Metsien monimuotoisuus ja ilmastonmuutos

 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on aikamme suurin haaste, ja metsillä on taistelussa merkittävä rooli. Jotta metsien ratkaisevaa roolia voidaan ymmärtää, on hyvä tuntea myös metsien hoitoon ja metsätalouteen liittyvät faktat ja päätösten taustoja.

Tutkimukseemme vastanneista suomalaisista 40 prosenttia uskoo, että metsiemme hiilinielu on selkeästi pienentynyt viimeisen 20 vuoden aikana.

Suomen metsien hiilinielut ovat pysyneet ennallaan viimeisen 20 vuoden aikana, vaikka metsien käyttö on lisääntynyt. (Lähde: www.luke.fi)

Monimuotoinen, hoidettu ja hyvinvoiva metsä on kaikkien etu. Me olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja lisäämään metsien monimuotoisuutta omissa metsissämme. Hoidettu metsä kasvaa ja sen myötä sitoo ilmakehästä hiiltä tehokkaammin, ja monimuotoinen metsäluonto auttaa metsiä sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon. Metsät kasvavat Suomessa enemmän kuin niitä käytetään, mikä on kriittistä sekä ilmastonmuutoksen torjunnan että metsistä saatavien uusiutuvien tuotteiden ja taloudellisen hyödyn kannalta.

Puusta saadaan yhä enemmän kestäviä, kierrätettäviä tuotteita, jotka voivat korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Ilmastonmuutoksen kannalta tärkeää on myös raaka-aineen tehokas käyttö: puuta ei heitetä hukkaan, vaan siitä saatavat tähteet ja sivutuotteet käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Tiesitkö, että sellunvalmistuksen tähteenä syntyy raakamäntyöljyä, josta valmistamme vuosittain n. 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä, jolla voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä ja liikenteen lähipäästöjä huomattavasti? Tai että samaisesta raakamäntyöljystä saadaan naftaa, jolla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita esim. petrokemianteollisuudessa. 

Uudet metsästä saatavat innovaatiot ovat vahvasti mukana ratkaisemassa ilmastonmuutoksen haasteita. Suomi on elänyt metsästä jo vuosisatoja ja kestävästi hoidetut metsät ovat maamme talouden ja hyvinvoinnin perusta – tänään ja tulevaisuudessa.

 
 

Tutustu muihin teemoihin:

 

Aiheesta lisää