Turvallisuus ja työhyvinvointi

Turvallisuus on UPM:n organisaatiokulttuurin ja kaikkien toimipaikkojemme hallintajärjestelmien ytimessä. Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Tämä on meille ensisijaisen tärkeää, ja tavoitteemme on varmistaa jokaisen työpäivän turvallisuus. Mielestämme turvallisuus on jokaisen UPM:n toimipaikoilla työskentelevän oikeus. Turvallisuusstandardiemme ja vaatimustemme avulla huolehdimme sekä omien työntekijöidemme että urakoitsijoiden ja vierailijoiden turvallisuudesta.

 

Noudatamme kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia työturvallisuuslakeja, ‑sääntöjä ja ‑määräyksiä. Toimimme UPM:n turvallisuusstandardien ja paikallisten käytäntöjen mukaisesti. Työturvallisuudelle asetetaan organisaatioidemme kaikilla tasoilla selkeitä  tavoitteita, joista myös viestimme henkilöstölle. Haluamme myös varmistaa, että saavutamme kunnianhimoiset tavoitteemme. UPM:n työterveyden ja ‑turvallisuuden johtamisjärjestelmät perustuvat UPM:n turvallisuusstandardeihin ja erityisesti rooleja ja vastuita koskevaan standardiin, jossa määritellään selkeästi jokaisen linjaorganisaation vastuut.

UPM:n turvallisuussäännöt


Sovellamme työterveyden ja ‑turvallisuuden johtamisjärjestelmiimme jatkuvan parantamisen periaatetta, mihin liittyen niille tehdään kattavia sisäisiä ja ulkopuolisia auditointeja sekä johdon katselmuksia. Järjestelmien piiriin kuuluvat kaikki toimipaikkamme ja niiden työntekijät sekä niissä työskentelevät urakoitsijat. Lisäksi työterveyden ja ‑turvallisuuden johtamisjärjestelmillä on kolmansien osapuolten varmentama ISO 45001:2018 -standardin mukainen sertifiointi 90%:ssa tuotantolaitoksistamme. Vuonna 2023 43 toimipaikassamme oli käytössä sertifioidut järjestelmät. Niissä työskentelee yhteensä 12 800 henkilöä eli 74 % kaikista UPM:n työntekijöistä.

 

 

 
3,3
tapaturmataajuus ml. urakoitsijat
54 000
läheltä piti -tilannetta ja turvallisuushavaintoa
36 000
turvallisuuskävelyä ja -keskustelua