UPM.FI

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Suuntaviiva kestävälle kehitykselle

Vuonna 2015 Yhdistyneiden kansakuntien 193 jäsenmaata sopivat kansainvälisistä tavoitteista kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, eli SDG:t) käsittelevät koko maailmaa koskettavia taloudellisia ja sosiaalisia haasteita sekä ympäristökysymyksiä. Tavoitteiden periaatteena on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. 17 tavoitteen ja niiden 169 alatavoitteen tulee täyttyä vuoteen 2030 mennessä. Yrityksillä on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Meidän tulee todella toimia, jos haluamme saavuttaa asettamamme tavoitteet määräaikaan mennessä. Tämän vuoksi olemme tunnistaneet ne kestävän kehityksen tavoitteet, joiden suhteen toimintamme sekä negatiivinen että positiivinen vaikutuksemme on suurin.

 

Toimintamme tavoitteiden edistämiseksi

Valitsimme kaikista oleellisimmat SDG alatavoitteet, joihin vaikutuksemme on suurin joko minimoimalla negatiivisia vaikutuksiamme tai lisäämällä positiivisia vaikutuksiamme. Lisäksi otimme huomioon strategiset yhteydet nykyisten toimintojemme ja SDG alatavoitteiden välillä. Sen lisäksi arvioimme mahdollisia riskejä liiketoiminnallemme mikäli ongelmat, joita SDG:t pyrkivät ratkomaan, jätetään ratkaisematta. Arvioimme myös liiketoimintamahdollisuuksia tuotteillemme, jotka edistäisivät tavoitteiden saavuttamista. Käytimme YK:n Global compact -aloitteen ja GRI:n opasta arvioidessamme panostamme kestävän kehityksen tavoitteissa.

 
 
 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet motivoivat ja kannustavat toimimaan yhdessä

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin