UPM.FI

Moderneja ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Uskomme, että kestävä metsätalous tuo ratkaisuja moniin maapallon ympäristöhaasteisiin. Metsät tuottavat moninaisia ekosysteemipalveluita: ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, sitovat hiiltä ilmakehästä, ylläpitävät veden kiertokulkuja ja tuottavat puutavaraa ja muita metsätuotteita ihmisen ja luonnon tarpeisiin. Metsissä on ainutlaatuista se, että näitä erilaisia hyötyjä voidaan tuottaa yhdessä toistensa kanssa. Kestävä metsätalous vaalii maapallon ja ihmisten hyvinvointia mahdollistamalla eri hyötyjen yhteistuotannon.

 

Käytämme maata vastuullisesti

Maankäyttö on usein haasteellista, koska se edellyttää lukuisten eri tarpeiden yhteensovittamista. Globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, monimuotoisuuden heikkeneminen ja väestönkasvu, tuovat maankäytön suunnittelulle paineita, joihin on vastattava nopeasti. Mitä on vastuullinen maankäyttö? Tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, johon meidän on löydettävä vastauksia etsiessämme hyviä ratkaisuja kestävään kehitykseen. UPM katsoo, että vastuullinen maankäyttö tarkoittaa ekosysteemipalvelujen turvaamista. Moderni metsätalous on erinomainen esimerkki tästä. Kestävä lähestymistapamme varmistaa vakaan puunhankinnan ja tukee samalla monimuotoisuutta, hiilen sidontaa ja vesiensuojelua – sekä edistää paikallisten yhteisöjen hyvinvointia ja vaurastumista.

Korjaamme puuta boreaalisista talousmetsistä ja lauhkean vyöhykkeen ruohomaille perustetuista puuviljelmistä. Noudatamme samaa vastuullista lähestymistapaa kaikissa kohteissamme, vaikka alueiden välillä on eroja.

 
 

Strategiset perusperiaatteet

Metsät ovat tärkeitä ekosysteemipalveluiden tuottajia. Näillä tarkoitetaan niitä lukuisia hyötyjä, joita saamme terveistä ekosysteemeistä. Strateginen näkemyksemme metsistä ekosysteemipalveluiden tuottajina tähtää positiivisten vaikutusten maksimointiin ja negatiivisten vaikutusten minimointiin maapallon, ihmisten ja liiketoiminnan yhteiseksi hyväksi. Metsätalousstrategiamme perustuu siis metsän tarjoamien moninaisten hyötyjen vaalimiseen ja hyödyntämiseen.

Olemme tunnistaneet viisi keskeistä vastuualuetta. Globaalina yhtiönä meidän on kohdattava globaalien  megatrendien luomat haasteet. Metsät muodostavat strategiamme ja liiketoimintamme ytimen, koska ne vastaavat tehokkaasti nykyisten megatrendien haasteisiin.

UPM:n metsätalouden strategiset perusperiaatteet:

   
Puu – vastuullinen puunhankinta
 • Tiedämme aina puun alkuperän.
 • Käytämme edistyksellisiä metsänhoidon menetelmiä.
 • Emme korjaa puuta trooppisista sademetsistä emmekä hyväksy niistä peräisin olevaa puuta.
 • Emme muuta luonnonmetsiä puuviljelmiksi.
Ilmasto – hiilinielujen ylläpito
 • Uudistamme kaikki hakkuualueet.
 • Hoidamme metsiä hiilinieluina.
Vesi – vesiensuojelu
 • Suojaamme vesistöjä kaikissa toiminnoissamme.
 • Meillä ei ole puuviljelmiä alueilla, joilla on niukasti makeaa vettä.
Monimuotoisuus – monimuotoisuuden tukeminen
 • Edistämme luonnon monimuotoisuutta metsänhoitokäytännöillämme.
 • Suojelemme monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet
Ihmiset – Sidosryhmiemme kunnioittaminen ja sitouttaminen
 • Noudatamme tiukkoja työskentely- ja turvallisuusstandardeja.
 • Vuoropuhelumme sidosryhmiemme kanssa on läpinäkyvää.
 • Kunnioitamme paikallisten yhteisöjen oikeuksia.

 

Moderni metsänhoito lisää tuotteidemme arvoa

Kuluttajat ovat nykyään erittäin tietoisia päivittäisten valintojensa vaikutuksista. He haluavat olla osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa. Keskiluokan laajeneminen ja kulutuksen kasvu ovat maailmanlaajuinen ilmiö, joka lisää kestävien kulutustuotteiden kysyntää.  Visionamme on vastata tähän kasvavaan kysyntään kestävistä resursseista valmistetuilla tuotteilla. Tarjoamalla uusiutuvia ja kierrätettävä tuotteita, jotka ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, voimme rakentaa tulevaisuutta ilman fossiilisia raaka-aineita.

 
 

Lue lisää aiheesta

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä
Blogi | Sami Lundgren | 07/06/2022 07:32:42 | 2 min

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä

Lue lisää
UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | Mikael Rytkönen | 06/29/2022 12:56:12 | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää
UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan
Artikkeli | 06/29/2022 07:19:21 | 4 min

UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan

Lue lisää
Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa
Artikkeli | Saara Tahvanainen | 06/28/2022 12:43:42 | 2 min

Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa

Lue lisää