UPM.FI

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Suuntaviiva kestävälle kehitykselle

Vuonna 2015 Yhdistyneiden kansakuntien 193 jäsenmaata sopivat kansainvälisistä tavoitteista kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, eli SDG:t) käsittelevät koko maailmaa koskettavia taloudellisia ja sosiaalisia haasteita sekä ympäristökysymyksiä. Tavoitteiden periaatteena on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. 17 tavoitteen ja niiden 169 alatavoitteen tulee täyttyä vuoteen 2030 mennessä.

Yrityksillä on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Meidän tulee todella toimia, jos haluamme saavuttaa asettamamme tavoitteet määräaikaan mennessä. Tämän vuoksi olemme tunnistaneet ne kestävän kehityksen tavoitteet, joiden suhteen toimintamme sekä negatiivinen että positiivinen vaikutuksemme on suurin.

 

Esimerkkejä toiminnastamme

We chose our most relevant SDG targets based on where we can have the largest impact, either by minimising our negative impacts or by increasing the positive impacts. Additionally, we took into consideration the strategic connections between our current operations and the SDG targets. Moreover, we assessed possible business risks if the issues addressed by the SDGs are left unsolved and business opportunities for our products and services which support the SDGs.

Käytimme YK:n Global compact -aloitteen ja GRI:n opasta arvioidessamme kuinka voimme mitata panostamme kestävän kehityksen tavoitteissa.

Lue lisää Oppaasta (ENG)

 
 
 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet motivoivat ja kannustavat toimimaan yhdessä

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin