UPM.FI

Toimintaa kestävien ratkaisujen puolesta

Saamme aikaan enemmän vähemmällä pienentämällä tuotteidemme ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajalta. Sertifioidut hallintajärjestelmät auttavat meitä hallitsemaan ja jatkuvasti parantamaan ympäristösuorituskykyämme.

 
 

Järjestelmällistä ympäristövaikutusten hallintaa

Meillä ympäristöasioiden hallinta perustuu omien ympäristövaikutustemme jatkuvaan tunnistamiseen ja toiminnalle asetettuihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Haastamme myös toimittajamme innovoimaan ja aktiiviseen toimintaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olemme jo nyt onnistuneesti saavuttaneet enemmän vähemmällä. Samaan aikaan olemme vasta aivan alkutaipaleella kohti kestävää toimintaa. Me uskomme, että kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintamalli. Olennaista verrattuna vanhaan malliin, jossa materiaalit hävitetään elinkaarensa jälkeen, on hyödyntää uusiutuvia, kierrätettäviä resursseja kestävällä tavalla.

 
 

UPM Kymin tehtaan tehokkuus nousi uudelle tasolle – sivutuotteena uusiutuvaa energiaa

 

 

Lue lisää aiheesta