UPM.FI

Resurssitehokkuus

Resurssitehokkuus on Biofore-strategiamme ytimessä. Hyödynnämme uusiutuvaa metsäbiomassaa vastuullisesti ja tehokkaasti. Kiertotalousajattelu yhdistää taloudelliset ja ympäristötavoitteet ja luo sitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 
 

Biofore-strategiamme perustuu uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden kestävään käyttöön. Kulutamme vettä, energiaa ja raaka-aineita vastuullisesti, ja pyrimme optimoimaan energian käyttömme sekä tuotanto- ja kustannustehokkuutemme.

Sellutehtaamme tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat. Myymme CO2-neutraalia energiaa Pohjoismaiden ja Uruguayn sähkömarkkinoille. Soodakattilat tuottavat energiaa polttamalla mustalipeää. Mustalipeää syntyy puuhakkeen keittämisestä kemiallisen sellunvalmistuksen sivutuotteena. Se sisältää käytettyjä keittokemikaaleja ja puusta liuenneita materiaaleja. Soodakattilaa seuraavassa kaustisointivaiheessa keittokemikaalit otetaan talteen uudelleenkäyttöä varten.

Optimoimme paperin tuotantoprosessia minimoimalla hävikin ja kaatopaikkajätteen määrää ja tehostamalla jätevedenkäsittelyä. Tavoitteenamme on käyttää ainoastaan kierrätettyjä ravinteita jätevedenkäsittelylaitoksillamme vuoteen 2030 mennessä.

Optimoimme myös prosessiemme vesikiertoja, ja vain pieni osa käytetystä vedestä päätyy jätevedeksi. Eniten vettä käyttävät tuotantolaitoksemme sijaitsevat alueilla, missä ei ole pulaa vedestä. Suomessa kaikki käyttämämme vesi tulee luonnon järvistä ja joista.

Resurssitehokkuus merkitsee:

  • Luonnonvarojen mahdollisimman tehokasta ja tuottavaa käyttöä – enemmän vähemmällä.
  • Uusiutumattomien tuotteiden ja materiaalien korvaamista uusiutuvilla.
  • Ympäristönäkökohtien huomioon ottamista jo tuotesuunnitteluvaiheesssa.
  • Tuotteiden ympäristöjalanjäljen pienentämistä.
  • Tuotteiden ja raaka-aineiden kierrätettävyyden parantamista.
 
 

 
 

Tavoitteena entistä tehokkaampi paperitehdas

 

Biofore-site kehittää ja inspiroi