UPM.FI

Vastuullinen kuitu

 

Etsimme jatkuvasti biotalouden uusia mahdollisuuksia. Yksi esimerkkimme on Sustainable Fibre Materials -hanke, joka keskittyy tutkimaan uusia tapoja hyödyntää kuitupohjaisia, arvoa lisääviä tuotteita ja materiaaleja. Tavoitteena on löytää kestäviä ja turvallisia ratkaisuja korvaamaan fossiiliset vaihtoehdot.

Kehitystyön lähtökohta on UPM:n ecodesign-ajattelumalli, joka kattaa koko tuotteen elinkaaren. Erityistä huomioita kiinnitetään tuotteiden luonnonmukaiseen hajoamiseen. Kuitupohjaisia materiaaleja kehitetään kasvaviin loppukäyttökohteisiin kuten pehmo- ja hygieniapaperit, joustopakkaukset, tarrat ja etiketit sekä biokomposiitit. Uudet ratkaisut kehitetään yhteistyössä liiketoimintojemme, tutkimusyhteisöjemme ja asiakkaidemme kanssa. Hanketta tukee Business Finland.