Ei biodiversiteettiä, ei tulevaisuutta 

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa maapallolla esiintyvää lajistoa ja ekosysteemejä. YK:n mukaan luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin koskaan: ihmisten toimien vuoksi neljäsosa kaikista maailman kasvi- ja eläinlajeista on häviämässä. Kulutuskäyttäytymisemme on muututtava. Fossiilisista raaka-aineista ja materiaaleista tulee siirtyä kestäviin, puupohjaisiin vaihtoehtoihin. Näitä tulevaisuuden ratkaisuja ei voida tuottaa ilman monimuotoisia metsäekosysteemejä ja niiden vastuullista käyttöä. Yksinkertaistettuna: ilman biodiversiteettiä ei ole tulevaisuutta.

 
 
 

Pitkäjänteistä työtä monimuotoisuuden eteen

Monimuotoinen metsä voi ja kasvaa hyvin ja mahdollistaa näin liiketoimintamme jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kaikessa toiminnassamme.

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta monimuotoisuusohjelmalla, joka on perustettu vuonna 1998. Ohjelma koostuu metsätalouden jokapäiväisistä toimenpiteistä, arvokkaiden luontokohteiden suojelusta sekä yhteistyöhankkeista eri sidosryhmien kanssa.

Lue lisää ohjelman eri projekteista täällä.


Vuonna 2018 julkaisimme uuden sitoumuksen, jolla parannamme luonnon monimuotoisuutta Suomen metsissämme. Olemme myös kytkeneet valmiusluottomme hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

Lue lisää täällä.

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen on suurin puunhankinnassa. Olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon, jolla varmistetaan korkealaatuisen puuraaka-aineen saatavuus, ylläpidetään ja parannetaan luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua sekä varmistetaan metsien virkistyskäyttö. 

Uruguayn puuviljelmillämme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet ja luontaiset lajit on suojeltu. Emme muuta luonnonmetsiä puuviljelmiksi vaan viljelemme puuta vanhoilla laidunmaille, jotka toimivat aiemmin karjankasvatuksessa.

Lue lisää toiminnastamme Uruguayssa.

 
Monimuotoisuusohjelmamme on perustettu vuonna
1998
Asetimme uuden tavoitteen luonnon monimuotoisuuden jatkuvasta parantamisesta vuonna
2018
 
 

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa toimintamme

 

2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle

 

Biodiversiteetti-indikaattorit mittaavat vaikuttavuutta

Monimuotoisuustyömme jakautuu kolmeen osa-alueeseen: metsätalouden toimenpiteisiin, arvokkaiden luontokohteiden suojeluun sekä yhteistyö- ja kehitysprojekteihin. Seuraamme työmme etenemistä tarkkaan valituilla indikaattoreilla, jotka mittaavat, miten muutokset metsien rakenteissa vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Uusia indikaattoreita kehitetään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.

 
 
 
 
 
 
 

1) Uuden indikaattorin, lahopuun määrän, lähtötaso asetettiin vuonna 2022. Tiedot perustuvat UPM:n omistamilla mailla sijaitsevilta näytealoilta kerättyihin ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laskemiin Valtakunnan Metsien Inventoinnin tietoihin. Päivitetyn tiedon saatavuus riippuu VMI-kierrosta (~5 vuotta). Uusimmat tiedot ovat VMI 12:sta (2014–2018). Uudet VMI-tiedot saatavilla 2024.

2) Uudistetun laskentatavan vuoksi, tulokset vuodesta 2021 eteenpäin, eivät ole vertailukelpoisia vuosiin 2019 ja 2020.


 
Luonnonvarakeskuksen tutkimus osoittaa uhanalaisen lajiston runsastuneen UPM:n avohakkuualoilla
Uutiset | 11/28/2023 06:00:00 | 4 min

Luonnonvarakeskuksen tutkimus osoittaa uhanalaisen lajiston runsastuneen UPM:n avohakkuualoilla

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 11/28/2023 09:35:41 | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
 
 

Uruguayn puuviljelmillä seuraamme kolmea biodiversiteetti-indikaattoria:

 
1.
Luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen
2.
Endeemisten ja uhanalaisten lajien populaatioiden ylläpitäminen ja parantaminen suojelualueilla
3.
Eksoottisten puulajien populaatioiden torjunta ja vähentäminen suojelualueilla.
 

Pitkän aikavälin monimuotoisuustavoitteidemme saavuttamiseksi aiomme lisätä suojelualueita sovituissa suojeluluokissa ja jatkaa pitkän aikavälin seurantaohjelmaamme. Teemme yhteistyötä paikallisten ympäristöjärjestöjen, kuten Vida Silvestren ja Aves Uruguayn kanssa.

Lue lisää monimuotoisuustyöstämme Uruguayssa (EN)

 
 
 
 

Aiheeseen liittyvää

 
UPM:n vapaaehtoiset auttoivat Yrityskylän koululaisia tutustumaan työelämään ja yhteiskuntaan
Artikkeli | 06/19/2024 11:32:15 | 8 min

UPM:n vapaaehtoiset auttoivat Yrityskylän koululaisia tutustumaan työelämään ja yhteiskuntaan

Lue lisää
Vaneripakkauksen kierrätysmuovi vähentää niin jätettä, hiilidioksidi­päästöjä kuin kustannuksiakin
Artikkeli | 06/11/2024 13:33:13 | 5 min

Vaneripakkauksen kierrätysmuovi vähentää niin jätettä, hiilidioksidi­päästöjä kuin kustannuksiakin

Lue lisää
EU:n metsäkato­asetuksen noudattaminen UPM Plywoodilla
Artikkeli | 06/10/2024 11:46:27 | 4 min

EU:n metsäkato­asetuksen noudattaminen UPM Plywoodilla

Lue lisää
Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset
Artikkeli | 06/07/2024 07:33:18 | 5 min

Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset

Lue lisää