Puun rajattomat mahdollisuudet

Puu on tärkein raaka-aineemme. Se on ylivertainen luonnontuote, jonka käytölle on lähes rajattomat mahdollisuudet. Sillä on monia vertaansa vailla olevia ominaisuuksia, kuten uusiutuvuus, kierrätettävyys ja hiilineutraalius. Siitä saadaan lukuisia eri tuotteita, kuten perinteiset sellu, paperi, sahatavara ja vaneri. Viime aikoina olemme edenneet vielä sangen tutkimattomien biomolekyylien alueelle. Ja lisäksi puu ei ainoastaan ole erinomainen raaka-aine monille tuotteille, vaan ne tuottavat myös ainutlaatuisia ekosysteemipalveluita ympäristön hyödyksi. Uskomme, että puu korvaa tulevaisuudessa yhä enemmän fossiilisia raaka-aineita.

 
 

Biotalouden rajattomat mahdollisuudet

Maailman väestönkasvu, eliniän piteneminen ja elintason nousu lisäävät luonnonvarojen kulutusta. Luonnonvarojen rajallisuuden ja ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden vuoksi on tullut aika etsiä uusia kestäviä ratkaisuja.  

Metsät tarjoavat raaka-ainetta, josta voidaan valmistaa lähes rajattomasti erilaisia tärkeitä arkipäiväisiä tuotteita, kuten rakennusmateriaaleja, kalusteita, paperia, energiaa, polttoainetta ja biokemikaaleja.  Lisäksi voimme jatkuvasti kehittää uusia innovatiivisia puutuotteita. Puu on monipuolinen raaka-aine ja sen avulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita. Moderni teollisuutemme on erittäin materiaalitehokasta. Kaikki tuotantolaitokselle tuotu puu käytetään – mitään ei haaskata.

 

Biokemikaaleilla voidaan korvata öljy muovissa - uutta arvoa puusta

 

Puut ovat ainutlaatuisia ekosysteemipalvelujen tuottajia

Kasvava puu on tuotantoyksikkö, joka ottaa ja antaa. Puut käyttävät vettä ja sitovat ilmakehän hiiltä. Hiilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasu ja samalla puubiomassan keskeinen rakennusosa. Kun vesi kulkee läpi puusolukon, puut ottavat talteen ravinteita ja puhdistavat samalla juuriensa kautta ottamansa veden.

Paitsi biomassaa, puut tuottavat myös happea fotosynteesissä, muodostavat elinympäristöjä metsän eliölajeille ja parantavat metsän maaperää. Lisäksi puiden juuret toimivat symbioosissa sienirihmastojen kanssa. Metsät ovat arvokkaita ihmisyhteisöille myös siksi, että ne tuottavat ravintoa ja toimivat virkistysympäristöinä.

 

Metsänhoidon pitkän aikavälin hyödyt

Metsänhoitostrategiamme perustuu pitkän aikavälin suunnitelmalle. Kestävällä metsänhoidolla turvaamme tulevaisuuden puunhankinnan sekä metsien tarjoamat ainutlaatuiset ekosysteemipalvelut. Puunkorjuumäärämme ovat kestävällä tasolla, eli metsiemme kokonaispuumäärä säilyy samana tai kasvaa. Varmistamme uusien metsien kasvun uudistushakkuun jälkeen huolehtimalla uuden puusukupolven perustamisesta. Jokainen istuttamamme puu takaa paitsi puuntuotannon tulevaisuuden, myös sen, että metsät jatkossakin tuottavat hyötyjä ihmisille ja ympäristölle.

 

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä
Blogi | Sami Lundgren | 07/06/2022 07:32:42 | 2 min

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä

Lue lisää
UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | Mikael Rytkönen | 06/29/2022 12:56:12 | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää
UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan
Artikkeli | 06/29/2022 07:19:21 | 4 min

UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan

Lue lisää
Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa
Artikkeli | Saara Tahvanainen | 06/28/2022 12:43:42 | 2 min

Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa

Lue lisää