UPM.FI

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Suuntaviiva kestävälle kehitykselle

YK:n Global Compact -aloitteen määrittämät kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 nostavat esiin koko maailmaa koskettavia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöhaasteita.

 

Tavoitteita on 17 ja niillä yhteensä 169 alatavoitetta. Yrityksillä on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa. On tärkeää, että yritykset tunnistavat todellisen yhteyden oman toimintansa, tuotteidensa ja ratkaisuidensa vaikutusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden välillä. Vieläkin tärkeämpää on, että yritykset asetettavat omia kunnianhimoisia tavoitteitaan, joilla ne voivat edistää globaaleja tavoitteita, joko suoraan tai epäsuorasti.

 

Sitoumuksemme

Me olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tunnistaneet niistä ne tavoitteet ja alatavoitteet, joihin toiminnallamme, tuotteillamme ja ratkaisuillamme on suurin vaikutus – joko positiivinen tai negatiivinen. Meille on tärkeää nähdä nykyisen toimintamme ja globaalien tavoitteiden välinen strateginen yhteys. Olemme myös tunnistaneet ne liiketoimintariskit, joita syntyy, mikäli emme tartu tavoitteiden osoittamiin haasteisiin. Turvalliset ja kestävät tuotteet ovat myös tärkeässä roolissa, kun mietimme mahdollisuuksiamme vaikuttaa.

GRI ja YK:n Global Compact ohje (EN) auttoi meitä omassa tavoitteiden arvioinnissamme.

 
 

Global Compact Network Finland ry

Olemme akviisesti mukana YK:n alaisuudessa toimivan Global Compact Network Finland ry:n toiminnassa. Suomen verkostossa on mukana kasvava joukko erikokoisia yrityksiä, joiden tavoitteena on kehittää liiketoimintansa vastuullisuutta ja kehittyä kestävän kasvun tiellä. Verkosto perustetiin keväällä 2019 ja sen pääsihteerinä aloitti 1.1.2020 Lenita Toivakka. 

Lue lisää Global compact suomen verkkosivuilta 

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet motivoivat ja kannustavat toimimaan yhdessä

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin