UPM.FI

Innovaatioita tulevaisuuteen

Globaalit megatrendit ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset tukevat uusiutuvien materiaalien kysyntää, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Myös vähäpäästöisen energian kysyntä kasvaa ja energiatehokkuus paranee.

 

Biotalouden edelläkävijänä tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja jokapäiväiseen käyttöön. Tarjoamme ratkaisuja fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden rakentamiseksi. Uudet teknologiat, kiertotalouden innovaatiot ja vahva asiantuntemuksemme metsäbiomassan jalostuksessa laajentavat liiketoimintaportfoliotamme.

Nämä esimerkit kertovat metsäteollisuuden ja sen tuottamien sivuvirtojen tarjoamista tulevaisuuden mahdollisuuksista. Niiden avulla asiakkaamme ja kuluttajat voivat tehdä vastuullisempia valintoja.