UPM.FI

Mukana yhteisöissä

Hyvien suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen toimipaikkojemme läheisyydessä on meille tärkeää. Yhteistyöllä edistämme paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta sekä liiketoimintaamme. Olemme globaali yhtiö, jonka vaikutukset ovat paikallisia. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkityksemme toimipaikkojemme ympäristössä on huomattava.

 
 
 
 

Yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa

Paikallisyhteisöt ovat monin paikoin kasvaneet tuotantolaitostemme ympärille, joten paikallistason yhteistyöllämme on vuosikymmenien perinteet. Haluamme olla hyvä naapuri ja luotettava kumppani toimipaikkojemme läheisyydessä oleville yhteisöille.

Olemme sitoutuneet aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivien yhteisöjen kanssa ja liiketoimintamme menestyksen kannalta on olennaista ymmärtää toimintamme vaikutukset. Monilla paikkakunnilla olemme merkittävä työnantaja, veronmaksaja ja paikallisten yrittäjien yhteistyökumppani, millä on positiivinen vaikutus paikallistalouteen. Pyrimme lieventämään ja korjaamaan mahdollisia haitallisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ympäröivissä yhteisöissä useilla erilaisilla ennakoivilla toimenpiteillä.

  • Uusiin investointeihin liittyvät ympäristövaikutusten arvioinnit
  • Ihmisoikeusriskien kartoitus omassa toiminnassamme ja hankintaketjussamme  
  • Ympäristöjärjestelmät, kuten ISO 14001 tuotantoyksiköille
  • Kestävän metsänhoidon sertifiointi oman metsänhoidon ja toimittajien osalta
  • Uudelleenjärjestelyjen suunnittelu yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa

 

Luomme arvoa yhtiönä ja tuotteidemme kautta

Edistämme vastuullisia toimintatapoja sekä omassa liiketoiminnassamme että koko arvoketjun osalta, ja pyrimme aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Yhteiskunnallisen arvon tuottaminen sekä yhtiönä että tuotteidemme kautta on olennainen osa Biofore-strategiaamme. 

Toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat ja näkyvät yhteiskunnassa laajasti. Pyrimme ymmärtämään entistä paremmin tuottamaamme lisäarvoa ja myös kertomaan siitä. Kerromme UPM:n suorasta ja epäsuorasta arvonluonnista laajemmin vuosikertomuksessamme.

Sellu- ja paperitehtaidemme laajennetuissa EMAS-selonteoissa (Eco-Management and Audit Scheme) käsittelemme perinteisten ympäristökysymysten lisäksi paikallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Raportit antavat kolmannen osapuolen varmentamaa tietoa esimerkiksi tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta sekä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa.

 
 

 

Lue lisää aiheesta