Sitoudumme käytännön toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Kunnianhimoisesti kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Tavoitteemme ovat korkealla pyrkiessämme vastaamaan globaaleihin ilmastohaasteisiin. Olemme yksi ensimmäisiä metsäteollisuusyrityksiä, joka on allekirjoittanut YK:n Business Ambition for 1,5 °C -sitoumuksen. Sitoudumme sen pohjalta konkreettisiin toimiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Osana tätä sitoumusta olemme asettaneet 2030 vastuullisuustavoitteen vähentää omia hiilidioksidipäästöjämme 65 prosentilla ja Science Based Target -initiative on hyväksynyt tämän tavoitteen.

Olemme myös ensimmäinen metsäteollisuusyhtiö, joka on allekirjoittanut The Climate Pledge -sitoumuksen ja liittynyt yhteisöön, joka kokoaa yhteen maailman johtavia yrityksiä torjumaan yhdessä ilmastokriisiä ja edistämään hiilineutraalia taloutta. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen luo myös pitkän aikavälin arvoa UPM:lle.

 

 

Ilmastopositiivinen metsänhoito  

Me ihmiset koettelemme planeettamme rajoja. Maankäyttötavoillamme on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Puut ja kasvit sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ilmakehästä, minkä lisäksi maaperä varastoi hiilidioksidia. Elinvoimaiset metsät ovat tehokas tapa hillitä ilmastonmuutosta. Siksi olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsänhoitoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Etsimme myös uusia tapoja käyttää maatalousmaata tavalla, joka hyödyttää ilmastoa ja luo uusia taloudellisia mahdollisuuksia maanviljelijöille.

Vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Fossiilisten polttoaineiden käytön minimointi on tärkein keino hillitä ilmastonmuutosta. Kunnianhimoinen tavoitteemme on vähentää hiilidioksidipäästöjämme vuoteen 2030 mennessä tuotantolaitoksillamme käytettävien polttoaineiden ja ostetun sähkön osalta 65 prosentilla vuoden 2015 päästöihin verrattuna. Pyrimme myös vähentämään vuoteen 2030 mennessä toimitusketjumme päästöjä 30 prosentilla vuoden 2018 päästöihin verrattuna. Lisäksi tuotamme Suomessa hiilidioksidipäästötöntä vesi- ja ydinvoimaa.

Innovatiiviset tuotteet

Biofore-strategiamme ytimessä on kehittää turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja tarjota vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille. Monet tuotteistamme ovat jo nyt tutkitusti ilmastopositiivisia. Tavoitteemme on todentaa tulevaisuudessa kaikkien tuotteidemme ilmastovaikutukset.  

 

Sitoumuksemme vuoteen 2030 mennessä

1,5°C
Ilmaston lämpötilan nousun rajoittaminen
-65%
Hiilidioksidipäästövähennykset
-30%
Pienemmät hiilidioksidipäästöt toimitusketjun osalta
+
Ilmastopositiivinen maankäyttö ja tuotevalikoima
 

Ilmastoasioiden johtaminen

Biofore-strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista vuoteen 2030 mennessä ja edistää YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteiden (SDG) toteutumista. UPM:n vastuullisuustyötä johtaa toimitusjohtajan johtama konsernin johtajisto, joka asettaa suuntaviivat ja ohjaa kehitystyötä. Käytännön vastuullisuustyötä tehdään yhtiön liiketoiminnoissa ja funktioissa. Ilmastonmuutokseen liittyvien seikkojen johtamista vahvistettiin vuonna 2019 hankkeella, jonka osana raportoitiin esim. yhtiön joustavuudesta eri ilmastoskenaarioissa suoraan Strategiaryhmälle.

Ilmastonmuutoksen osalta olemme olleet mukana Science Based Targets -aloitteessa (SBTi) vuodesta 2017 lähtien. Marraskuussa 2020 SBTi hyväksyi 65 prosentin päästövähennystavoitteemme, mikä vahvistaa, että se on linjassa Pariisin ilmastotavoitteen kanssa, jolla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi

Olemme arvioineet ilmastonmuutoksen vaikutuksia monin tavoin. Olemme esimerkiksi tehneet yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa selvityksen ilmastonmuutoksen fyysisistä vaikutuksista kolmella eri päästöskenaariolla. Eri skenaarioiden vaikutuksia analysoitiin sisäisesti ja tulokset raportoitiin TCFD:n suosituksen mukaisesti (lue lisää vuosikertomuksesta, sivut 137-138).

Vuoden 2020 lopulla käynnistimme tutkimuksen tuotteidemme ilmasto- ja hiilivarasto-vaikutuksista kahden tutkimuslaitoksen, saksalaisen energia- ja ympäristötutkimusinstituutin IFEU:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), kanssa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin huhtikuussa 2022. Lue lisää lehdistötiedotteestamme

 
Linjassa Pariisin sopimuksen 1,5 °C ilmastotavoitteen kanssa
Blogi | 11/05/2020 13:40:08 | 3 min

Linjassa Pariisin sopimuksen 1,5 °C ilmastotavoitteen kanssa

Lue lisää
UPM sitoo 750 miljoonan euron valmiusluottonsa marginaalin pitkän aikavälin biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteisiin
Uutiset | 03/17/2020 08:00:00 | 3 min

UPM sitoo 750 miljoonan euron valmiusluottonsa marginaalin pitkän aikavälin biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteisiin

Lue lisää
Ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset tarkkaan seurantaan
Artikkeli | 10/28/2019 08:31:07 | 4 min

Ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset tarkkaan seurantaan

Lue lisää
 

Kestävän metsäntalouden ilmastohyödyt

 
 

Ilmastonmuutoksen torjuntaa eri tasoilla

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Global Compact auttaa yrityksiä menestymään vastuullisesti
Blogi | 03/09/2020 06:54:55 | 3 min

Global Compact auttaa yrityksiä menestymään vastuullisesti

Lue lisää
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee osaksi yritysten arkea, kun se tehdään kaikille ymmärrettäväksi
Blogi | 12/10/2019 06:30:53 | 2 min

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee osaksi yritysten arkea, kun se tehdään kaikille ymmärrettäväksi

Lue lisää
UPM kesätyöblogi: UPM:n kesäharjoittelijana tutuksi tulivat niin maasto- kuin toimistotehtävät
Blogi | 12/03/2019 06:41:22 | 2 min

UPM kesätyöblogi: UPM:n kesäharjoittelijana tutuksi tulivat niin maasto- kuin toimistotehtävät

Lue lisää
Puhutaan vastuullisuudesta. Kerro, mikä sinulle on tärkeää.
Blogi | 10/21/2019 05:16:55 | 2 min

Puhutaan vastuullisuudesta. Kerro, mikä sinulle on tärkeää.

Lue lisää