UPM.FI

​Tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

Puun kuidut, molekyylit, tähteet ja sivuvirrat ovat tulevaisuuden rakennusaineita. UPM on valmistanut niistä uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita ja vuosikymmenten ajan. Kehitämme entistä ohuempia ja kevyempiä materiaaleja ja haastamme itseämme jatkuvasti uusilla loppukäyttöalueilla. Me uskomme tulevaisuuteen, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista.

 

Inspiroidumme biotalouden rajattomista mahdollisuuksista

Biotalous tarjoaa meille uusia kasvumahdollisuuksia. Kansainvälisyytemme, innovatiivisuutemme ja biomassan arvoketjun tuntemuksemme ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa kiertotaloutta edistääksemme. Samalla näemme vastuullisuuden edellytyksenä pitkän tähtäimen arvon luomiselle.

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja

Valmistamme tuotteemme uusiutuvista raaka-aineista ja tuotteemme ovat myös kierrätettäviä. Lisäksi korvaamme fossiilisia materiaaleja erilaisissa käyttötarkoituksissa. Vastuulliset ja turvalliset ratkaisumme muuttavat jo nyt toimintatapoja ja yrityksiä maailmanlaajuisesti.

Innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

Biopohjainen metsäteollisuus korvaa fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita kasvavassa määrin. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia aikakauteen, jolloin maailma ei ole enää riippuvainen fossiileista.

 
 

Lue Biofore-lehti

 

UPM:lle kestävän kehityksen tunnustukset Corporate Knightsilta ja CDP:ltä

 

Videot

 
 

 

UPM luo arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin

Kasvutalouksien uudet keskiluokkaiset kuluttajat ja kehittyvä kuluttajakäyttäytyminen maailmanlaajuisesti luovat merkittävästi uutta kysyntää tulevina vuosikymmeninä. Tämä nostaa liiketoiminnan tinkimättömään vastuullisuuteen ja resurssien hyödyntämiseen liittyviä vaatimuksia.

 

 

UPM Sijoitus - Invest messuilla: Jussi Pesonen

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esiintyi Sijoitus - Invest messuilla 2018.

 

 

Matkalla kohti tulevaisuuden vaihtoehtoja - UPM BioVerno

Kuinka edistämme tulevaisuutta, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista? UPM hyödyntää puupohjaista biomassaa ja tuotannon tähdevirtoja kehittäessään vastuullisia ratkaisuja eri toimialoille. UPM BioVerno -diesel on vastuullisesti valmistettu vaihtoehto fossiiliselle polttoaineelle. Puhtaampi liikenne ja tuntuvat päästövähennykset liikuttavat meitä kohti puhtaampaa tulevaisuutta.

 

 
 
 

Lue lisää aiheesta