UPM.FI

Innovaatioita kasvuun

Uusiutuvien materiaalien kysyntä kasvaa, kun fossiilisille raaka-aineille etsitään vaihtoehtoja. Tutkimus ja kehitys, biotalouden innovaatiot ja uudet teknologiat luovat uutta liiketoimintaa.

 

Biotalous tarjoaa kestäviä ratkaisuja globaalien megatrendien tuomiin haasteisiin. Kehitämme puupohjaisesta biomassasta innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia raaka-aineita. Puun kuitujen, biomolekyylien, tähteiden ja sivuvirtojen merkitys tulevaisuuden raaka-aineina kasvaa.

 

Ilmastopositiivisia tuotteita

Tuotteemme tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen korvaamalla fossiilisia raaka-aineita biopohjaisilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Ilmakehästä sidottu hiili pysyy tuotteissamme koko niiden elinkaaren ajan, vaikka tuotteita kierrätettäisiin useita kertoja.

Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen tuotevalikoimaan. Monet tuotteistamme ovat jo todistettavasti ilmastopositiivisia. Aiomme todentaa kaikkien tuotteidemme ilmastovaikutukset tieteellisesti. Uusiutuva vety on yksi esimerkki ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvästä tutkimuksestamme.

 

Kestävä kehitys ja kiertotalouden ratkaisut

Yhtiön 2030-vastuullisuustavoitteet ja tuotekehityksen linkittäminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ohjaavat tutkimus- ja kehitystoimintaamme. 

Tutkimme uusia tapoja hyödyntää kestävän kehityksen mukaisia kuitupohjaisia materiaaleja, joita voi käyttää muun muassa tekstiileissä, kuitukankaissa, hygieniatuotteissa ja joustopakkauksissa. Kehitämme uuden ekodesign-mallin mukaisia ratkaisuja yhdessä liiketoimintojemme, teknologiakumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Näemme tähteet ja sivuvirrat arvokkaina raaka-aineina ja todellisina liiketoimintamahdollisuuksina.

 
 
 

 

Vahva patenttisalkku

Innovaatioita suojaavien patenttien, tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien merkitys korostuu uusissa liiketoiminnoissa. Ne tukevat innovaatioiden muuttamista liiketoiminnaksi. Keksintöjen ja teknologioiden lisensointi antaa hyvän pohjan tulevalle arvonluonnille asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa.

lähes 3 000
patenttia ja patenttihakemusta
noin 1 400
tavaramerkkiä
 

Maailmanlaajuinen tutkimuskeskusten verkosto

 

Innovaatiot sekä tutkimus- ja kehitysohjelmat ovat keskeinen osa uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämistä. Yhteistyö liiketoimintojen kanssa on tärkeää. Strateginen tutkimuksemme keskittyy kasvuliiketoimintojemme kehittämiseen.

Konsernin tutkimuskeskukset sijaitsevat Kiinassa, Saksassa ja Suomessa. Tavoitteemme on vauhdittaa biopohjaisten ratkaisujen kaupallistamista kannattaviksi teollisiksi prosesseiksi kustannustehokkaasti. Maailmanluokan Biofore Base® -koelaitoksemme Lappeenrannassa yhdistää eri teknologioita uusista ja nykyisistä liiketoiminnoista kertynyttä kokemusta ja asiantuntemusta.

Liiketoiminnoilla on myös omia tutkimuskeskuksia. UPM Raflatacin tutkimuskeskukset neljällä paikkakunnalla (Suomi, Puola, Kiina, Yhdysvallat) tukevat paperi-, filmi- ja erikoistarratuotteiden tuotevalikoiman laajentamista. UPM Plywoodin tuotekehityslaboratorio sijaitsee Lahdessa.

Kehitämme puiden taimien kasvatusta ja hyödynnämme metsänjalostuksen tutkimusta taimitarhoillamme Joroisilla ja Uruguayssa. Taimitarhoilla tehdyn kehitystyön merkitys kasvaa ilmastonmuutoksen, puuntuotannon kehittämisen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta.

 
 
 

Laaja yhteistyöverkosto

Tiiviiseen yhteistyöverkostoomme kuuluu asiakkaita, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, toimittajia ja kasvuyrityksiä. Yhteistyö nopeuttaa uusien ratkaisujen kehittämistä ja markkinoille pääsyä erityisesti uusissa liiketoiminnoissa.

Teemme yhteistyötä mm. seuraavien kumppaneiden kanssa:

 
 
 

Viimeisimmät innovaatioartikkelit