Terveys ja hyvinvointi

Työntekijöidemme hyvinvointi rakentuu turvallisen ja kannustavan työympäristön pohjalle. Hyvinvointiin vaikuttavat myös terveet elintavat sekä työn ja vapaa-ajan suhde, ja se näkyy suoraan henkilöstön sitoutumisessa ja liiketoimintamme menestyksessä. 

 

Teemme tiivistä yhteistyötä työntekijöidemme sekä ulkoisten työterveysorganisaatioiden kanssa tukeaksemme henkilöstön hyvinvointia. Lähes kaikki työntekijämme ovat edustettuna säännöllisesti kokoontuvissa esimiesten ja työntekijöiden yhteisissä turvallisuustoimikunnissa. Näiden paikallisten toimikuntien tarkoitus on valvoa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asioita ja ohjelmia sekä antaa tarpeen mukaan ohjeita. Toimikuntia ei vielä ole perustettu uusimpiin ja pienimpiin toimipaikkoihimme.

Emme keskity yksinomaan toimipaikkojen terveysriskien vähentämiseen vaan luomme myös ennalta ehkäiseviä toimia, jotka tukevat henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Toimipaikoillamme järjestetään vuosittain useita paikallisia terveyttä edistäviä kampanjoita ja ehkäistään ongelmia tunnistettujen toimien kautta. Monilla toimipaikoillamme on mahdollisuus käyttää kuntosalia maksutta tai osallistua muuhun ohjattuun liikuntaan. UPM tukee myös joukkueurheilua ja lainaa turvavarusteita työntekijöiden vapaa-ajan harrastuksiin. Tarjoamme useissa toimipaikoissa rokotuksia kausi-influenssaa vastaan. Turvallisuuden tavoin myös työterveys ja -hyvinvointi perustuvat jatkuvaan parantamiseen, kehittymiseen ja henkilöstön sitoutumiseen.

Tästä syystä UPM:n eri toimipaikoilla on käynnissä useita terveyden ja hyvinvoinnin hankkeita, joilla haluamme tukea työntekijöiden terveyden, elämän laadun ja työkyvyn jatkuvaa parantamista. UPM analysoi mahdolliset vaarat ja ryhtyy toimiin, jos ne muodostavan uhan terveelliselle työympäristölle. Minimoimme terveysvaarat standardisoiduilla prosesseilla, jotka liittyvät esimerkiksi riskien arviointiin, henkilösuojaimiin, kemikaalien  hallintaan sekä työterveyskyselyihin. Suurin osa UPM:n työntekijöistä on alueilla, joilla HIV:n/AIDSin, malarian ja tuberkuloosin riski on korkeintaan vähäinen. Kriittisille alueille matkustaville työntekijöille on tarjolla tukea ja ohjeita. 

 
 

Covid -19: Terveyden ja hyvinvoinnin varmistaminen

Koronaviruksen aiheuttama COVID19 -pandemia on muuttanut arkeamme viime vuosien aikana. Turvallisuus on UPM:n organisaatiokulttuurin ja toimipaikkojemme johtamisen ytimessä. Olemme osallistuneet koronaviruksen torjuntaan koko konsernia koskevilla ja paikallisilla toimenpiteillä. Koronaviruksen vastainen työ jatkuu edelleen riippuen paikallisesta tilanteesta. Tähän mennessä tekemiemme toimenpiteiden avulla olemme pyrkineet varmistamaan, että työntekijämme ja heidän läheisensä ovat pysyneet terveinä pandemian aikana.

Teemme riskien arviointisuunnitelmia säännöllisesti ja tarkastelemme niitä konsernitaolla ja paikallisesti sekä teemme liiketoiminnan varmistamiseksi suunnitelmia. Seuraamme ja noudatamme viranomaisten kansallisia ja paikallisia ohjeita ja suosituksia kaikissa toimipaikoissa.