UPM.FI

Vähemmän CO2-päästöjä

 

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on tärkein keino hillitä ilmastomuutosta. Kunnianhimoinen tavoitteemme on vähentää käyttämiemme polttoaineiden ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 65 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiön tavoitteena on vähentää hankintaketjunsa päästöjä 30 prosentilla.

 

Energiatehokkuus ja ilmapäästöt

Teemme töitä energiatehokkuuden eteen kaikissa toiminnoissamme. Tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuuttamme yhdellä prosentilla vuosittain. Viimeisen 20 vuoden aikana tuotantomme energiatehokkuus on parantunut merkittävästi energia-auditointien, innovaatioiden ja sisäisten kampanjoiden avulla.

Vähähiiliset energianlähteet

Energiaportfoliossamme on pääasiassa energianlähteitä, joista ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Käytämme myös vesi- ja ydinvoimaa sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoa (Combined Heat and Power eli CHP) tehtaiden yhteydessä olevissa biomassavoimaloissa. Uusiutuva ja hiilidioksidivapaa energia on etusijalla myös sähkön hankinnassa.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta.

 

 

Ympäristösuorituskyky ja sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Interaktiivisen analyysityökalumme avulla voit verrata laajaa valikoimaa UPM:n vastuullisuuden tunnuslukuja ja luoda omia raportteja perustuen valitsemiisi tunnuslukuihin.

 
 

UPM:n sahat pyörivät nyt täysin uusiutuvalla energialla

 

Mukana kumppanina YK:n Global Compactin Climate Ambition Accelerator -ohjelmassa.