisesti mukana siitä lähtien.

Vuonna 2018 laajensimme EMAS-raportointiamme kertomaan myös yhteiskunnallisista vaikutuksistamme. Sellu- ja paperitehtaiden EMAS-selonteot antavat nyt konkreettista tietoa esim. paikkakunnalle tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta. Ne kertovat myös yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, kanssa.

Tehdaskohtaiset EMAS-selonteot täydentävät konsernitason vastuullisuusraportointia, joka on integroitu osaksi yhtiön vuosikertomusta. Olemme globaali yhtiö, jonka vaikutukset ovat paikallisia. Siksi haluamme ymmärtää ja raportoida entistä paremmin toimintamme yhteyden yksittäiseen paikkakuntaan ja sen asukkaisiin. Ja käydä kaksisuuntaista keskustelua alueiden ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteot, kuten myös konsernin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuselonteko, ovat alla.

 

Tämä on UPM Kymi

UPM Kymin verovaikutus vuonna 2020 oli noin 16 milj. euroa ja paikallinen kulutusvaikutus Kouvolan alueella noin 39 milj. euroa. Nämä ovat merkittäviä lukuja, mutta miten ne käytännössä myötävaikuttavat alueen hyvinvointiin? UPMvaikuttaa.fi on UPM Kymin vastuullisuudesta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista kertova sivusto. Se avaa kuvin ja käytännön esimerkein UPM Kymin EMAS-raportissa julkaistuja tietoja sekä UPM:n vuoden 2030 vastuullisuustavoitteita.

www.upmvaikuttaa.fi

 
  Englanti Saksa Suomi Kiina Espanja
Päivitetty ympäristöselonteko 2020 - UPM:n sellu- ja paperitehtaat icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif
Päivitetty ympäristöselonteko 2019 - UPM:n sellu- ja paperitehtaat icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif
Ympäristöselonteko 2018 - UPM:n sellu- ja paperitehtaat icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif icon_pdf.gif
 

UPM sellu- ja paperitehtaiden EMAS-raportit (2020)

  Englanti Paikallinen *) kieli
UPM Augsburg icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Changshu icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Ettringen icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Fray Bentos icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Hürth icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Jokilaakso icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Kaukas icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Kymi icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Nordland icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Pietarsaari icon_pdf.gif icon_pdf.gif FI icon_pdf.gif SV
UPM Plattling icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Rauma icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Schongau icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Steyrermühl icon_pdf.gif icon_pdf.gif
UPM Tervasaari icon_pdf.gif icon_pdf.gif
*) ​ ​kiina, suomi, ruotsi, saksa tai espanja
 

Muut tehdaskohtaiset vastuuraportit

  Englanti  
UPM Caledonian icon_pdf.gif  

 

 

 
 


 

Lue lisää aiheesta

IPCC:n raportti: metsäsektorilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa
Artikkeli | 05/10/2022 11:43:19 | 4 min

IPCC:n raportti: metsäsektorilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lue lisää
UPM Metsä auditoi koko hankintaketjuaan
Artikkeli | Tommi Melajoki | 05/09/2022 08:27:52 | 5 min

UPM Metsä auditoi koko hankintaketjuaan

Lue lisää
BIKE – kohti ilmastopositiivista maanviljelyä ja uudistavaa maankäyttöä
Artikkeli | 05/06/2022 10:39:17 | 4 min

BIKE – kohti ilmastopositiivista maanviljelyä ja uudistavaa maankäyttöä

Lue lisää
Maailman metsäkongressista vauhtia UPM Forest Actioniin
Blogi | Sami Oksa | 05/02/2022 06:17:37 | 3 min

Maailman metsäkongressista vauhtia UPM Forest Actioniin

Lue lisää