Mitä biokiertotalous tarkoittaa UPM:llä?

Kiertotalous vastaa kahteen aikamme suurimmista haasteista: ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen. Teemme kiertotaloudesta totta vähentämällä jätettä, lisäämällä materiaalien ja sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja luomalla lisäarvoa kestävillä ratkaisuilla.

Metsät ovat UPM:n biopohjaisen kiertotalouden ytimessä. Niistä saatavalla puulla tuotamme uusiutuvia biopohjaisia tuotteita ja materiaaleja. Tämän vuoksi kestävä metsänhoito on meille tärkeää. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta omissa metsissämme. Lisäksi pidämme huolta siitä, että metsämme kasvavat enemmän kuin niitä käytetään.

Jopa 80 % tuotteiden ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa. Kestävän tuotesuunnittelun konseptimme avulla kehitämme kierrätettäviä tuotteita uusiutuvista raaka-aineista.  Yhteistyö on siinä avainasemassa. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa innovoimme ja kaupallistamme uusia ratkaisuja, jotka lisäävät uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöä – ja tekevät biopohjaisesta kiertotaloudesta totta.

Huomioimme tuotteidemme sosiaaliset - ja ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren ajalta, aina materiaalien valinnasta tuotteiden valmistamiseen, käyttöön, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Monet tuotteistamme on tehty tähteistä, tuotantomme sivuvirroista ja kierrätysmateriaaleista. Esimerkkejä tuotantomme sivuvirroista ovat tuhka, mäntyöljy, puupohjaiset tähteet ja kalkki.

Tavoittelemme tuotannossamme syntyvän kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Tämän jälkeen prosessijätettä ei päädy lainkaan kaatopaikalle tai polteta ilman energian talteenottoa. Lisäksi tavoitteenamme on käyttää ainoastaan kierrätettyjä ravinteita omissa jätevedenpuhdistamoissamme vuoteen 2030 mennessä.

Metsä- ja paperiteollisuuden jätevedet ovat ravinneköyhiä ja siksi jätevedenpuhdistamon biologiseen vaiheeseen on lisättävä typpeä ja fosforia, jotta bakteerit saadaan toimimaan. Kierrätysravinteiden käyttö pienentää vesistöjen kokonaisravinnekuormitusta ja vähentää sekä tuotannoltaan energiaintensiivisen typen että luonnonvarana ehtyvän fosforin käyttöä.

 

Biokiertotalous käytännössä

Vastuullinen metsänhoito

Vastuullinen metsänhoito

Lue lisää
Kestävä tuotesuunnittelu

Kestävä tuotesuunnittelu

Lue lisää
Resurssitehokkuus

Resurssitehokkuus

Lue lisää
 
Biokiertotaloutta käytännössä

Biokiertotaloutta käytännössä

Lue lisää
Yhteistyö ja kumppanuudet

Yhteistyö ja kumppanuudet

Lue lisää
 

Vaikuttavuutta biokiertotaloudella

87%

prosessijätteestämme kierrätetään tai hyödynnetään energiana

Suurin osa prosessijätteestämme kierrätetään tai hyödynnetään energiana. Tavoitteemme on 100% vuoteen 2030 mennessä.

60%

tehtaistamme uudelleenkäyttää 100% prosessijätteestä

Moni tehtaistamme ei loppusijoita lainkaan prosessijätettä kaatopaikalle.

33%

ravinteistamme on kierrätettyjä


Tavoitteenamme on, että 100% jätevedenpuhdistamoillamme käytetyistä ravinteista tulee kierrätetyistä lähteistä vuoteen 2030 mennessä.

93%

tuhkastamme kierrätetään


Tuhka on suurin yksittäinen sivuvirtamme. Sitä hyödynnetään esimerkiksi maanstabiloinnissa ja sementin valmistuksessa.

 

Vähennämme jätettä ja lisäämme materiaalien uudelleenkäyttöä

Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista materiaaleista, jotka tulevat kestävästi hoidetuista metsistä. Monet niistä on tehty tähteistä, sivuvirroista ja kierrätysmateriaaleista.

 

1.

Uusiutuvaa raaka-ainetta kestävästi hoidetuista metsistä

Metsistä saatavilla resursseilla tuotamme uusiutuvia biopohjaisia tuotteita ja materiaalia.

2.

Kiertoa suunnittelusta asti

Kiertotalous on olennainen osa kestävän tuotesuunnittelun konseptiamme.

3.

Resurssien tehokas käyttö

Teemme töitä lisätäksemme materiaalien, ravinteiden ja veden kiertoa.

 
 
Kestävää tuotesuunnittelua

Kestävää tuotesuunnittelua

Lue lisää
Yhteistyöllä materiaalit kiertoon

Yhteistyöllä materiaalit kiertoon

Lue lisää
Kierrätysravinteiden piilevä potentiaali

Kierrätysravinteiden piilevä potentiaali

Lue lisää
 

Lue lisää aiheesta


Hautomoaltaan pohjalta kaupalliseksi maanparannus­aineeksi
Artikkeli | 03/20/2020 08:49:52 | 4 min

Hautomoaltaan pohjalta kaupalliseksi maanparannus­aineeksi

Lue lisää
UPM toimi bio- ja kiertotalouden kasvuyrittäjien tukena Kasvu Open -tapahtumassa
Artikkeli | 10/28/2019 13:06:00 | 5 min

UPM toimi bio- ja kiertotalouden kasvuyrittäjien tukena Kasvu Open -tapahtumassa

Lue lisää
Muovin kierrätys – Liikummeko oikeaan suuntaan?
Artikkeli | 08/27/2019 06:17:59 | 2 min

Muovin kierrätys – Liikummeko oikeaan suuntaan?

Lue lisää
Uusiutuva muovi on ilmastokestävä ratkaisu kasvavaan muovitarpeeseen
Artikkeli | 06/04/2019 06:31:36 | 4 min

Uusiutuva muovi on ilmastokestävä ratkaisu kasvavaan muovitarpeeseen

Lue lisää