UPM.FI

Yhtiön visio ja toiminta-ajatus

Visiomme, toiminta-ajatuksemme ja arvomme kuvaavat yhteistä näkemystämme siitä, mihin me uskomme, miten toimimme ja mitä haluamme saavuttaa organisaationa.

Visio

Olemme biometsäteollisuuden edelläkävijä ja rakennamme kestävää ja kiinnostavaa tulevaisuutta tarjoamalla innovatiivisia vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin. Henkilöstömme osaaminen, terve arvopohja ja halu pyrkiä parempaan tekevät meistä ainutlaatuisia.

Toiminta-ajatus

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin.

 

Fossiilisista raaka-aineista biotalouteen

UPM rakentaa kestävämpää tulevaisuutta korvaamalla fossiilipohjaisia, uusiutumattomia raaka-aineita puupohjaisella biomassalla ja muilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla sekä käyttämällä niitä tehokkaasti ja luomalla uusia tuotteita ja palveluita. Puukuitu, biomolekyylit, tähteet ja sivutuotteet ovat muodostumassa yhä tärkeämmiksi tulevaisuuden raaka-aineiksi. Biotalouden innovaatiot tarjoavat meille mahdollisuuden laajentua kokonaan uusille liiketoiminta-alueille fossiilisen talouden ulkopuolelle.

 
 

Tarve vastuullisille vaihtoehdoille

Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia biotaloudessa. Kuluttajakysynnän kasvaessa tarve korvata uusiutumattomat materiaalit ja tuotteet uusiutuvilla vaihtoehdoilla korostuu entisestään.

 

Kestävämpiä valintoja

Kestävästi tuotettujen uusiutuvien raaka-aineiden ja tuotteiden tarve kasvaa vastuullisten kuluttajavalintojen ja kiristyvän säätelyn johdolla. Puukuitu, biomolekyylit, tähteet ja sivuvirrat ovat tulevaisuuden kestäviä raaka-aineita, eikä maailma ole jatkossa enää riippuvainen fossiilipohjaisista raaka-aineista.

Kestävä metsätalous tukee elämää

Kestävä metsätalous ja maankäyttö vastaavat resurssien niukkuuteen ja ilmastonmuutokseen. Hyvin hoidettu metsä kasvaa enemmän, tuottaa uusiutuvia raaka-aineita, sopeutuu paremmin ilmastonmuutokseen ja on pitkällä aikavälillä tehokkaampi hiilinielu. Kestävä metsänhoito turvaa luonnon monimuotoisuuden, vesistöjen tilan ja metsien ihmisille tarjoamat hyödyt.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä ja siirryttävä vähäpäästöisiin tai päästöttömiin energianlähteisiin. Tämä edellyttää monipuolista energiaportfoliota. Uusiutuva puu ja kierrätettävät tuotteet vähentävät maailman riippuvuutta fossiilisista ja muista uusiutumattomista raaka-aineista.

Enemmän lisäarvoa yhteiskunnalle

Kestävä kaupallinen metsänhoito ja metsäteollisuus luovat merkittävää taloudellista hyvinvointia ja vaikuttavat yhteiskuntaan positiivisesti monin eri tavoin. Metsäteollisuus on merkittävä verotulojen lähde ja tukee paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta.