Hoidamme metsiä tuleville sukupolville

Olemme sitoutuneet toimimaan oikein. Pyrimme rakentamaan pitkällä aikavälillä tuottavaa liiketoimintaa eettisesti, vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Meillä on yhtiötason puunhankintaa koskevat sitoumukset ja säännöt ja noudatamme kansainvälisiä kestävän metsänhoidon periaatteita.  Käytämme luotettavia kolmannen osapuolen vahvistamia järjestelmiä, kuten metsäsertifiointia, varmistaaksemme toiminnan läpinäkyvyyden ja jatkuvan parantamisen.

 
 

 

  • Omistamamme metsät ja puuviljelmät ovat 100-prosenttisesti sertifioituja.
  • Käyttämämme puu on 100-prosenttisesti sertifioitua vuoteen 2030 mennessä.
  • Tiedämme käyttämämme puun alkuperän, ja hankintaketjumme on 100-prosenttisesti sertifioitu.
  • Emme hanki puuta trooppisista sademetsistä tai puuviljelmiltä, jotka ovat entisiä sademetsiä.
  • Emme hanki puuta alueilta, joilla alkuperäiskansojen oikeudet ovat uhattuna.
  • Toiminnastamme ei aiheudu metsäkatoa.
 

Visiomme perustuu metsien jatkuvaan kasvuun

Liiketoimintamme riippuu metsien kasvusta ja puun saatavuudesta pitkällä aikavälillä. Sitoumuksemme kestävään metsätalouteen varmistaa, että metsien kasvu jatkuu. Tämä mahdollistaa uudenlaisten, uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen kehittämisen sellun, paperin, puun, energian, polttoaineiden, tarrojen ja vanerin tuottamiseen. Pidämme metsistä erittäin hyvää huolta. Tämä hyödyttää myös ilmastoa, ympäristöä ja yhteiskuntaa.

Pitkän aikavälin suunnitelmamme varmistaa, että metsien käyttö on kestävällä pohjalla. Istutamme uuden puun jokaisen korjaamamme puun tilalle. Vuosittain istutamme 50 miljoonaa puuntainta – siis 100 uutta puuta joka minuutti. Olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon vuosikymmeniksi eteenpäin.

Vastuullisuus alkaa alkuperästä

Hankimme puuta omista metsistämme, yksityismetsistä ja toimituskauppakumppaneilta, kuten valtioilta ja muilta metsäyhtiöiltä. Tunnemme kaiken käyttämämme puun alkuperän. Emme hanki puuta suojelluilta alueilta tai alueilta, joilla alkuperäiskansojen oikeudet ovat uhattuna.

Seuraamme ja todennamme raaka-aineen alkuperän puunhankintaketjussa. Puuntoimittajiltamme edellytetään vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen noudattamista. Käytännöt on määritelty yhtiömme säännöissä, kuten UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille. Erityisesti puunhankintaa koskevat ehdot perustuvat vaatimuksiimme puuntoimittajille.

Metsäsertifiointi on erinomainen tapa edistää kestävää metsänhoitoa. Käytämme ja edistämme luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä, kuten FSC® ja PEFC™. Käytämme sertifioitua puun alkuperän seurantajärjestelmää ja kontrolloidun puun järjestelmää. Riippumaton ulkopuolinen tarkastus varmistaa, että puu hankintaan 100-prosenttisesti vastuullisista lähteistä.

 

Metsäalue UPM:n säännöt​

Kontrolloitu puu / Alkuperän seurantajärjestelmä

Metsäsertifiointi
UPM:n omistamat metsät 100% 100% PEFC
ja/ tai FSC
100% PEFC ja/tai FSC
​Metsänhoito UPM:n tarjoamana palveluna 100% 100% 91% PEFC ja/tai FSC
UPM:n puunhankinta-alue 100% 100% Valtaosa
PEFC ja/tai FSC
 

Painopistealueemme

Yhtiömme korjaa puuta sekä pohjoisista talousmetsistä että etelän puuviljelmiltä. Kasvillisuusvyöhykkeet, ilmasto-olosuhteet, metsänhoidon menetelmät ja puunhankintamallit vaihtelevat maantieteellisen alueen mukaan. Sovitamme käytäntömme paikallisten olosuhteiden mukaan, mutta seuraamme samoja vastuullisuuden periaatteita kaikkialla maailmassa. Olemme tunnistaneet viisi strategista painopistealuetta, jotka ohjaavat metsätalouskäytäntöjämme kaikkialla: puu, ilmasto, vesi, monimuotoisuus ja ihmiset.

 

Sääntömme ja sitoumuksemme

Toimintaohjeemme ja vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti pyrimme luomaan pitkällä aikavälillä tuottavaa liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti, toimien taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Olemme sitoutuneet metsänhoidon käytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsätalouden periaatteisiin. Näihin kuuluvat metsäsertifiointijärjestelmät ja sertifioidut puun seurantajärjestelmät, joiden avulla varmistamme puun alkuperän. Noudatamme paikallisia lakeja ja säädöksiä kaikissa maissa, joissa toimimme.

Sosiaalinen hyväksyttävyys on kestävän metsätalouden keskeinen elementti. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten sidosryhmien kanssa ja kunnioitamme heidän tarpeitaan ja oikeuksiaan.  Emme korjaa puuta alkuperäiskansojen mailta.

 


Edistämme metsäsertifiointia

Edistämme metsäsertifiointia

Olemme olleet mukana kehittämässä metsäsertifiointia 1990-luvulta saakka. Metsäsertifiointi on erinomainen tapa edistää kestävää metsätaloutta ja osoittaa tuotteitamme ostaville ja niitä edelleen jalostaville asiakkaillemme, että tuotteissa käytetty raaka-aine on laillista ja hankittu vastuullisesti hoidetuista metsistä

Edistämme kaikkia luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä, joista kansainvälisesti merkittävimmät ovat FSC® (FSC C 109750) ja PEFCTM. Tavoitteemme on, että kaikki hankkimamme puu on sertifioitua vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osallistumme aktiivisesti standardien kehittämiseen sekä tarjoamme metsäsertifiointivaihtoehtoja aktiivisesti metsänomistajille. Tämä on myös kansainvälisen FSC:n kanssa solmitun kumppanuussopimuksen tavoite.

Yhtiön koko metsäomaisuus on FSC- ja/tai PEFC-sertifioitu. Lisäksi hallinnoimme FSC-ryhmäsertifikaattia, johon yksityismetsänomistajat voivat liittyä. Näiden osalta vastaamme standardien vaatimuksen mukaisesta toiminnasta sekä yhteydenpidosta järjestelmien auditoijiin, jotka varmentavat, että toimintamme vastaa standardien vaatimuksia.

 

Kestävää maankäyttöä tuleville sukupolville


Lue lisää aiheesta

Merien muoviroskista merkkituotteiksi
Artikkeli | Carita Rizzo | 01/26/2023 11:09:09 | 4 min

Merien muoviroskista merkkituotteiksi

Lue lisää
Metsien kasvun vahvistaminen vai hakkuista luopuminen?
Blogi | Elina Warsta | 01/25/2023 08:26:34 | 3 min

Metsien kasvun vahvistaminen vai hakkuista luopuminen?

Lue lisää
Kestävä tulevaisuus kasvaa metsissä — uusi Forest Action -raportti kokoaa UPM:n parhaat käytännöt yksiin kansiin
Blogi | Elina Warsta | 12/16/2022 09:35:48 | 3 min

Kestävä tulevaisuus kasvaa metsissä — uusi Forest Action -raportti kokoaa UPM:n parhaat käytännöt yksiin kansiin

Lue lisää
Kohti tieteeseen perustuvia luontotavoitteita
Artikkeli | Sakari Suuriniemi | 12/14/2022 12:26:26 | 4 min

Kohti tieteeseen perustuvia luontotavoitteita

Lue lisää