HAASTE

Fossiilipohjaisten materiaalien korvaaminen uusiutuvilla vaihtoehdoilla

Kuluttajat ovat viime vuosina yhä enemmän alkaneet vaatia pakkausratkaisuja, joissa käytetään perinteisten fossiilipohjaisten muovien sijaan kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja.

Biomuoveja on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta niitä ei aina voida käyttää yhdessä muiden pakkausmateriaalien kanssa, eivätkä niiden ominaisuudet esimerkiksi ilmatiiviyden ja vedenkestävyyden osalta ole riittävän hyvät.

 

RATKAISU

Sellun tähteestä  kestäväksi tarramateriaaliksi

UPM Raflatac Forest Film™ on uudenlainen tarramateriaali, joka vastaa asiakkaiden vaatimuksiin fossiilipohjaisten materiaalien korvaamisesta uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Tämän täysin puupohjaisen tuotteen juuret ovat kestävästi hoidetuissa metsissä. Sen valmistuksessa käytetään UPM Biopolttoaineiden kehittämää UPM BioVerno -naftaa, jonka myötä selluntuotannon tähde saa uuden elämän.

Mikä olennaista, UPM Raflatac Forest Film™ vastaa suorituskyvyltään täysin perinteisiä muovitarramateriaaleja. Se tarjoaa kestävän ratkaisun ominaisuuksista ja laadusta tinkimättä.

 

BEYOND FOSSILS

Kiertotalouteen pohjautuva tuote

UPM Raflatac Forest Film™ on syntynyt kiertotalousajattelusta, jota UPM soveltaa kaikissa toiminnoissaan ja prosesseissaan. Tämä tarkoittaa, että mitään käyttökelpoista materiaalia ei päädy jätteeksi vaan kaikki hyödynnetään.  Yhtenä ensimmäisistä Ellen MacArthur -säätiön uutta muovitaloutta koskevan sitoumuksen allekirjoittajista UPM Raflatac pyrkii löytämään vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille.

UPM hyödyntää vuosikymmenten aikana kertynyttä kokemustaan, osaamistaan ja innovaatioitaan luodakseen lisäarvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia aikakauteen, jolloin maailma ei ole enää riippuvainen fossiilipohjaisista materiaaleista. UPM Raflatac Forest Film™ on erinomainen esimerkki siitä, miten fossiilipohjaisia materiaaleja voidaan korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla.

 
 

UPM Raflatac Forest Film

  • Pohjautuu UPM BioVernoon, joka on selluntuotannon tähteestä valmistettava täysin puupohjainen tuote
  • Drop-in-tuote, jolla on täysin samat ominaisuudet kuin fossiilipohjaisilla muoveilla
  • Perustuu massataseajatteluun
  • Raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä