Metsien merkitys yhteiskunnassa

 

Suomalaisilla on vahva, mutta monisyinen metsäsuhde. Toisaalta haluamme nauttia metsistä ja siksi myös vaalia niitä. Toisaalta ymmärrämme, että niitä tarvitaan monen jokapäiväisen kulutustuotteen raaka-aineeksi. Näiden toiveiden ei kuitenkaan tarvitse olla ristiriidassa keskenään.

 

Metsät antavat valtavasti hyvää meille kaikille yksilöinä sekä yhteiskunnalle. Ne työllistävät jopa yli 140 000 suomalaista ja tuovat jopa 4 miljardin vuosittaiset verotulot meidän kaikkien hyväksi. Neljän miljardin veropotti on noin kymmenesosa valtion vero- ja veronluonteisista tuloista. Käytännössä sillä voitaisiin kattaa esimerkiksi koko Suomen vuosittainen korkeakouluopetus ja -tutkimus tai maksaa kaikki liikenne- ja viestintäministeriön hankkeet ja palvelut. Lisää ajatuksia herättäviä esimerkkejä Helsingin Sanomien tammikuussa 2021 julkaisemassa budjettipuussa. On siis meidän kaikkien suomalaisten etu, että Suomen metsät ovat elinvoimaisia ja tuottavia.

Kaksi kolmasosaa tutkimukseemme vastanneista suomalaisista ei tiedä, että metsäteollisuuden tuomat verotulot ovat vuosittain noin 4 miljardia euroa.

Tiesitkö, että Suomessa on yli puoli miljoonaa yksityistä metsänomistajaa, jotka omistavat yli 60 % kaikista Suomen metsistä? Entä tiesitkö, että metsien kasvu on Suomessa kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana? Jotta hyvä kehitys jatkuu, kestävään metsänhoitoon kannattaa perehtyä huolella. Näin varmistetaan, että metsäluonto säilyy monipuolisena tuleville sukupolville ja metsät kasvavat ja tuottavat taloudellista hyvää ei pelkästään omistajalleen vaan myös kaikille metsistä suoraan tai epäsuorasti ansionsa saaville ja koko yhteiskunnalle.

Me hoidamme omia metsiämme kestävän metsänhoidon periaatteita kunnioittaen. Autamme myös tarvittaessa yksityisiä metsänomistajia pitämään metsistään huolta, oli kyse sitten taimien istutuksesta tai puunkorjuusta tai mitä tahansa siltä välltä. Mekin kannamme taimemme kekoon: istutamme Suomessa vuosittain 20 miljoonaa puuta ja varmistamme näin, että metsät kasvavat vuosikymmeniä eteenpäin. ​Metsänomistajien ja teollisuuden yhteistyöllä metsämme kasvavat hyvin ja niistä saadaan laadukkaita, kestävän kehityksen mukaisia tuotteita pitkälle tulevaisuuteen. Samanaikaisesti ne luovat niin taloudellista kuin henkistäkin hyvinvointia sukupolvelta toiselle.

 
 

Tutustu muihin teemoihin:

 

Aiheesta lisää