Sitoudumme YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

Kunnianhimoisesti kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Tavoitteemme ovat korkealla pyrkiessämme vastaamaan globaaleihin ilmastohaasteisiin. Olemme yksi ensimmäisiä metsäteollisuusyrityksiä, joka on allekirjoittanut YK:n Business Ambition for 1,5 °C -sitoumuksen. Sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset lupaavat tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Sitoumus vastaa kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksen vakavista seurauksista.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen luo myös pitkän aikavälin arvoa UPM:lle.

 

Ilmastopositiivinen metsänhoito  

Me ihmiset koettelemme planeettamme rajoja. Maankäyttötavoillamme on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Puut ja kasvit sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ilmakehästä, minkä lisäksi maaperä varastoi hiilidioksidia. Elinvoimaiset metsät ovat tehokas tapa hillitä ilmastonmuutosta. Siksi olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsänhoitoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Etsimme myös uusia tapoja käyttää maatalousmaata tavalla, joka hyödyttää ilmastoa ja luo uusia taloudellisia mahdollisuuksia maanviljelijöille.

Vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on merkittävin tapa hillitä ilmastonmuutosta. Meillä on kunnianhimoinen tavoite vähentää tuotantolaitoksiemme hiilidioksidipäästöjä polttoaineiden ja ostetun sähkön käytön osalta 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 päästöihin verrattuna. Pyrimme myös vähentämään toimitusketjumme päästöjä 30 prosentilla vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tuotamme päästövapaata vesi- ja ydinvoimaa Suomessa.

Innovatiiviset tuotteet

Biofore-strategiamme ytimessä on kehittää turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja tarjota vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille. Monet tuotteistamme ovat jo nyt tutkitusti ilmastopositiivisia. Tavoitteemme on todentaa tulevaisuudessa kaikkien tuotteidemme ilmastovaikutukset.  

 

Sitoumuksemme vuoteen 2030 mennessä

1,5°C
Ilmaston lämpötilan nousun rajoittaminen
-65%
Hiilidioksidipäästövähennykset
-30%
Pienemmät hiilidioksidipäästöt toimitusketjun osalta
+
Ilmastopositiivinen maankäyttö ja tuotevalikoima
 

Ilmastoasioiden johtaminen

Biofore-strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista vuoteen 2030 mennessä ja edistää YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteiden (SDG) toteutumista. UPM:n vastuullisuustyötä johtaa toimitusjohtajan johtama konsernin johtajisto, joka asettaa suuntaviivat ja ohjaa kehitystyötä. Käytännön vastuullisuustyötä tehdään yhtiön liiketoiminnoissa ja funktioissa. Ilmastonmuutokseen liittyvien seikkojen johtamista vahvistettiin vuonna 2019 hankkeella, jonka osana raportoitiin esim. yhtiön joustavuudesta eri ilmastoskenaarioissa suoraan Strategiaryhmälle.

Ilmastonmuutoksen osalta UPM sitoutui Science Based Targets -hankkeeseen vuonna 2017 ja sai tavoitteilleen hyväksynnän vuonna 2019.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi

Olemme arvioineet ilmastonmuutoksen vaikutuksia monin tavoin. Olemme esimerkiksi tehneet yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa selvityksen ilmastonmuutoksen fyysisistä vaikutuksista kolmella eri päästöskenaariolla. Eri skenaarioiden vaikutuksia analysoitiin sisäisesti ja tulokset raportoitiin TCFD:n suosituksen mukaisesti (lue lisää vuosikertomuksesta).

 
 

UPM sai CDP:n harvinaisen vastuullisuuden AAA-luokituksen

 

Carinata – Ilmastopositiivisen muutoksen siemen

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit