Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Suuntaviiva kestävälle kehitykselle

YK:n Global Compact -aloitteen määrittämät kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 nostavat esiin koko maailmaa koskettavia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhaasteita.

 

Tavoitteita on 17 ja niillä yhteensä 169 alatavoitetta. Yrityksillä on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa. On tärkeää, että yritykset tunnistavat todellisen yhteyden oman toimintansa, tuotteidensa ja ratkaisuidensa vaikutusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden välillä. Vieläkin tärkeämpää on, että yritykset asetettavat omia kunnianhimoisia tavoitteitaan, joilla ne voivat edistää globaaleja tavoitteita, joko suoraan tai epäsuorasti.

 

Sitoumuksemme kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Sitoumuksemme

Me olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tunnistaneet niistä ne tavoitteet ja alatavoitteet, joihin toiminnallamme, tuotteillamme ja ratkaisuillamme on suurin vaikutus – joko positiivinen tai negatiivinen. Meille on tärkeää nähdä nykyisen toimintamme ja globaalien tavoitteiden välinen strateginen yhteys. Olemme myös tunnistaneet ne liiketoimintariskit, joita syntyy, mikäli emme tartu tavoitteiden osoittamiin haasteisiin. Turvalliset ja kestävät tuotteet ovat myös tärkeässä roolissa, kun mietimme mahdollisuuksiamme vaikuttaa.

GRI ja YK:n Global Compact ohje (EN) auttoi meitä omassa tavoitteiden arvioinnissamme.

Lue lisää arviointiprosessistamme (EN).

 

Biofore tarjoaa ratkaisuja

Nämä Biofore-caset kertovat, miten haasteista voidaan tehdä mahdollisuuksia luomalla uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sidosryhmillemme.

 
 
 

Global Compact Network Finland ry

Olemme akviisesti mukana YK:n alaisuudessa toimivan Global Compact Network Finland ry:n toiminnassa. Suomen verkostossa on mukana kasvava joukko erikokoisia yrityksiä, joiden tavoitteena on kehittää liiketoimintansa vastuullisuutta ja kehittyä kestävän kasvun tiellä. Verkosto perustetiin keväällä 2019 ja sen pääsihteerinä aloitti 1.1.2020 Lenita Toivakka. 

Lue lisää Global Compact Suomen verkkosivuilta 

 

UPM ja Global Compact webinaari

Keskustelimme yhdessä Global Compact Finland -verkoston kanssa pääsihteerin Lenita Toivakan johdolla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden merkityksestä ja organisaatioiden mahdollisuuksista edistää tavoitteita konkreettisesti. 21.4.2020 pidetyssä webinaarissa esittelimme kaksi case-esimerkkiä UPM:n tavasta lähestyä teemaa.


 
 

Onko lisääntyvä eriarvoisuus yhtä suuri haaste kuin ilmastokriisi?

 

Global Compact auttaa yrityksiä menestymään vastuullisesti

 

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin

Jotta saavuttaisimme kestävän kehityksen tavoitteet 2030 mennessä, tulee meidän kaikkien kantaa kortemme kekoon. Meille kaikki 17 tavoitetta ovat relevantteja joko suoraan tai välillisesti. Edistämme niistä aktiivisesti kuutta. Tutustu ja lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.