Innovaatioita tulevaisuuteen

Globaalit megatrendit ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset tukevat uusiutuvien materiaalien kysyntää, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Myös vähäpäästöisen energian kysyntä kasvaa ja energiatehokkuus paranee.