UPM.FI

Tulevaisuuden ratkaisuja kestävään biotalouteen

 
 

Portfoliomme koostuu liiketoiminnoista, joilla on vahvat pitkän aikavälin kasvunäkymät ja korkea kynnys tulla markkinoille. Strategiamme neljä kulmakiveä ovat tulokset, kasvu, innovaatiot ja vastuullisuus. Omistaja-arvon luominen on strategiamme ytimessä ja uskomme sen hyödyttävän pitkällä aikavälillä myös muita sidosryhmiä ja yhteiskuntaa.

 
 

UPM:n strategiset painopisteet

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin ja keskittymällä seuraavaan viiteen strategiseen painopistealueeseen:

 

UPM_Icon_PERFORMANCE-3_outline_RGB.png
Tulokset

Tavoitteemme on taloudellisen tuloksen jatkuva parantaminen. Oikea liiketoimintamalli, kaupalliset strategiat, tuloskulttuuri, huipputuloksiin yltävä henkilöstö sekä tuotantolaitosten ja pääoman tehokas käyttö ovat tärkeitä osatekijöitä huipputulosten saavuttamisessa.

UPM_Icon_FINANCE-5_outline_RGB.png
Kasvu

Kohdennetut kasvuhankkeet ja merkittävät uudistushankkeet tuloskasvuun. UPM:llä on  ainutlaatuinen asema päästä uusille laajoille markkinoille tarjoamalla fossiilisia materiaaleja korvaavia kestäviä ratkaisuja.

UPM_Icon_BIOINNOVATION_outline_RGB.png
Innovaatiot

Fossiilisten materiaalien korvaaminen kestävän kehityksen mukaisilla vaihtoehdoilla tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia arvonluontiin. Tuote-, palvelu- ja prosessikehitys on ratkaisevan tärkeää resurssitehokkuuden parantamiselle, kestävälle kehitykselle ja kilpailukyvylle.

UPM_Icon_RESPONSIBILITY_outline_RGB.png
Vastuullisuus

Arvon luominen yhteiskunnalle – sekä yrityksenä että uusiutuvilla ja vastuullisilla ratkaisuilla – on UPM:n strategian perusta. Biotalous tarjoaa meille uusia kasvumahdollisuuksia.

UPM_Icon_6-BUSINESS-AREAS_outline_RGB.png
Portfolio

Kestävien kasvuliiketoimintojen osuuden kasvattaminen tukee UPM:n kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja nostaa osakkeiden arvoa.

 

 
 

Kasvun keihäänkärjet

UPM:llä on kolme painopistealuetta, joilta se hakee merkittävää kasvua tulevina vuosina. Keihäänkärkien yhteisiä avaintekijöitä ovat merkittävät kasvumahdollisuudet sekä UPM:n laajaan osaamiseen ja korkeaan markkinoille tulokynnykseen perustuva kilpailuetu.

Korkean arvon kuitutuotteet

Globaalit kuluttajamegatrendit ja tarve löytää kestävämpiä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille tukevat markkinasellun kysynnän kasvua.  UPM rakentaa uuden maailmanluokan sellutehtaan Uruguayhin Paso de los Torosin kaupungin läheisyyteen. Investointi lisää UPM:n selluntuotantokapasiteettia yli 50 %, mikä kasvattaa olennaisesti tuloksentekokykyä tulevaisuudessa.

Lue lisää sellutehdasinvestoinnista »

Molekulaariset biotuotteet

UPM on kehittänyt teknologioita, joiden avulla voidaan valmistaa kestävän kehityksen mukaisia drop-in-vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja fossiilipohjaisille kemikaaleille. Pyrkimykset vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja tarjota kuluttajille kestävämpiä tuotteita voivat avata uusia merkittäviä arvonluontimahdollisuuksia.

UPM on käynnistänyt merkittävän kasvuhankkeen biokemikaaleissa ja investoi biojalostamoon Leunassa, Saksassa. Jalostamo tuottaa sataprosenttisesti puupohjaisia biokemikaaleja, jotka mahdollistavat siirtymän fossiilisten raaka-aineiden käytöstä kestävämpiin vaihtoehtoihin useissa kuluttajatuotteissa. UPM Biofuels tutkii liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia selvittämällä mahdollisen nykyistä suuremman biojalostamon rakentamista Suomeen ja kestävien raaka-aineiden entistä laajempaa käyttöä.

Lue lisää
Biokemikaaliliiketoiminnasta (EN) »
Biolääketieteen sovelluksista (EN) »

Erikoispakkausmateriaalit

Globaalit kuluttajamegatrendit lisäävät kestävän kehityksen mukaisten ja turvallisten tarra- ja pakkausratkaisujen kysyntää. Vahva asema ja innovaatiot näissä teknisesti vaativissa ja nopeasti kasvavissa pakkausratkaisujen arvoketjun valituissa segmenteissä tarjoavat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia.

Lue lisää
Tarramateriaaleista (EN) »
Erikoispapereista (EN) »

 

UPM_Spearheads-for-Growth_COLOUR_1920x1080_FIN.jpg