UPM.FI

Lähestymistapamme

Innovaatiot luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäarvoa nykyisille liiketoiminnoillemme. Panostamme kehitystyöhön, jolla luodaan tulevaisuuden resurssitehokkaita ja uusiutuvia vaihtoehtoja.

 
 

Uskomme kiertotalouteen, jossa materiaalit ja arvot kiertävät, ja olemme sitoutuneet käyttämään arvokasta ja uusiutuvaa metsäbiomassaa vastuullisesti ja tehokkaasti. Jo nyt käytämme uudelleen tai kierrätämme suurimman osan tuotannossa syntyvästä jätteestä ja tutkimme jatkuvasti uusia ratkaisuja. Kehitämme raaka-aineita ja tuotteita, joiden avulla asiakkaamme voivat korvata uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla, kierrätettävillä ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavilla vaihtoehdoilla.

Kehitystiimimme ovat ottaneet ekodesign-ajattelun osaksi innovaatioprosessiaan, jossa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon systemaattisesti jo varhaisessa vaiheessa. Tuotteemme ovat turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia, koska ne on suunniteltu vastuullisista lähtökohdista.

Yrityksen innovaatiotoiminnan mittarina käytetään usein uusien patenttihakemusten määrää. UPM tekee vuosittain noin 360 patenttihakemusta eri puolilla maailmaa. Tarkastelemme kunkin patentin merkitystä säännöllisesti ja arvioimme, mitkä niistä on syytä pitää ja mitkä myydä tai lisensoida ulkopuolisille kumppaneille.

Oman T&K-toimintamme tukena on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu yliopistoja ja tutkimuslaitoksia sekä teknologiatoimittajia ja startup-yrityksiä. Yhteistyön avulla voimme nopeuttaa uusien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämistä ja markkinoille pääsyä.

 
 

 
 

Innovaatiot luovat pohjan liiketoiminnoillemme

 

Kuitupohjaiset liiketoiminnot ovat UPM:n strategian perusta. Liiketoimintojemme yhteisenä tavoitteena on luoda lisäarvoa uusiutuvilla ja kierrätettävillä materiaaleilla sekä yhdistämällä osaamista ja teknologioita.

Liiketoimintojamme ja niiden kehitystä tukee maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehityskeskusten verkosto. Parantamalla resurssitehokkuutta, pienentämällä kustannuksia ja kehittämällä uusia tuotteita parannamme nykyisten liiketoimintojen kilpailukykyä.

Kolme keihäänkärkeä siivittävät kasvua:

 • Erikoispakkausmateriaalit, joissa yhdistyy erikoispapereiden ja tarramateriaalien asiantuntemuksemme
 • Korkean arvon kuitutuotteet, joissa hyödynnämme metsä- ja selluosaamistamme
 • Biomolekyylituotteet, joita kehitämme kemiantutkimuksen avulla luodaksemme uusia sovelluksia, kuten biopolttoaineita, biokemikaaleja ja biolääketieteen tuotteita.
 
Liiketoiminta-alue T&K:n rooli
UPM Biorefining
 • Sellun ja puuviljelmien optimointi eri käyttötarkoituksiin
 • Biopolttoaineet
UPM Energy
 • Energianjalostusteknologiat eri biomassoille ja polttoaineseoksille
 • Hiilidioksidineutraalit energianlähteet
 • Sähkömarkkinoiden kehityksen luomat mahdollisuudet
UPM Raflatac
 • Tuotevalikoiman laajentaminen ja markkinatuki
UPM Specialty Papers
 • Paperiliiketoiminnan tukeminen kasvumarkkinoilla ja uudet tuotteet
UPM Communication Papers
 • Kustannuskilpailukykyiset ja resurssitehokkaat ratkaisut ja uudet tuotteet
UPM Plywood
 • Asiakkaille lisäarvoa luovat tuotteet
 • Prosessitehokkuus
Uudet liiketoiminnot
 • Uusien mahdollisuuksien kehittäminen synergiaetujen pohjalta
 • Osaamisen ja yhteisen infrastruktuurin kehittäminen
 

Katso, mitä meille tarkoittaa fossiilista raaka-aineista riippumaton tulevaisuus

 

Viimeisimmät innovaatioartikkelit