Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuus on näkyvä osa jokapäiväistä työtämme. Se on läsnä kaikessa, mitä teemme. Turvallisen työympäristön kulmakivi ovat työntekijämme ja se, miten he käyttävät laitteita, noudattavat prosesseja ja toimivat keskenään.

 

UPM:n Toimintaohje edellyttää kaikilta UPM:n turvallisuusvaatimusten noudattamista ja kannustaa siihen. Jos työntekijä havaitsee turvatonta työskentelyä, hänen on puututtava siihen ja ilmoitettava tilanteesta tai turvattomista olosuhteista välittömästi. Olennainen osa oikein toimimisen kulttuuriamme on, että työntekijät kokevat voivansa tuoda esiin huolenaiheensa ja voivat luottaa siihen, että UPM ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

Panostamme turvallisuuteen väsymättä ja pyrimme parantamaan toimintaamme jatkuvasti esimerkiksi turvallisuushavaintojen, -kävelyjen ja -keskustelujen avulla. Edistämme turvallisia toimintatapoja säännöllisillä turvakoulutuksilla ja globaaleilla turvallisuusstandardeilla ja valvomme niiden toteuttamista auditoinneilla. Turvallisuusstandardit kattavat esimerkiksi riskien arvioinnin, työluvan, urakoitsijaturvallisuuden ja turvallisuusraportoinnin. Kaikki tapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja muut ongelmatilanteet dokumentoidaan ja arvioidaan globaalissa turvallisuustyökalussamme. Kirjaamme tapaturmat myös urakoitsijoiden osalta.

Seuraamme tarkasti EU:n REACH-asetusta ja muita sovellettavia lakeja varmistaaksemme, että toimintamme on täysin vaatimustenmukaista. UPM:llä on luettelo rajoitetuista kemikaaleista, joiden käyttö yhtiössä on kielletty. Kaikki uudet kemikaalit arvioidaan ja niille tehdään kattava riskiarviointi ennen hyväksyntää. UPM tekee tiivistä yhteistyötä raaka-aineiden toimittajiensa kanssa varmistaakseen niiden toiminnan lainmukaisuuden ja löytääkseen mahdollisimman turvalliset raaka-aineet.

Life Saving Standard -periaatteet

Vuonna 2017 esittelimme kuusi Life Saving Standards (Elintärkeät standardit) -periaatetta, jotka ovat olennaisimpia vakavien onnettomuuksien välttämisen kannalta. Olemme sitoutuneet noudattamaan näitä periaatteita, sillä ne kaikki liittyvät vakaviin turvallisuusriskeihin. UPM:n elintärkeät standardit auttavat sekä omia työntekijöitämme että urakoitsijoitamme noudattamaan yhtiön laajuisia standardeja korkean riskin toiminnan osalta. MolempiinUPM:llä vuonna 2020 tapahtuneisiin vakaviin tapaturmiin liittyi jokin näissä periaatteissa käsitelty riski. Pyrimme tuomaan nämä standardit pysyvästi luonnolliseksi osaksi jokaisen työtä. Ne liittyvät yhtä lailla ajatusprosessiin, henkilökohtaisiin arvoihin kuin elämäntapaankin. Haluamme edistää turvallisuutta kaikilla mahdollisilla tasoilla.