UPM.FI

Yhtiön visio ja toiminta-ajatus

Visiomme, toiminta-ajatuksemme ja arvomme kuvaavat yhteistä näkemystämme siitä, mihin me uskomme, miten toimimme ja mitä haluamme saavuttaa organisaationa.

Visio

Olemme biometsäteollisuuden edelläkävijä ja rakennamme kestävää ja kiinnostavaa tulevaisuutta tarjoamalla innovatiivisia vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin. Henkilöstömme osaaminen, terve arvopohja ja halu pyrkiä parempaan tekevät meistä ainutlaatuisia.

Toiminta-ajatus

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin.

 

Fossiilisista raaka-aineista biotalouteen

UPM rakentaa kestävämpää tulevaisuutta korvaamalla fossiilipohjaisia, uusiutumattomia raaka-aineita puupohjaisella biomassalla ja muilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla sekä käyttämällä niitä tehokkaasti ja luomalla uusia tuotteita ja palveluita. Puukuitu, biomolekyylit, tähteet ja sivutuotteet ovat muodostumassa yhä tärkeämmiksi tulevaisuuden raaka-aineiksi. Biotalouden innovaatiot tarjoavat meille mahdollisuuden laajentua kokonaan uusille liiketoiminta-alueille fossiilisen talouden ulkopuolelle.

 

upm-circular-economy-limitless-fi.jpg

 

Megatrendit ohjaavat kysyntää

UPM:n tuotteet tarjoavat kestäviä ratkaisuja, jotka vastaavat kansainvälisten megatrendien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kuluttajakysynnän kasvaessa tarve korvata uusiutumattomat materiaalit ja tuotteet uusiutuvilla vaihtoehdoilla korostuu entisestään.

 

Kestävämpiä valintoja

Kestävästi tuotettujen uusiutuvien raaka-aineiden ja tuotteiden tarve kasvaa vastuullisten kuluttajavalintojen ja kiristyvän säätelyn johdolla. Puukuitu, biomolekyylit, tähteet ja sivuvirrat ovat tulevaisuuden kestäviä raaka-aineita, eikä maailma ole jatkossa enää riippuvainen fossiilipohjaisista raaka-aineista. Käytämme kaikkia raaka-aineita tehokkaasti ja lisäämme materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

 

Enemmän vaihtoehtoja fossiilipohjaisille tuotteille

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäiseminen ja liikennepäästöjen vähentäminen edellyttävät, että fossiilipohjaiset resurssit ja polttoaineet korvataan korkealaatuisilla uusiutuvilla polttoaineilla.  Lisäksi fossiilipohjaisen muovin voi kestävää kehitystä tukevien ratkaisujemme avulla korvata useissa käyttökohteissa kestävillä ja uusiutuvilla vaihtoehdoilla.

Kestävä metsätalous tukee elämää

Kestävän metsätalouden ratkaisujen soveltaminen maankäytössä turvaa puun tuotannon ja biodiversiteetin, vesistöjen hyvän tilan sekä metsien hyödyt ihmisille. Se myös lisää hiilinielujen määrää. Nämä tekijät luovat pohjan kestävälle biotaloudelle sekä UPM:n harjoittamalle metsänhoidolle.

Enemmän lisäarvoa yhteiskunnalle

Kestävä kaupallinen metsänhoito ja metsäteollisuus luovat merkittävää taloudellista hyvinvointia ja vaikuttavat yhteiskuntaan positiivisesti monin eri tavoin. Metsäteollisuus on merkittävä verotulojen lähde ja tukee paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta.