UPM.FI

Läpinäkyvyys luo uskottavuutta

Tunnustuksia vastuullisuudesta

 

HAASTE

Vastuullisuus – vakaa perusta liiketoiminnalle

Yritykset, jotka eivät toimi vastuullisesti ja kerro avoimesti toimintansa taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksista ja -riskeistä, joutuvat yhä useammin epätoivotun huomion kohteeksi. Se, että yritykset kertovat vastuullisuudestaan uskottavasti, on tärkeä osa sidosryhmäsuhteita. Viime kädessä se antaa yrityksille toimintavaltuutuksen.

 

RATKAISU

Sanoista tekoihin

Sijoittajat ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka keskittyvät kestävään, pitkän aikavälin arvonluontiin. Tämä tarkoittaa vakiintuneita ja yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja järjestelmiä, joilla voidaan hallita ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä riskejä. Yritykset puolestaan ymmärtävät, että vastuullisilla käytännöillä pienennetään riskejä ja vahvistetaan vastuullista yrityskulttuuria ja parannetaan kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Lisäksi maine vastuullisena yrityksenä vahvistaa työnantajabrändiä, kohottaa yhteishenkeä ja edistää vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä, eli on kokonaisvaltaisesti hyväksi liiketoiminnalle.

 

BEYOND FOSSILS

Läpinäkyvyys luo uskottavuutta

Uskomme läpinäkyvään raportointiin ja kerromme toiminnastamme laajasti konserni-, tehdas- ja tuotetasolla. Suurin osa tiedoista on kolmansien osapuolten varmentamia. Viime vuosina toimintamme ja johdonmukainen työmme vastuullisuuden edistämiseksi on saanut tunnustusta monilta ulkopuolisilta tahoilta.

 

Läpinäkyvää raportointia

 
 

Uusimpia tunnustuksia:

  • Jäsenyys Global Compact LEAD -verkostossa – tunnustus vahvasta sitoutumisestamme YK:n Global Compact -aloitteeseen. Vuonna 2018 vain 34 kansainvälistä yhtiötä kutsuttiin mukaan.
  • Metsä- ja paperiteollisuussektorin johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) 2018–2019.
  • Alan johtava yritys CDP:n Forest A-listalla – tunnustus, joka on myönnetty UPM:n puuraakaaineen globaalin toimitusketjun toimintatavoista, joiden avulla ehkäistään metsäkatoa.
  • Gold Class -maininta RobecoSAM:in kestävän kehityksen vuosikirjassa.