UPM.FI

Tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

Lähes kaikki mitä näet voidaan valmistaa biomateriaaleista, pikemmin kuin arvaatkaan. Kehitämme puun kuiduista, molekyyleistä ja tähteistä vastuullisia tuotteita sekä uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. Rakennamme kestävää ja kiinnostavaa tulevaisuutta tarjoamalla innovatiivisia vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin.

 

Mitä Biofore tarkoittaa?

Biofore tarkoittaa bio- ja metsäteollisuuden yhdistämistä uudeksi, tulevaisuuteen suuntautuvaksi toimialaksi, jolle on ominaista tehokkuus, innovointi ja kestävä kehitys:

Bio” kuvaa UPM:n ja koko metsäteollisuuden strategista suuntaa. Biotalous ja bioinnovaatiot ovat mukana jokaisessa viime vuosikymmenen aikana toteuttamassamme kehityshankkeessa.

Fore” tarkoittaa edelläkävijyyttä (forefront). Lisäksi se viittaa kaiken liiketoimintamme kulmakiveen – metsään (forest).

UPM Biofore – Beyond fossils

Kansainväliset megatrendit kuten kaupungistuminen ja keskiluokkaistuminen tarjoavat pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia UPM:lle. Metsäpohjaisen bioteollisuuden johtavana toimijana etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa sekä metsäbiomassan jalostamista, jotta voimme tarjota vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille sekä samalla vastata kuluttajakysynnän globaaliin kasvuun.

Tulevaisuuden suuntamme on ”UPM Biofore – Beyond fossils”. Se on luonnollista jatkoa toiminta-ajatuksellemme, jonka mukaan pyrimme luomaan arvoa biotalouden rajattomista mahdollisuuksista.

 

Me UPM:läiset

 

...inspiroidumme biotalouden rajattomista mahdollisuuksista

Biotalous tarjoaa meille uusia kasvumahdollisuuksia. Kansainvälisyyden, innovatiivisuuden ja biomassan arvoketjun tuntemuksen ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa kiertotaloutta edistääksemme. Samalla näemme vastuullisuuden edellytyksenä pitkän tähtäimen arvon luomiselle.

...tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja

Valmistamme tuotteemme uusiutuvista raaka-aineista ja tuotteemme ovat myös kierrätettäviä. Lisäksi korvaamme fossiilisia materiaaleja erilaisissa käyttötarkoituksissa. Vastuulliset ja turvalliset ratkaisumme muuttavat jo nyt toimintatapoja ja yrityksiä maailmanlaajuisesti.

...innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

Biometsäteollisuus korvaa fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita kasvavassa määrin. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia aikakauteen, jolloin maailma ei ole enää riippuvainen fossiileista.

 
 
 
 

Lue Biofore-lehti

 

 

UPM Biofore – Beyond Fossils

Biometsäteollisuuden johtavana toimijana haluamme tarjota ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin ja samalla luoda arvoa sidosryhmillemme.​ Meillä on ainutlaatuinen asema edistää asiakkaidemme liiketoimintaa ja ympäristösuorituskykyä tarjoamalla vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille.

 

 

UPM luo arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin

Kasvutalouksien uudet keskiluokkaiset kuluttajat ja kehittyvä kuluttajakäyttäytyminen maailmanlaajuisesti luovat merkittävästi uutta kysyntää tulevina vuosikymmeninä. Tämä nostaa liiketoiminnan tinkimättömään vastuullisuuteen ja resurssien hyödyntämiseen liittyviä vaatimuksia.

 

 

UPM Sijoitus - Invest messuilla: Jussi Pesonen

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esiintyi Sijoitus - Invest messuilla 2019.

 

 

Innovaatioita metsästä

Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat UPM:n innovaatioiden ytimessä. Kehitämme uusiutuvista raaka-aineista uutta liiketoimintaa sekä uusia tuotteita tavoitteenamme tarjota vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille.

 
 

Lue lisää aiheesta